Roboty mostowe Zad.B_2018

24 grudnia – 30 grudnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – ustawianie muru oporowego,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i szalowanie podpór - I etap,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż podłogi pod Hammerhead’a, deskowanie ścian, zbrojenie I etapu Hammerhead’a, betonowanie stężeń żelbetowych (podpora P10L), montaż rusztowania filara, zbrojenie filara (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie i betonowanie II etap Hammerhead’a (podpora P11L),demontaż deskowania filara, montaż rusztowania rozpór, zbrojenie i deskowanie rozpór (podpora P11P), montaż szalunku i zbrojenia III i IV etapu segmentu startowego (podpora P12L),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) –zbrojenie i szalowanie MSS (przęsło 18-17), zbrojenie IV segmentu WFT.

17 grudnia – 23 grudnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – sprężanie ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – szalowanie i betonowanie przyczółka, szalowanie ustroju nośnego (nitka prawa, przęsło 2 i 3),

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i szalowanie fundamentów,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – stanowisko do nasuwania: demontaż deskowania I segmentu (etap I), prefabrykacja zbrojenia segmentu II, zbrojenie, deskowaniei betonowanie płyty górnej I i II segm. oraz pielęgnacja betonu (II etap), prefabrykacji zbrojenia segmentu III,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż rozpór deskowania podpór tymczasowych, zbrojenie i betonowanie fundamentów pod wieże MK (podpora P10L), demontaż deskowania filara i podpór tymczasowych, montaż rusztu stalowego, montaż podłogi pod Hammerhead’a, deskowanie ścian, zbrojenie I etapu Hammerhead’a, (podpora P10P), zbrojenie i deskowanie II etap Hammerhead’a (podpora P11L),deskowanie i betonowanie filara, demontaż deskowanie filara, montaż rusztowania rozpór, zbrojenie i deskowanie rozpór (podpora P11P), zbrojenie i szalowanie Hammerhead’a (etap III), montaż rusztowania, zbrojenie i szalowanie Hammerhead’a (etap IV podpora P12L), załadunek i transport elementów pontonu Waldemar oraz ścianek oporowych, usuwanie grobli z podkopywania pontonu Waldemar, wycięcie rozpór kleszcza na podporach 10L i 10P, zasypanie otworów w ściance podpory 10P,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – sprężanie MSS (przęsło 19-18), zbrojenie MSS (przęsło 18-17), zbrojenie i szalowanie III segmentu WFT, betonowanie III segmentu WFT, pielęgnacja betonu WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie korpusów, zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych, przygotowanie do betonowanie i betonowanie ławy fundamentowej i pielęgnacja betonu (oś 1),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania i betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja ustroju nośnego (jezdnia Terespol),

 • przepusty – montaż odwodnienia (P-02), zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych (PZ-02), betonowanie skrzydła C (P-13).

10 grudnia – 16 grudnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – ustawianie muru oporowego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i szalowanie przyczółka, szalowanie ustroju nośnego (nitka prawa, przęsło 2 i 3),

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie fundamentów (oś 6), zbrojenie i szalowanie fundamentów,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – betonowanie ścianki zaplecznej,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – stanowisko do nasuwania: zbrojenie I segmentu, prefabrykacja zbrojenia segmentu II, deskowanie i betonowanie segmentu I (strona lewa), prefabrykacji zbrojenia segmentu II, przesuwanie zbrojenia na stanowisko do nasuwania, sprężanie i nasuwanie segmentu I, demontaż deskowania płyty górnej I segmentu, deskowanie II segmentu, przygotowanie stanowiska dla geodetów, sprężanie awenbeka, nasuwanie I segmentu, uzupełnianie zbrojenia IIsegmentu, prefabrykacja zbrojenia segmentu III, (strona prawej), kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż rusztowania słupa w osi G,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż deskowania i betonowanie II etapu podpór tymczasowych, montaż dywidagów, betonowanie ciosów podłożyskowych, deskowanie fundamentów pod wieże MK (podpora P10L), zbrojenie i betonowanie II etapu ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, prefabrykacja zbrojenia rozpór (podpora P10P), zbrojenie, zamykanie deskowania i betonowanie Hammerhead’a etap I (podpora P11L),deskowanie filara (podpora P11P), szalowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie Hammerhead’a etap II (podpora P12L), montaż rusztu stalowego (podpora P12P), załadunek pontonu Waldemar,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie MSS (przęsło 19-18), pielęgnacja betonu, sprężanie II segmentuWFT, zbrojenie i szalowanie III segmentu WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie korpusów, betonowanie stopy fundamentowej i pielęgnacja betonu, zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych (oś 1),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego (jezdnia Terespol), pielęgnacja ustroju nośnego (jezdnia Poznań),

 • przepusty – montaż odwodnienia (P-01, P-03 i PZ-01), szalowanie i zbrojenie skrzydeł, wykonywanie chudego betonu płyt przejściowych, betonowanie skrzydła, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, przygotowanie skrzydła pod izolację (P-13),wykonywanie chudego betonu pod płyty przejściowe, zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych, beton wyrównawczypod płytę przejściową (PZ-02).

03 grudnia – 09 grudnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – betonowanie fundamentu drenaży (oś 1),

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego i podwaliny muru oporowego, pielęgnacja betonu ustroju nośnego (nitka lewa),

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – szalowanie przyczółka, montaż belek,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie fundamentów (6, 6a, 6b, 6c),

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – betonowanie ścianki zaplecznej,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – stanowisko do nasuwania: zbrojenie I segmentu, prefabrykacja zbrojenia segmentu II, deskowanie i betonowanie segmentu I (strona lewa), zakończenie prefabrykacji zbrojenia segmentu II, sprężanie i nasuwanie segmentu I, rozpoczęcie deskowania segmentu II i prefabrykacji zbrojenia segmentu III, (strona prawej),kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż rusztowania słupa w osi G,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zakończenie zbrojenia i betonowanie ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu (podpora P10P), betonowanie ciosów podłożyskowych, wykonanie fundamentów pod wieże MK, betonowanie podpór tymczasowych (podpora P10L), montaż podłogi pod zbrojenie i betonowanie Hammerhead’a etap I (podpora P11L),deskowanie i betonowanie Hammerhead’a etap I (podpora P11L), betonowanie Hammerhead’a etap II, pielęgnacja betonu, zbrojenie Hammerhead’a etap III (podpora P12L),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie i sprężanie MSS (przęsło 19-18),zbrojenie i szalowanie III segmentu WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie korpusów i ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej (oś 1),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego (jezdnia Terespol),

 • przepusty – beton podkładowy pod płyty przejściowe (P-01 i PZ-02), wykonywanie izolacji grubej płyty zespalającej (P-02), beton podkładowy  pod płyty przejściowe i pod skrzydło D (P-13).

26 listopada – 02 grudnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej, przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego, montaż paneli muru oporowego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż belek, szalowanie poprzecznicy, szalowanie i zbrojenie skrzydła P4P, betonowanie poprzecznicy P4L,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie i zbrojenie fundamentów

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie ścianek zaplecznych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż stanowiska do nasuwania: zbrojenie I segmentu (jezdnia lewa), deskowanie i zbrojenie płyty górnej(segment I jezdni prawej), rozładunek stali sprężającej, montaż konstrukcji stalowej akwanbeka, montaż osłon na kable sprężające, montaż namiotu na stal sprężającą, zbrojenie i deskowanie pilastru P2, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż deskowania słupa oś C,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie ławy fundamentowej (podpora P10P), przygotowanie platformy roboczej, zbrojenie i deskowanie podpór tymczasowych, demontaż rusztowania(podpora P10L), montaż podłogi pod Hammerhead, rozładunek stali zbrojeniowej i prefabrykacja deskowania ścian dla Hammerhead’a (podpora P11L), montaż zbrojenia filara i prefabrykacja głowic (podpora P11L), zbrojenie Hammerhead’a (podpora P12L), demontaż platformy Waldemar i pontonów PP64,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – montaż szalunku, betonowanie i pielęgnacja poprzecznicy (przęsło 25),zbrojenie poprzecznicy (przęsło 24), montaż szalunku i zbrojenie MSS (przęsło 19-18), zbrojenie II segmentu WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie stóp fundamentowych, betonowanie stopy fundamentowej i pielęgnacja betonu (oś 1), zbrojenie korpusów (oś 1 i 2), wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia Poznań), montaż szalunku ustroju nośnego (jezdnia Terespol),

 • przepusty – betonowanie płyt przejściowych (P-02), szalowanie pod chudy beton płyt przejściowych, układanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe, szalowanie i zbrojenie płyt przejściowych (P-04), szalowanie i zbrojenie skrzydeł wlot i wylot (P-13), montaż szalunku i betonowanie płyty zespalającej (PZ-02).

19 listopada – 24 listopada 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – szalowanie pod beton spadkowy, wykonywanie betonu spadkowego, montaż odwodnienia,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej, betonowanie podwaliny pod mur oporowy, SO1,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż belek, szalowanie poprzecznicy, szalowanie i zbrojenie skrzydła P4P, zbrojenie przyczółka P1L, betonowanie poprzecznicy P4P,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie i zbrojenie stóp fundamentowych

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż stanowiska do nasuwania: montaż podestów roboczych, zbrojenie I segmentu (jezdnia lewa), betonowanie i pielęgnacja betonu (segment I jezdni prawej), prefabrykacja wewnętrznej formy deskowania j. lewej, rozładunek stali sprężającej,szalowanie i betonowanie pilastra na podporze 2, deskowanie wewnętrznej formy j. prawej, awanbek – montaż konstrukcji stalowej, montaż 3 segmentu akwanbeka (jezdnia lewa), kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż deskowania i rusztowania słupa oś C, demontaż deskowania słupa w osi D, prefabrykacja słupa w osi G,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – deskowanie i betonowanie filara, pielęgnacja betonu, demontaż rusztowania i rozpór, zbrojenie słupów tymczasowych, zbrojenie ławy fundamentowej (podpora P10P i P10L), układanie podlewki przed sprężaniem, prefabrykacja i montaż podłogi pod Hammerhead, montaż rusztowania, zbrojenie filara, prefabrykacja głowic (podpora P11P P11L), Hammerhead – piaskowanie styków technologicznych, czyszczenie zbrojenia prefabrykacja szalunków, montaż na odkład szalunków (podpora P12L), szalowanie i betonowanie podpór tymczasowych (podpora P12P), podkopywanie i rozkręcanie platformy Waldemar, przebijanie słupów przy podporze P11, demobilizacja zapleczabudowy,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – montaż kabli sprężających, zbrojenie poprzecznicy (przęsło 25-24), betonowanie MSS i pielęgnacja betonu, sprężanie MSS (przęsło 20-19), montaż łożysk na podporze 13 (prawa i lewa str.), przejazd i zbrojenie MSS na przęsło 19-18, zbrojenie II segmentu WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie stóp fundamentowych, betonowanie stopy fundamentowej i pielęgnacja betonu (jezdnia Poznań),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia Poznań), montaż szalunku ustroju nośnego (jezdnia Terespol),

 • przepusty – kosmetyka przepustu, szalowanie narożników półek dla płazów, wykonywanie izolacji cienkiej (P-01), wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową (P-02), zbrojenie i szalowanie stopy fundamentowej skrzydła wlotu, betonowanie stopy fundamentowej skrzydła wlotu, szalowaniezbrojenie skrzydeł zachodnich (P-13), montaż szalunku płyty zespalającej, betonowanie płyty zespalającej – etap I (PZ-02).

12 listopada – 18 listopada 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – przygotowania do betonowania betonu spadkowego, szalowanie pod chudy beton,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowania do montażu belek T i montaż belek, szalowanie skrzydła P4P i betonowanie skrzydła P4L, zbrojenie korpusu , szalowanie poprzecznicy4P, izolacja przyczółkaP4,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie i zbrojenie stóp fundamentowych

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż stanowiska do nasuwania: montaż podestów roboczych, prefabrykacja wewnętrznej formy deskowania (jezdnia prawa i lewa), betonowanie pilastra na filarze P2P, montaż szyn do transportu zbrojenia (jezdnia lewa), rozpoczęcie zbrojenia segmentu jezdni lewej, rozładunek stali sprężającej,  deskowanie pilastra na podporze 2L, montaż podestów roboczych na podporach 3P i3L, zbrojenie i deskowanie segmentu (jezdnia prawa), wykonanie stanowiska do prefabrykacji zbrojenia (jezdnia lewa), awanbek – montaż prętów sprężających (jezdnia prawa), kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż deskowania i rusztowania słupa na filarze podpory 3, deskowanie i betonowanie słupa w osi D,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie i deskowanie filara, montaż wież MK, zbrojenie ciosów podłożyskowych, montaż głowic filara, prefabrykacja podłogi pod Hammerhead, transport zbrojenia z pontonu na plac przy podporze - prefabrykowane głowice, pompowanie wody, spawanie kotew do ścianki szczelnej, oczyszczanie komory (podpora P10P i P10L), montaż rusztu stalowego, prefabrykacja podłogi pod Hammerhead (podpora P11P P11L), montaż na odkład szalunków Hammerhead, przenoszenie rusztu stalowego na odkład,  piaskowanie styków technologicznych, zbrojenie Hammerhead’a , montaż głowic wież MK, zbrojenie i szalowanie podpór tymczasowych, zakończenie zbrojenia przepon na rozporach, (podpora P12P i P12L), demobilizacja zaplecza  budowy, podkopywanie platformy roboczej Waldemar,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie II etapu poprzecznicy 25, zbrojenie i szalowanie MSS (przęsło 20 – 19), szalowanie II etapu poprzecznicy 26, betonowanie i pielęgnacja betonu II etapu głowicy filara 13P, deskowanie ciosów, betonowanie II etapu poprzecznicy 26 i ciosów na podporze 23, mycie i przygotowanie do betonowania (przęsło20-19),

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie stóp fundamentowych i wtyków (jezdnia Poznań),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) –ustawianie rusztowań i deskowanie ustroju nośnego (jezdnia Terespol), deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia Poznań),

 • przepusty –betonowanie skrzydeł wlotu, izolacja gruba i cienka, montaż wspornika dla zwierząt, demontaż szalunków (P-01), demontaż szalunku płyty zespalającej(P-02), demontaż szalunków, wykonywanie izolacji cienkiej (P-08), zbrojenie i szalowanie ław skrzydeł i skrzydeł, betonowanie ław fundamentowych skrzydeł wlotu,układanie chudego betonu pod skrzydła, szalowaniezbrojenie wlotu/wylotu, betonowanie wlotu i płyty zespalającej, zbrojenie skrzydeł (P-13), demontaż szalunku płyt przejściowych (PZ-01), szalowanie pod beton podkładowy wspornika pod płyty przejściowe, betonowanie półki pod płytę zespalającą, montaż szalunku pod płytę zespalającą.

05 listopada – 11 listopada 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – przygotowania do betonowania betonu spadkowego,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – szalowanie ustroju nośnego jezdni lewej, betonowanie podwaliny pod mur oporowy SO-1,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – szalowanie poprzecznic i skrzydła P4L, betonowanie ciosów, przygotowania do montażu belek T,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie i zbrojenie fundamentów

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – demontaż deskowania płyty ustroju nośnego, ustawianie muru oporowego, betonowanie podwaliny murów oporowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż stanowiska do nasuwania: montaż awanbeka strona lewa, przygotowanie szalunku do zbrojenia prawej wytwórni segmentów, montaż sklejki na formie deskowania prawej i lewej wytwórni segmentów, przygotowanie stanowiska do prefabrykacji zbrojenia lewej wytwórni segmentów, zbrojenie segmentu jezdni prawej, montaż podestów roboczych, rozładunek stali sprężającej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie pilastra na podporze 2P, deskowanie hamulców na podporze P1, zbrojenie i deskowanie ciosów podłożyskowych na podporze 2P, betonowanie ciosów i hamulców, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż deskowania i betonowanie słupa podpory 3 i podpory F, demontaż deskowania słupa i rusztowani, kładka pieszo-rowerowa KL04-05: układanie warstwy izolacji ław fundamentowych podpór C i E,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż rusztowania, zbrojenie filara i podpór tymczasowych, montaż rusztowania rozpór, montaż wież MK, spawanie kotew do ścianki szczelnej, iniekcja pali (podpora P10P i P10L), deskowanie i betonowanie przepony, demontaż rusztowania, montaż rusztu stalowego, prefabrykacja podłogi pod Hammerhead, prefabrykacja wózków FT (podpora P11P P11L), piaskowanie styków technologicznych na Hammerheadzie, czyszczenie zbrojenia, montaż wież MK, transport szalunków filara na stronę Wilanowską, przygotowanie szalunków do zdania (podpora P12P i P12L), prace porządkowe, demontaż schodni P10P, podkopywanie platformy roboczej Waldemar,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – szalowanie II etapu poprzecznicy 26 i głowicy filara 13P, zbrojenie i szalowanie MSS (przęsło 20 – 19), betonowanie i pielęgnacja betonu I segmentu szalunku przesuwnego (WFT), zbrojenie II etapu poprzecznicy 25, montaż kabli sprężających,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie stopy fundamentowej (jezdnia Poznań),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) –rozpoczęcie przygotowania podłoża pod ustawianie rusztowań, ustawianie rusztowań i wież dekowania ustroju nośnego (oś 2-3 jezdnia Terespol), deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia Poznań),

 • przepusty –betonowanie skrzydeł wlotu (P-01), szalowanie i betonowanie płyty zespalającej (P-02), betonowanie płyty przejściowej, P-03), szalowanie i betonowanie skrzydeł (P-08), zbrojenie płyty zespalającej, szalowanie pod beton podkładowy skrzydeł wylotu, układanie betonu wyrównawczego, szalowanie i betonowanie wloty i płyty zespalającej (P-13), betonowanie płyty przejściowej (PZ-01).

29 października – 04 listopada 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku ustroju nośnego jezdni lewej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż szalunku i zbrojenie skrzydła, szalowanie poprzecznicy, betonowanie fundamentu i pielęgnacja betonu,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie fundamentów,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż stanowiska do nasuwania: montaż awanbeka nitki prawej, montaż sklejki na formie deskowania, demontaż szalunku stanowiska trakcyjnego prawej i lewej wytwórni segmentu, zbrojenie i deskowanie bloków oporowych przy przyczółku, betonowanie bloków oporowych, montaż podestów roboczych podpory 3, rozładunek stali sprężającej, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż deskowania słupa na filarze podpory 3,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zakończenie skuwania pali, spawanie kotew do ścianki szczelnej, iniekcja pali, demontaż deskowania ławy fundamentowej, montaż rusztowania i zbrojenie filara i rozpór, (podpora 10P i 10L), demontaż deskowania fundamentów pod wieże MK, montaż rusztowania filara, prefabrykacja zbrojenia filara, zbrojenie przepony, demontaż deskowania podpór tymczasowych, montaż wież MK, montaż elementów FT, (podpora P11P P11L), montaż wież MK, zbrojenie podpór tymczasowych, wykonywanie podlewek pod wieże MK, zbrojenie rozpór, betonowanie Hammerhead’a (podpora P12P i P12L),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie poprzecznicy (przęsło 26-25), zbrojenie i szalowanie MSS (przęsło 21-20), betonowanie głowicy podpory 13P i MSS (przęsło 21-20), pielęgnacja betonu głowicy podpory 13P i MSS (przęsło 21-20), rozbiórka szalunku głowic sprężających, sprężanie MSS (przęsło 21-20), przejazd MSS na segment 20-19,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie i deskowanie korpusu (jezdnia Poznań), betonowanie warstwy transmisyjnej i pielęgnacja betonu, betonowanie stopy fundamentowej i pielęgnacja betonu w osi 2 łącznicy,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) –ustawianie rusztowań i montaż deskowania w osi 1 -2, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego w osi 2 - 3 (jezdnia Poznań), deskowanie i układanie sklejki w przęśle 1 - 2, kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : demontaż deskowania ustroju nośnego,

 • przepusty –szalowanie skrzydeł, wykonywanie izolacji grubej (P-01), zbrojenie płyt przejściowych (P-02, P-03), zbrojenie i szalowanie skrzydeł (P-08), zbrojenie fundamentu wlotu, wykonywanie izolacji grubej (P-13), zbrojenie płyty przejściowej (PZ-01).

22 października – 28 października 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż szalunku i zbrojenie skrzydła, szalowanie poprzecznicy, zbrojenie i szalowanie fundamentu,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu, ustawianie muru oporowego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie izolacji i zasypek,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż stanowiska do nasuwania: prefabrykacja konstrukcji awanbeka, montaż sklejki na formie deskowania prawej i lewej wytwórni segmentu, montaż rusztu podłogi, spawanie płyt ślizgowych lewej wytwórni segmentu, rozładunek stali sprężającej, dostawa zastrzałów, montaż płyt na podporach tymczasowych, montaż konsol podestów roboczych na podporze 3, przygotowanie stanowiska prefabrykacji zbrojenia, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż rusztowań, zbrojenie i betonowanie słupów podpory, układanie warstwy izolacji na podporze C,kładka pieszo-rowerowa KL04-05: układanie warstwy izolacji na podporze C i E,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – kucie pali, sprzątanie skutego betonu, przygotowanie zbrojenia i styków do kolejnego etapu, zbrojenie deskowanie i betonowanie ławy fundamentowej (IV etap), pielęgnacja betonu, zbrojenie na odkładzie, betonowanie rozpór (podpora 10P i 10L), montaż wież MK, demontaż deskowania podpór tymczasowych, montaż FT, demontaż szalunku ławy fundamentowej, , prefabrykacja głowic filara, deskowanie fundamentów pod wieże MK, czyszczenie zbrojenia, wykonywanie fundamentów pod wieże MK (podpora P11P P11L), demontaż szalunku podpór tymczasowych, montaż na odkład wież MK, szalowanie podpór tymczasowych, wykonywanie styku technologicznego na podporach tymczasowych, demontaż rusztowań pod ruszt stalowy, montaż wież MK na fundamentach, czyszczenie przed betonowaniem, nabijanie listew połączeniowych na szalunkach (podpora P12P i P12L), prace porządkowe,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie głowicy podpory 13P, zbrojenie poprzecznicy (przęsło 27-26), , zbrojenie i szalowanie MSS przęsło 21-20, zbrojenie skrzydełek szalunku przesuwnego (WFT),

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie i deskowanie korpusu (jezdnia Poznań), betonowanie stopy fundamentowej (łącznica północna), betonowanie warstwy transmisyjnej i pielęgnacja betonu w osi 1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – ustawianie rusztowań i montaż deskowania (jezdnia Poznań), kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : demontaż deskowania ustroju nośnego,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – wiercenie otworów pod dodatkowe sączki do odwodnienia płyty,

 • przepusty – szalowanie płyty przejściowej, betonownie ław fundamentowych skrzydeł płn., zbrojenie i szalowanie fundamentów skrzydeł, zbrojenie skrzydeł (P-01), wykonywanie betonu wyrównawczego wspornika pod płytę przejściową, montaż szalunku pod płytę najazdową (P-02), zbrojenie i szalowanie płyt najazdowych, szalowanie pod płytę najazdową, betonowanie płyt przejściowych wschodnich (P-03), przygotowanie powierzchni pod izolację, wykonywanie izolacji cienkiej (P-04), zbrojenie i szalowanie skrzydeł (P-08), zbrojenie szalowanie wlotu i płyty zespalającej (P-13), szalowanie skrzydeł, układanie betonu wyrównawczego płyty przejściowej, zbrojenie płyt najazdowych (PZ-01).

15 października – 21 października 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – kosmetyka ścian wewnętrznych, reprofilacja czołowych powierzchni ścian skrajnych segmentów,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku ustroju nośnego, kładka pieszo-rowerowa KL03-07 – układanie betonu wyrównawczego pod ławy w osiach 1 – 8,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż szalunku i betonowanie przyczółka, zbrojenie ciosów, szalowanie i zbrojenie skrzydła,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego, ustawianie muru oporowego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie zasypek,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż stanowiska do nasuwania: montaż rusztu prawej wytwórni segmentów, prefabrykacja formy deskowania prawej wytwórni segmentów, betonowanie podlewki pod powierzchnie ślizgowe belek ślizgowych lewej wytwórni segmentów, betonowanie ław fundamentowych pod podpory trakcyjne, zbrojenie filara trakcyjnego, przygotowanie styku belek ślizgowych lewej wytwórni, prefabrykacja formy deskowania prawej i lewej wytwórni segmentów, montaż deskowania ścian obu wytwórni segmentów, rozładunek stali sprężającej, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: zbrojenie i deskowanie filara podpory, betonowanie i demontaż deskowania słupa,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) –kucie pali, sprzątanie skutego betonu, deskowaniepodpór tymczasowych (etap II), montaż dywidagów i głowic podpór tymczasowych, zbrojenie (III etap) i betonowanie ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, zamykanie szalunków podpór tymczasowych, montaż rusztowań na rozpory pod betonowanie, betonowanie ciosów, demontaż szalunków filara i podpór tymczasowych, przygotowanie cokołu do betonowania, prefabrykacja betonu,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – ustawianie mostowego systemu szalunkowego (MSS), szalowanie i zbrojenie pierwszych koszy, zbrojenie MSS przęsło 21-20, zbrojenie głowicy podpory 13P i poprzecznicy (przęsło 27-26), zbrojenie skrzydełek szalunku przesuwnego (WFT),

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie korpusu (jezdnia Poznań), zbrojenie i  betonowanie stopy fundamentowej, pielęgnacja betonu (jezdnia Terespol i łącznica północna),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) –ustawianie rusztowań i montaż deskowania (jezdnia Poznań), montaż łożysk, betonowanie skrzydła północnego i pielęgnacja betonu, , kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : pielęgnacja betonu ustroju nośnego,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej,

 • przepusty –zbrojenie i betonowanie wylotu oraz płyty zespalającej, szalowanie i betonownie fundamentów skrzydeł, zbrojenie i szalowanie skrzydeł (P-01), szalowanie pod chudy beton płyty przejściowej, układanie chudego betonu pod płytę przejściową, szalowanie płyty przejściowej (P-03), betonowanie skrzydeł wschodnich (P-04), zbrojenie skrzydeł (P-08), zbrojenie wloty i płyty zespalającej (P-13), szalowanie pod chudy beton płyty przejściowej, układanie betonu wyrównawczego płyty przejściowej (PZ-01).

08 października – 14 października 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – roboty porządkowe,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku płyty jezdnej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż szalunku przyczółka,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie ustroju nośnego, ustawianie muru oporowego, wykonywanie zasypek,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie izolacji, wykonywanie zasypek,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż stanowiska do nasuwania: montaż deskowania i ułożenie chudego betonu pod stanowisko prefabrykacji zbrojenia deskowanie i betonowanie belek ślizgowych, rozdeskowanie belek ślizgowych (str. lewa i prawa), montaż belek pod ruszt prawej wytwórni segmentów, deskowanie i zbrojenie ław fundamentowych pod podpory trakcyjne, rozładunek stali sprężającej, rozładunek i prefabrykacja elementów awenbeka kładka pieszo-rowerowa KL04-05: przygotowanie powierzchni pod izolację ław fundamentowych filara podpór C i E, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż rusztowania i zbrojenie filara oś 3, prefabrykacja zbrojenia słupów podpory F i G , zbrojenie i dekowanie słupów podpory E,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – czyszczenie powierzchni betonu, zbrojenie (III etap) ławy fundamentowej, szczotkowanie prętów zbrojeniowych, kucie pali, pielęgnacja betonu warstwy wyrównawczej, sprzątanie skutego betonu, dekowanie i zbrojenie (IV etap) ławy fundamentowej, deskowanie cokołu, zbrojenie i deskowanie podłogi przepony, deskowaniepodpór tymczasowych (etap II), transport wież MK, demontaż rozpór od kleszczy i wycięcie rozpór skośnych, betonowanie filara, pielęgnacja betonu, piaskowanie styków technologicznych na ciosy, otwarcie szalunków podpór tymczasowych, zbrojenie rozpór, nacinanie rys na fundamentach pod wieże MK, zbrojenie i szalowanie podpór tymczasowych, montaż dźwigarów, szalowanieciosów na filarze, zbrojenie I etapu segmentu startowego Hammerhead`a, mycie podłogi i przygotowanie do odbioru, prace porządkowe, rozładunek stali zbrojeniowej,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie mostowego systemu szalunkowego (MSS) przęsło 22-21, pielęgnacja betonu, sprężanie przęsła 22-21 MSS, zbrojenie wózka szalunku przesuwnego (WFT), montaż szalunku głowicy filara, ustawienie MSS na pozycji po przejeździe szalunku, montaż szalunku i zbrojenie koszy,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie ławy fundamentowej, betonowanie stopy fundamentowej i pielęgnacja betonu, zbrojenie ławy fundamentowej (jezdnia Terespol i łącznica płd.),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) –wykonywanie zasypek i platformy roboczej pod wieże ustroju nośnego, betonowanie skrzydła południowego i pielęgnacja betonu, przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji cienkiej, przygotowanie powierzchni pod rusztowanie ustroju nośnego, ustawienie rusztowania pod deskowanie ustroju nośnego, wykonanie izolacji cienkiej powierzchni pionowych, kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : montaż deski gzymsowej, prace zbrojarskie, przygotowanie do betonowanie ustroju nośnego, betonowanie ustroju nośnego i pielęgnacja betonu,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – przygotowanie powierzchni pod wykonywanie izolacji cienkiej na szerokości kap chodnikowych, wypełnianie ubytków, przygotowanie powierzchni pod izolację termozgrzewalną,

 • przepusty – zbrojenie płyty zespalającej i szalowanie wylotu, układanie chudego betonu pod skrzydła, betonowanie płyty zespalającej (P-01), szalowanie pod chudy beton płyty zespalającej (P-02),szalowanie pod płytę najazdową (P-03), betonowanie skrzydeł wschodnich (P-04), betonowanie wlotu/wylotu, szalowanie skrzydeł (P-08), zbrojenie płyty zespalającej i szalowanie wylotu (P-13).

01 października – 07 października 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – betonowanie fragmentu ustroju nośnego, wykonywanie izolacji, roboty porządkowe,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku płyty jezdnej lewej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż szalunku przyczółka i skrzydła, wykonywanie izolacji, betonowanie ciosu,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego, montaż szalunku pod mur oporowy, ustawianie muru oporowego wykonywanie zasypek,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie drenażu, betonowanie fundamentu drenażu, demontaż szalunku ustroju nośnego, wykonywanie izolacji, wykonywanie zasypek,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – przygotowanie powierzchni pod warstwę izolacji i układanie izolacji (P4L), montaż stanowiska do nasuwania: demontaż deskowania belek ślizgowych (str. prawa), zbrojenie belek ślizgowych lewej wytwórni segmentów, układanie zsypki za przyczółkiem, układanie chudego betonu pod podpory trakcyjne, demontaż deskowania chudego betonu pod podpory tymczasowe, kładka pieszo-rowerowa KL04-05: montaż wytyków słupa, betonowanie ław podpór C i E, montaż deskowania ławy fundamentowej podpory E,kładka pieszo-rowerowa KL04-04: zbrojenie słupa, demontaż rusztowania słupa podpory B, montaż rusztowania słupa podpory C, zbrojenie podpory E i filara podpory 3, montaż rusztowania podpory 3, prefabrykacja zbrojenia słupa podpory 3,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – czyszczenie komory przed warstwą wyrównawczą, betonowanie warstwy wyrównawczej, pielęgnacja betonu (podpora P10P), zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej II etap, pielęgnacja betonu, zbrojenie cokołu, , montaż deskowania ciosów podłożyskowych, betonowanie podpór tymczasowych i ciosów podłożyskowych, demontaż rusztowania filara, zbrojenie podpór tymczasowych (etap II), montaż deskowania podłogi przepony, zbrojenie I etapu segmentu startowego Hammerhead`a, montaż zbrojenia głowicy filara, szalowanie i betonowanie filara, prace porządkowe, rozładunek stali zbrojeniowej,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie mostowego systemu szalunkowego (MSS) przęsło 22-21, zbrojenie wózka szalunku przesuwnego (WFT), montaż szalunku głowicy filara,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie, montaż szalunku i betonowanie ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, (jezdnia Poznań), zbrojenie ław fundamentowych (łącznica płd.), montaż i demontaż szalunków stopy fundamentowej,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) –montaż ustroju nośnego , montaż deskowanie ustroju nośnego (jezdnia Poznań), montaż wież pod ustrój nośny (oś 2-3), przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, betonowanie skrzydła południowego, pielęgnacja betonu skrzydeł płd. i płn., wykonanie warstwy stabilizacji pomiędzy osiami 1-2, kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : zbrojenie ustroju nośnego kładki w przęśle 7-8, montaż i zbrojenie wpustów w przęśle 7-8,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – naprawy powierzchni betonu w okolicy wpustów i sączków przed izolacją, przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji termozgrzewalnej na powierzchni kap chodnikowych,

 • przepusty – betonowanie wlotu i wylotu, wykonywanie izolacji grubej, zbrojenie wlotu/wylotu (P-01), szalowanie betonu podkładowego pod płytę najazdową (P-02, P-03), montaż szalunku skrzydeł, betonowanie ścian skrzydeł (P-04), montaż szalunku wlotu i wylotu, płyta zespalająca (P-08), wykonywanie izolacji cienkiej prefabrykatów oraz izolacji cienkiej i grubej (P-13).

24 września – 30 września 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – betonowanie skrzydeł, demontaż szalunku ustroju nośnego, wykonywanie izolacji cienkiej,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – ustawianie płyt i wież pod szalowanie ustroju nośnego, montaż szalunku ustroju nośnego, montaż łożysk,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego w jezdni prawej, wykonywanie drenażu, montaż wpustów i sączków, wykonywanie izolacji fundamentów, pielęgnacja betonu ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż szalunku przyczółka, demontaż szalunku poprzecznicy,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie ustroju nośnego, klejenie papy, demontaż szalunku fundamentu, wykonywanie zasypek, przygotowania do ustawiania muru oporowego,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – demontaż deskowania filara (P4L), przygotowanie powierzchni pod izolację, przygotowanie betonu architektonicznego filara, wykonywanie zasypek za przyczółkiem, montaż stanowiska do nasuwania: zbrojenie i deskowanie belek ślizgowych (str. prawa), zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej (str. lewa), przygotowanie powierzchni do układania chudego betonu pod podpory tymczasowe, kładka pieszo-rowerowa KL04-05: prefabrykacja zbrojenia ław fundamentowych podpór C i E,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – II etap zbrojenia ławy fundamentowej, dojrzewanie betonu, przygotowanie powierzchni korka pod układanie warstwy wyrównawczej, zbrojenie podpór tymczasowych, piaskowanie powierzchni styku fundamentu i podpór tymczasowych, zbrojenie i betonowanie podpór tymczasowych, demontaż deskowania filara, montaż deskowania ciosów podłożyskowych, czyszczenie zbrojenia przed betonowaniem III etapu ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, zbrojenie IV etapu ławy fundamentowej, zbrojenie montaż szalunku Hammerhead`a, prefabrykacja szalunków Hammerhead`a na odkład, montaż szalunku filara, montaż zbrojenia głowicy filara,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – pielęgnacja ciosów, zbrojenie i szalowanie mostowego systemu szalunkowego (MSS) przęsło 22-21, pielęgnacja betonu MSS w przęśle 23-22, montaż wózka szalunku przesuwnego (WFT), zbrojenie segmentu, demontaż szalunku głowicy podpory, montaż łożysk,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie i montaż szalunku ławy fundamentowej,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) –pielęgnacja betonu korpusu (jezdnia Terespol), przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, montaż klatek ustroju nośnego przęsło 2-3, montaż szalunku i dozbrajanie skrzydełka, szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych, betonowanie skrzydełka (jezdnia północna), pielęgnacja betonu skrzydełka i ciosów podłożyskowych, kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : zbrojenie i montaż szalunku ustroju nośnego w przęśle 7-8, wykonywanie podlewek łożysk w przęśle 7-8,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – demontaż szalunku ustroju nośnego, przygotowanie podłoża pod izolację płyty pod kapami chodnikowymi (śrutowanie),

 • przepusty – zbrojenie i szalowanie wlotu i wylotu, wykonywanie izolacji (P-01), wykonywanie zasypek przepustów (P-02, P-03), demontaż szalunku wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej, betonowanie ław pod skrzydła, montaż szalunku i zbrojenie skrzydeł (P-04), montaż szalunku wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej (P-08), betonowanie wlotu, montaż szalunku i zbrojenie wylotu, wykonywanie izolacji (P-13), wykonywanie izolacji cienkiej prefabrykatów, zasypki (PZ-01), demontaż szalunku skrzydeł,  przygotowanie pod izolację cienką, wykonywanie zasypek (PZ-02).

17 września – 23 września 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – betonowanie płyty przejściowej południowej, zbrojenie i montaż szalunku skrzydeł,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – demontaż szalunku poprzecznicy, betonowanie ciosów, ustawianie płyt i wież pod szalowanie ustroju nośnego, szlifowanie podpory P2P, wykonywanie izolacji, zasypki oraz równanie terenu pomiędzy podporami P1 i P2,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie ustroju nośnego w jezdni prawej, betonowanie fundamentu pod rurę drenarską, wykonywanie drenażu i zasypek,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – demontaż szalunku poprzecznicy, przygotowania do szalowanie przyczółka,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – wymiana gruntu, wykonywanie fundamentu i betonowanie fundamentu pod grunt zbrojony, wykonywanie izolacji i zasypek,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – demontaż deskowania i rusztowania filara (P3L), montaż deskowania i betonowanie filara ((P4L), prace porządkowe, rozładunek stali sprężającej, montaż stanowiska do nasuwania: zbrojenie i deskowanie belek ślizgowych (str. prawa), zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej (str. lewa), pielęgnacja betonu ławy fundamentowej lewej wytwórni segmentów, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: demontaż deskowania ławy fundamentowej,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – iniekcja pali, zbrojenie ławy fundamentowej, montaż deskowania filara, betonowanie korka i filara, montaż wież MK, zbrojenie podpór tymczasowych i ciosów podłożyskowych, zbrojenie i deskowanie Hammerhead`a, prefabrykacja na odkład ścian Hammerhead`a, betonowanie rozpór,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – pielęgnacja ciosów, zbrojenie, szalowanie i betonowanie mostowego systemu szalunkowego (MSS) przęsło 23-22, pielęgnacja betonu MSS, montaż wózka szalunku przesuwnego (WFT), montaż szalunku głowicy podpory, betonowanie i pielęgnacja betonu głowicy filara,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie fundamentu i ławy fundamentowej,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – betonowanie korpusu i pielęgnacja betonu (jezdnia Terespol), przygotowanie podłoża pod ustrój nośny, wykonywanie izolacji, kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : zbrojenie i montaż dekowania ustroju nośnego kładki, montaż łożysk w przęśle 7-8, wykonywanie podlewek łożysk w przęśle 7-8,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – demontaż szalunku ustroju nośnego,

 • przepusty – zbrojenie wlotu i betonowanie fundamentu wlotu (P-01), wykonywanie izolacji skrzydeł i izolacji cienkiej wewnątrz przepustów, montaż szalunku pod płytę najazdową (P-02), wykonywanie izolacji skrzydeł i izolacji cienkiej wewnątrz przepustów (P-03), zbrojenie, szalowanie i betonowanie wloty i wylotu płyty zespalającej (P-04), montaż zbrojenia i szalunku wlotu i wylotu(P-08), ustawianie prefabrykatów (P-13), betonowanie skrzydeł południowych (PZ-01), zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu skrzydeł północnych, betonowanie fundamentu skrzydeł wylotu (PZ-02).

10 września – 16 września 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – montaż szalunku i zbrojenia ustroju nośnego, betonowanie płyty ustroju nośnego, montaż szalunku skrzydeł,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku i betonowanie ciosów, przygotowanie podłoża pod szalowanie ustroju nośnego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie ustroju nośnego w jezdni prawej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i betonowanie poprzecznicy, zbrojenie przyczółka,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż belek, przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację, montaż szalunku,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – demontaż deskowania i betonowanie filara, demontaż deskowania filara, przygotowanie powierzchni pod wykonywanie izolacji, przygotowanie powierzchni betonu architektonicznego, montaż stanowiska do nasuwania: zbrojenie i deskowanie ław ślizgowych (str. prawa), zbrojenie ławy (str. lewa), betonowanie prawej ławy wytwórni segmentów i wylewka chudego betonu pod lewą wytwórnię segmentów, montaż deskowania ławy prawej, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż deskowania i betonowanie ław fundamentowych,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – kucie głowic pali i ich iniekcja, przygotowanie powierzchni do odbioru, spawanie kotew do ścianki szczelnej do zbrojenia ławy fundamentowej, wykop do poziomu korka, praca nurków – oczyszczanie komory, montaż deskowania filara, zbrojenie podpór tymczasowych, ciosów podłożyskowych i ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, zbrojenie podłogi pod Hammerhead, demontaż rusztowań na rozporach,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i montaż szalunku głowicy filara, betonowanie ciosów i głowicy filara, pielęgnacja ciosów, zbrojenie i szalowanie mostowego systemu szalunkowego (MSS) przęsło 23-22, montaż wózka szalunku przesuwnego (WFT), wykonywanie izolacji bitumicznej filara, pielęgnacja oczepu filara,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie, montaż szalunku i betonowanie korpusu, pielęgnacja betonu (jezdnia Terespol kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : montaż szalunku ustroju nośnego, pielęgnacja ciosów na podporze 7-8,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – demontaż szalunku ustroju nośnego,

 • przepusty –montaż prefabrykatów, zbrojenie skrzydeł (P-01), betonowanie płyty zespalającej, montaż półek dla małych zwierząt (P-03), montaż zbrojenia i szalunku wlotu/wylotu, płyty zespalającej oraz skrzydeł (P-04), montaż zbrojenia i szalunku skrzydeł (P-08), wykop pod przepust, montaż szalunku i wylewanie chudego betonu (P-13), zbrojenie i montaż szalunku skrzydeł, montaż szalunku ław skrzydeł, betonowanie fundamentu wlotu, skrzydeł wylotu i płyty (PZ-01), betonowanie fundamentu skrzydeł, zbrojenie i szalowanie ław skrzydeł (PZ-02).

03 września – 08 września 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – zbrojenie ustroju nośnego i płyty przejściowej, betonowanie skrzydeł,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku poprzecznic, betonowanie oczepów, przyczółka i ciosów, demontaż szalunku przyczółka, przygotowanie powierzchni przyczółka do betonowania ciosów,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie izolacji skrzydła i ściany, montaż szalunku ustroju nośnego, zbrojenie poprzecznic, wykonywanie izolacji pod kapy, przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie poprzecznicy,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – demontaż szalunku poprzecznic, przygotowaniedo montażu i montaż belek, przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie zasypek, demontaż deskowania i rusztowania filara, demontaż konsoli, montaż deskowania filara, wylewanie chudego betonu pod stanowisko, montaż żurawia wieżowego, montaż stanowiska do nasuwania: zbrojenie ław ślizgowych, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż deskowania i betonowanie ław fundamentowych,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie ławy fundamentowej (etap I i II), uszczelnianie zamków w ściankach szczelnych, montaż łożysk i wykonywanie podlewki pod łożyska, wykop do poziomu korka, praca nurków – oczyszczanie komory, zbrojenie filara i podpór tymczasowych, kucie głowic pali, iniekcja pali, montaż deskowania podłogi pod Hammerhead, wywóz gruzu, prace porządkowe, rozładunek stali,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie, pielęgnacja betonu, przygotowanie do sprężania i sprężanie ruchomegomostowego systemu szalunkowego (MSS), zbrojenie i szalowanie MSS przęsło 23-22, montaż wózka szalunku przesuwnego (WFT), zbrojenie i szalowanie głowicy filara,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – betonowanie warstwy transmisyjnej,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie korpusu, demontaż deskowania korpusu (jezdnia Terespol), betonowanie i pielęgnacja betonu korpusu, kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : montaż szalunku ustroju nośnego,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – demontaż deskowania ustroju nośnego,

 • przepusty –montaż prefabrykatów (P-01), montaż szalunku skrzydła i betonowanie ściany skrzydła, przygotowanie powierzchni fundamentu i ścian skrzydeł pod izolację, montaż półek dla małych zwierząt (P-02), demontaż dekowania ścian skrzydeł , montaż półek dla małych zwierząt (P-03), zbrojenie wlotu/wylotu, płyty zespalającej i fundamentów skrzydeł (P-04), betonowanie stropu, ścian wlotu i fundamentów skrzydeł (PZ-01), szalowanie skrzydeł, zbrojenie i szalowanie wlotu, betonowanie wlotu i ścian skrzydeł (PZ-02).

27 sierpnia – 02 września 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – zbrojenie i szalowanie skrzydła i ustroju nośnego łącznicy Ł3,demontaż szalunku ustroju nośnego łącznicy Ł4,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie i szalowanie korpusu, wykonanie izolacji cienkiej podpory, kosmetyka powierzchni betonowych,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10): przygotowanie powierzchni skrzydeł i przyczółka pod wykonywanie izolacji, przygotowanie do montażu belek, wykonywanie izolacji cienkiej, przy

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – szalowanie poprzecznic,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie i zbrojenie poprzecznic, szlifowanie i izolacja powierzchni fundamentów, wykonywanie izolacji i zasypek,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie zasypek, montaż szalunku i zbrojenie filarów, przygotowanie powierzchni pod izolacj ę, wykonywanie izolacji ław fundamentowych, kładka pieszo-rowerowa KL04-04:betonowanie ław, pielęgnacja betonu ław fundamentowych, montaż deskowania ław fundamentowych,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – odpompowywanie wody z komory, przygotowanie powierzchni pod wylanie warstwy wyrównawczej betonu, betonowanie warstwy wyrównawczej, dojrzewanie betonu, wykop do poziomu korka, zbrojenia filara, spawanie kotew do ścianki szczelnej zbrojenia fundamentu, iniekcja pali, kucie głowic pali, montaż podłogi pod Hammerhead, montaż rusztowania,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS), szalowanie szalunku przesuwnego (WFT), zbrojenie i szalowanie podpory,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie, montaż deskowania i betonowanie korpusu (jezdnia Terespol), wykonywanie izolacji bitumicznych, kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : wykonywanie izolacji podpór,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – demontaż deskowanie ustroju nośnego,

 • przepusty –betonowanie (chudy beton), montaż prefabrykatów(P-01), szalowanie i betonowanie skrzydeł i ław pod skrzydła (P-02, P-03), zbrojenie, szalowanie i betonowanie wlotu i wylotu (P-02, P-04, P-08, PZ-02),zbrojenie i szalowanie elementów monolitycznych przepustów (P-02, P-03).

20 sierpnia – 26 sierpnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – zbrojenie i szalowanie skrzydła i ustroju nośnego łącznicy Ł3,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie i szalowanie korpusu, wykonanie izolacji cienkiej podpory, betonowanie słupów, kosmetyka powierzchni betonowych,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10): betonowanie ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni skrzydeł i przyczółka do izolacji, przygotowanie di montażu belek, wykonywanie izolacji cienkiej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – szalowanie poprzecznicy,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznic, szlifowanie i izolacja powierzchni fundamentów, wykopy i wykonywanie zasypek,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie zasypek, montaż rusztowania i zbrojenie filarów, wykonywanie drenażu, montaż szalunku filara P3P, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż wykotwień do słupa podpory ścianowej,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – wykop do poziomu korka i wykop do poziomu rozpór, montaż rozpór, betonowanie korka pod ławę fundamentową, dojrzewanie betonu korka,spawanie kotew do ścianki szczelnej zbrojenia fundamentu, wklejanie, zbrojenie i betonowanie fundamentu pod wieże MK, montaż rusztowaniazbrojenia filara, kucie głowic pali, montaż podłogi pod Hammerhead,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS), szalowanie szalunku przesuwnego (WFT), montaż szalunku i zbrojenie podpory,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie i montaż szalunku korpusu (jezdnia Terespol), zbrojenie skrzydła północnego, wykonywanie izolacji bitumicznych, kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) : wykonywanie izolacji podpór,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08) – sprężanie ustroju nośnego pielęgnacja betonu,

 • przepusty –betonowanie chudy beton (P01), zbrojenie, szalowanie i betonowanie wlotu i wylotu (-P02, P-04, P-08, PZ-02),zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław skrzydeł (P-02, P-03), zbrojenie i szalowanie elementów monolitycznych przepustów (P-02).

13 sierpnia – 19 sierpnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13): szalowanie skrzydeł i ustroju nośnego, zbrojenie ustroju nośnego łącznicy Ł3, zbrojenie fundamentu, przygotowanie powierzchni izolację cienką,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07): zbrojenie i szalowanie korpusu, przygotowania do wykonania izolacji cienkiej, izolacja cienka fundamentu i korpusu,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10): betonowanie ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni przyczółka do izolacji,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08): szalowanie poprzecznicy,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie poprzecznicy, szlifowanie i izolacja powierzchni fundamentów

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01): wykonywanie zasypek, demontaż szalunku filara P4P i montaż szalunku filara P3P, kładka pieszo-rowerowa KL04-04: montaż zbrojenia ław, deskowanie fundamentu podpory ścianowej,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02): wykop do poziomu korka, praca nurków, pomiar dna wykopu, montaż rozpór, montaż zbrojenia filara, montaż rusztowania, odpompowywanie wody z komory, zbrojenie, szalowanie fundamentów pod wieże MK, zamykanie szalunku fundamentów pod wieżę MK, kucie głowic pali, prefabrykacja szalunków pod podłogę Hammerhead, wykonywanie podlewek pod ruszt stalowy oraz na filarze i przy belkach stalowych, zbrojenie filara, rozpór i podpór tymczasowych,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03): montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS), montaż szalunku przesuwnego (WFT), montaż szalunku głowicy podpory,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02): zbrojenie korpusu (jezdnia Terespol),

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08):przygotowanie do betonowania,montaż kotew talerzowych, wpustów i sączków, betonowanie ustroju nośnego,

 • przepusty –wykopy pod chudy beton (P01), zbrojenie wlotu (P02), zbrojenie wlotu i wylotu PZ-01), wykonywanie izolacji cienkiej (P03, PZ-01, PZ-02, P-04, P-08), wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, wykonywanie zasypek (PZ-02).

06 sierpnia – 12 sierpnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:                  

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WG 03-13): szalowanie oraz betonowanie fundamentu skrzydeł i płyty najazdowej przy łącznicy Ł3 oraz szalowanie ustroju nośnego łącznicy Ł3, zbrojenie fundamentu, szalowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego łącznicy Ł4,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07): zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy, zbrojenie słupów i korpusu, porządki na podporze P1,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10): zbrojenie i szalowanie płyty ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08): zbrojenie ławy i szalowanie poprzecznicy,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie poprzecznicy,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01): przygotowanie powierzchni korpusu przyczółka pod izolację cienką, betonowanie filara, demontaż szalunku filarów, kładka pieszo-rowerowa KL04-04:zbrojenie ław,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02): wykop do poziomu korka, odpompowywanie wody z komory, odwiert i betonowanie pala, wykop do poziomu rozpór, przewóz i montaż zbrojenia filara, rozładunek i montaż rusztowania, transport płyty oraz przygotowanie placu pod montaż dźwigu wieżowego, przygotowanie styku betonu korka z warstwą wyrównawczą, nabicie szpilek do rządnej warstwy wyrównawczej i betonowanie warstwy wyrównawczej, wiercenie i wklejanie prętów pod wieże i montaż wież MK, montaż rusztu stalowego, montaż szalunku fundamentu,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03): montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS), betonowanie i przesuw MSS, montaż szalunku przesuwnego (WFT),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02): montaż deskowania i betonowanie korpusu (jezdnia Poznań),

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08):montaż deskowania i zbrojenie poprzecznicy, zbrojenie przęsła, układanie rur osłonowych kabli sprężających i montaż kabli sprężających, montaż kotew talerzowych i wpustów, przygotowanie do betonowania,

 • przepusty –  wykopy pod przepusty, ustawianie prefabrykatów, zbrojenie, szalowanie i betonowanie wlotu i wylotu fundamentów przepustu P1 i P2,  zbrojenie ławy skrzydeł (P2), wykonywanie izolacji cienkiej (P2 i P3), betonowanie fundamentu skrzydła (P3).         

30 lipca – 05 sierpnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13): szalowanie ściany wsch., betonowanie ściany zach.,wykop pod skrzydła, chudy beton pod skrzydła, betonowanie płyty przejściowej, montaż szalunku poprzecznicy, zbrojenie ustroju nośnego pod łącznicę Ł4, szalowanie ustroju i zbrojenie skrzydeł pod łącznicę Ł3,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07): zbrojenie, montaż szalunków i betonowanie ław fundamentowych, demontaż szalunku przyczółka,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10): zbrojenie i montaż szalunku płyty ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08): betonowanie słupa,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – demontaż szalunku poprzecznicy,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01): montaż zbrojenia filara, demontaż szalunków filara, czyszczenie szalunków, montaż deskowania filara, czyszczenie szalunku głowicy filara, załadunek i przewiezienie na Wawer, montaż zbrojenia filara, kładka pieszo-rowerowa KL04-04:montaż zbrojenia ławy,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02): odwiert i betonowania pali, wykopy do poziomu korka, odpompowywanie wody z komory, oczyszczanie ławy fundamentowej,zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów, pielęgnacja betonu fundamentów,demontaż szalunków ławy fundamentowej,zbrojenie fundamentów kotwiących żuraw, przewóz zbrojenia filara, montaż zbrojenia filara, pielęgnacja betonu kotew żurawia, wykonanie podjazdu, ułożenie płyt betonowych i materacy drewnianych dla stanowiska pompy do betonowania korka, betonowanie korka, dojrzewanie betonu korka, pielęgnacja betonu, demontaż szalunku ciosów i ścian stężających na rozporach, poprawki rusztowań pod montaż dźwigarów, wiercenie i wklejanie prętów pod wieże MK, montaż wież MK, wykonanie podlewek pod wieże MK, spawanie obarierowania na wstędze,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03): montaż szalunku i zbrojenie przęsła 25-24, montaż szalunku przesuwnego (WFT),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02): zbrojenie i deskowanie korpusu (jezdnia Poznań), przygotowanie powierzchni ław pod izolację (skrzydła południowe i północne),

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08):zbrojenie i deskowanie przęsła, układanie rur osłonowych,

 • kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński: izolacja ław fundamentowych, betonowanie oczepów,

 • przepusty –wykopy pod przepusty, ustawianie  prefabrykatów, zbrojenie i szalowanie wylotów, wylewki chudego betonu, betonowanie ściany wlotu.

23 lipca – 29 lipca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13): zbrojenie i betonowanie ścian oraz płyty ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07): szalowanie, zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja przyczółka, demontaż szalunku przyczółka, zbrojenie fundamentu, wykop pod fundamenty kładki,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10): zbrojenie płyty L,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08): szalowanie, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy,zbrojenie słupów, wykonanie wykopu, betonowanie i pielęgnacja betonu wyrównawczego,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie poprzecznic, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01): demontaż szalunków ławy fundamentowej, montaż zbrojenia i rusztowania filarów, montaż deskowania i betonowanie filara, demontaż szalunków głowicy filara,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02): odwiert i betonowania pali, spawanie koszy zbrojeniowych oraz instalacji iniekcyjnej, oczyszczanie komory przez nurków, wykopy do poziomu korka, odpompowywanie wody z komory i pomiar GPSem, wyrównanie dna wykopu, zbrojenie i betonowanie fundamentów, pielęgnacja betonu fundamentów,uszczelnianie ścianki szczelnej, wycinanie wypór z larsenów, zbrojenie i szalowanie ścianek stężających na rozporach, skręcanie wież MK na odkład, szalowanie pod beton na rozporach, betonowanie ciosów i ścianek na rozporach, przetransportowanie dźwigu Sennebogen z zaplecza Wawer na Wilanów,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03): montaż szalunku i zbrojenie przęsła 25-24, montaż szalunku przesuwnego (WFT),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02): wykonanie izolacji cienkiej, fundamenty skrzydeł, otwarcie korpusu, zbrojenie i betonowanie oczepu, pielęgnacja betonu (jezdnia Poznań),

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08):ustawianie rusztowań przęsła 4-5, ustawianie wież ustroju nośnego i deskowanie przęsła 3-4, zbrojenie ustroju nośnego, montaż rur spiro,

 • kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński: deskowanie i zbrojenie oczepów, przygotowanie powierzchni pod izolację cienką,

 • przepusty – wykopy i odwodnienie wykopów, szalowanie i deskowanie wylotów, ustawianie  prefabrykatów.

16 lipca – 22 lipca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13): zbrojenie i betonowanie ścian, demontaż szalunku ścian, szalowanie i zbrojenie ścian, betonowanie betonu wyrównawczego skrzydeł,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07): kucie głowic pali, betonowanie przyczółka i pielęgnacja betonu, prefabrykacja zbrojenia fundamentu,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10): deskowanie i zbrojenie ustroju L, demontaż szalunku poprzecznicy, zbrojenie płyty L,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08): szalowanie i zbrojenie poprzecznicy, zbrojenie i betonowanie słupów,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie poprzecznic, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01): montaż zbrojenia i deskowania ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, montaż rusztowania i zbrojenie filara, montaż szalunku ciosów głowicy filara,betonowanie głowicy filara, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania głowicy,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02): przygotowanie pali kotwiących do obciążenia próbnego, wykonanie próbnego obciążenia pala, demontaż konstrukcji próbnego obciążenia pala, odwiert i betonowanie pala, wycięcie okna w larsenach dla koparki wykonującej wykop do poziomu korka, oczyszczanie komory przez nurków, wykopy do poziomu korka, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu fundamentu,montaż szalunków ławy fundamentowej, montaż kotwy żurawia na ławie, transport płyt betonowych na stanowisko Herkulesa, betonowanie ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, demontaż szalunku filara, betonowanie podpór tymczasowych,mycie szalunków po betonowaniu, demontaż szalunku podpór tymczasowych, montaż na odkład wież MK, piaskowanie styków technologicznych, rozbiórka rusztowania z filarów i rozpór, zbrojenie i szalowanie ścian stężających na podporach tymczasowych, szalowanie ciosów, czyszczenie powierzchni pod zbrojenie, odpompowywanie wody,zabezpieczenie jednostek pływających przed zwiększonym poziomem wód, wyładunek części hydraulicznych (strona Wawer),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03): montaż szalunku i zbrojenie przęsła 25-24, montaż szalunku przesuwnego (WFT),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02): zbrojenie korpusu (jezdnia Terespol), betonowanie korpusu (jezdnia Poznań), zbrojenie oczepu (jezdnia Poznań),

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08):ustawianie rusztowań ustroju nośnego, zbrojenie ustroju, montaż podpórek rur spiro,

 • kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński: deskowanie i zbrojenie oczepów,

 • przepusty –odwodnienie wykopu, ustawianieprefabrykatów, zbrojenie i betonowanie wylotów.

09 lipca – 15 lipca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13): szalowanie, zbrojenie i betonowanie ścian, pielęgnacja betonu,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07): kucie głowic pali, szalowanie przyczółków,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10): szalowanie i betonowanie skrzydła, deskowanie ustroju „L”, montaż belek typu "T",

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08): zbrojenie i betonowanie fundamentu, zbrojenie przyczółka, zbrojenie słupów, szalowanie poprzecznicy, demontaż szalunku fundamentu,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie poprzecznic, zbrojenie i betonowanie poprzecznicy,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01): montaż zbrojenia i szalunków ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej, demontaż szalunków ławy fundamentowej, montaż wykotwień ławy fundamentowej, montaż rusztowania pod roboty zbrojarskie, montaż rusztowania i zbrojenia, montaż szalunku ciosów głowicy filara,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02): montaż rozpór i demontaż ściągów, wykonanie spawów na połączeniach rozpór z kleszczem, wycinanie zbrojenia pali próbnych kotwiących, wykop do poziomu korka, odwierty i betonowanie pali, przygotowanie pali kotwiących do poziomu korka, scalanie koszy zbrojenia pali, montaż zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, oczyszczanie komory, montaż dźwigarów na rozporach, zamykanie szalunków rozpór tymczasowych, betonowanie fundamentów pod wieże MK, szalowanie rozpór,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03): montaż rusztowania pod roboty zbrojarskie, montaż rusztowania, montaż zbrojenia, montaż szalunków ciosów głowicy filara, montaż zbrojenia i szalunków ław fundamentowych, betonowanie i demontaż szalunków ławy fundamentowej, betonowanie (MSS), pielęgnacja betonu, rozbiórka deskowań (MSS),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02): zbrojenie korpusu (jezdnia Terespol), deskowanie przyczółka jezdnia Poznań),

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0 (WL05-08):montaż deskowań przęsła, układanie płyt pod montaż rusztowania przęsła, zbrojenie ustroju nośnego,

 • przepusty – przygotowanie terenu do odwodnienia wykopu, ustawianieprefabrykatów, zbrojenie i betonowanie wylotów, pielęgnacja chudego betonu.

02 lipca – 08 lipca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów: betonowanie ściany,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową: wbijanie pali, szalowanie i zbrojenie przyczółków, wykop pod chudy beton, przygotowania do wykonania i wykonanie chudego betonu,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis: szalowanie skrzydeł, demontaż deskowania skrzydła, betonowanie skrzydła, demontaż szalunku poprzecznicy, przygotowanie do montażu i montaż belek typu "T",

 • most nad rzeką Wilanówka: zbrojenie fundamentów i przyczółków, betonowanie fundamentu, słupów i przyczółka, szalowanie słupów i poprzecznic, demontaż szalunku fundamentu,

 • most główny po stronie Wilanowa: montaż zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie I etapu filara, montaż rusztowania, montaż zbrojenia głowicy, deskowanie głowicy filara, betonowanie głowicy, pielęgnacja betonu,

 • most główny na Wiśle: odwierty i betonowanie pali, scalanie koszy zbrojenia pali, wykopu do poziomu korka, demontaż ściągów, montaż prętów sprężających na rozporach, montaż zbrojenia ław fundamentowych, betonowanie ławy fundamentowej, mycie powierzchni ławy fundamentowej, odpompowywanie wody, szalowanie filarów, betonowanie filara, pielęgnacja betonu, prefabrykacja zbrojenia pod wieże MK, wykop do poziomu montażu rozpór, montaż rozpór,

 • most główny po str. Wawra: montaż zbrojenia, szalunku i kabli sprężających ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS), przygotowanie MSS do betonowania, montaż szalunku przesuwnego (WFT),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński: zbrojenie stopy fundamentowej, izolacja ławy fundamentowej powierzchnia górna plus słupy, betonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie skrzydła południowego, deskowanie korpusu, otwarcie deskowania korpusu (jezdnia Poznań),

 • kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński: betonowanie słupów,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0:montaż deskowań przęsła, zbrojenie przęsła, montaż łożysk,

 • przepusty – ustawianie prefabrykatów, montaż i uruchomienie igłofiltórw, szalowanie chudego betonu.

25 czerwca – 01 lipca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów: betonowanie ściany,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową: wbijanie pali, szalowanie i zbrojenie ścian, zbrojenie przyczółka, wykopu pod układanie chudego betonu, montaż szalunków pod chudy beton i wykonanie chudego betonu,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis: przygotowanie powierzchni betonu pod izolację i wykonanie izolacji, szalowanie, zbrojenie i betonowanie skrzydeł, szalowanie i betonowanie poprzecznicy,

 • most nad rzeką Wilanówka: przestawianie szalunku słupów,zbrojenie i szalowanie przyczółka, zbrojenie fundamentów,

 • wiadukt nad ul. Sytą: szalowanie i betonowanie słupów, zbrojenie poprzecznic, betonowanie poprzecznicy i oczepu,

 • most główny po stronie Wilanowa: betonowanie ławy fundamentowej, deskowanie deskowanie i montaż szalunków filara, montaż starterów filara, betonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie głowicy, demontaż szalunków i rusztowań filarów, wykop i szalowanie pod chudy beton, wykonanie chudego betonu, pochylnie dla pieszych i rowerzystów–betonowanie chudego betonu,

 • most główny na Wiśle: odwierty i betonowanie pali, dostawa zbrojenia ławy fundamentowej, scalanie koszy zbrojenia pali, wykop do poziomu kleszcza, demontaż ściągów i rozpór, montaż zbrojenia ławy fundamentowej, odpompowywanie wody, zbrojenie fundamentu, dostawa koszy zbrojeniowych, zamykanie szalunku filara, montaż czapek zbrojenia, szalowanie fundamentów pod wieże, szalowanie filarów.

 • most główny po str. Wawra: montaż zbrojenia i szalunku ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS), montaż szalunku przesuwnego (WFT), montaż szalunku ciosów podłożyskowych,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński: deskowanie korpusu i ustroju nośnego (jezdnia łącznica), zbrojenie stopy i filarów podpory, zbrojenie przyczółka (jezdnia Poznań), betonowanie korpusu i oczepu, betonowanie (jezdnia łącznica),

 • kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński: zbrojenie filarów.

18 czerwca – 24 czerwca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów: zbrojenie i szalowanie i betonowanie ścian,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową: zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów, pielęgnacja betonu fundamentów, zbrojenie przyczółka, mobilizacja przed wykonywaniem pali, wykonywanie platform pod pale,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis: zbrojenie i szalowanie skrzydła, zbrojenie i deskowanie poprzecznic, betonowanie poprzecznicy,

 • most nad rzeką Wilanówka: dostawa stali zbrojeniowej, szalowanie i betonowanie słupów, przestawianie szalunków słupów, zbrojenie przyczółka, szalowanie, wykonanie i pielęgnacja chudego betonu,

 • wiadukt nad ul. Sytą: zasypki fundamentów, szalowanie i betonowanie słupów, demontaż szalunków słupów, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy,

 • most główny po stronie Wilanowa: zbrojenie ławy fundamentowej, deskowanie ławy, montaż zbrojenia głowicy, kucie głowic pali, betonowanie podpory (II etap), dojrzewanie betonu,, demontaż deskowania filara, pochylnie dla pieszych i rowerzystów – kucie głowic pali, wykop pod chudy beton, wykonanie chudego betonu,

 • most główny na Wiśle: odwierty i betonowanie pali, dostawa koszy zbrojeniowych pali, scalanie koszy zbrojenia pali,kucie głowic pali, odpompowywanie wody, dostawa zbrojenia ław fundamentowych i stali zbrojeniowej dla fundamentu podpory, badanie ciągłości pali, iniekcja pali, spawanie prętów kotwiacych do ścianek szczelnych na podporach, prace porządkowe i zjazd wiertnicy, oczyszczanie komory, zbrojenie wykotwień na ściany stężające podpór, zbijanie szalunków na odkładzie, szalowanie i zbrojenie podpór, zamykanie szalunku, zbrojenie fundamentu, skalowanie filara

 • most główny po str. Wawra: montaż zbrojenia i szalunku ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS), montaż szalunku przesuwnego (WFT), montaż łożysk, montaż szalunku ciosów podłożyskowych, wykonywanie kolejnych warstw izolacji cienkiej,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński: zbrojenie korpusu (jezdnia Poznań) zbrojenie oczepu, betonowanie fundamentu skrzydła północnego,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0: montaż deskowań przęsła,

 • kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński:  zbrojenie fundamentu i betonowanie fundamentu 7, zbrojenie fundamentu 8.

11 czerwca – 16 czerwca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów: zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej, zbrojenie fundamentu, wykop pod chudy beton, odwodnienie wykopu igłofiltrami, zbrojenie ścian, pielęgnacja betonów,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową: dostawa i rozładunek stali zbrojeniowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów, wykonywanie i pielęgnacja chudego betonu,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis: rozszalowanie przyczółka i ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów,ustawienie, zbrojenie i deskowanie poprzecznic, betonowanie poprzecznicy, montaż reperów i łożysk, pielęgnacja betonu przyczółka,

 • most nad rzeką Wilanówka: zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów, zbrojenie przyczółka, wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • wiadukt nad ul. Sytą: przygotowanie powierzchni pod izolację, betonowanie słupów, szalowanie poprzecznicy,

 • most główny po stronie Wilanowa: zbrojenie głowicy filara, zbrojenie ławy fundamentowej, izolacja ław, wykonanie zasypki ławy fundamentowej,deskowanie filara – etap II, wykonanie chudego betonu, deskowanie filara – etap II, skuwanie głowic pali,

 • most główny na Wiśle: demontaż konstrukcji próbnych obciążeń i odtworzenie platformy roboczej, odwierty oraz betonowanie pali, scalanie koszy zbrojeniowych, montaż zbrojenia podpór tymczasowych, otwieranie i zamykanie szalunków na podpory tymczasowe, odpompowywanie wody z powierzchni korka, nacinanie i kucie głowic pali, zbrojenie filara, montaż zbrojeniapodpory tymczasowe, otwieranie szalunków, montaż rusztowania na podpory tymczasowe, zbrojenie kotwień na okładzie , szalowanie, spawanie prętów kotwiących do ścianki szczelnej na podporze, iniekcja pali, czyszczenie chudego betonu pod zbrojenie fundamentu, betonowanie podpór tymczasowych, zbrojenie fundamentu, kucie pali i usuwanie pali,

 • most główny po str. Wawra: zbrojenie ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS), montaż łożysk, szalowanie i betonowanie skrzydła, montaż szalunku ciosów podłożyskowych,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński: zbrojenie korpusu i skrzydła, montaż dekowań, szalowanie oczepu, wykonywanie zasypek,

 • węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0:przygotowanie podłoża pod płyty betonowe do wykonania ustroju nośnego, zbrojenie oczepu.

 • kładka dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński:  wykonywanie chudego betonu.

04 czerwca – 10 czerwca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów: montaż deskowania płyty dennej – jezdnia prawa i łącznica Ł3, zbrojenie płyty dennej – nitka lewa i łącznice Ł3, Ł4, betonowanie płyty dennej jezdnia prawa i łącznica Ł3, pielęgnacja betonu przyczółka i płyt dennych,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową: zbrojenie fundamentów,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis: ustawienie i montaż deskowania poprzecznic, montaż deskowania korpusu przyczółka, przygotowanie do betonowania i betonowanie korpusu przyczółka, montaż szalunku ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych, pielęgnacja betonu przyczółka i płyt dennych,

 • most nad rzeką Wilanówka: zbrojenie słupów,

 • wiadukt nad ul. Sytą: demontaż deskowania słupa, przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację i izolacja fundamentów, zasypka fundamentów, zbrojenie i montaż deskowania słupa,

 • most główny po stronie Wilanowa: wykopy pod fundament, odwodnienie wykopów, demontaż rusztowania, zbrojenie głowicy filara, deskowanie pod beton podkładowy i wykonanie betonu podkładowego, izolacja ław, prefabrykacja zbrojenia ławy, dekowanie filara, skuwanie głowic pali, wbijanie pali pod pochylnię dla pieszych i rowerzystów, prace porządkowe,

 • most główny na Wiśle: montaż konstrukcji do próbnych obciążeń, wykonywanie próby obciążenia pala, odkopanie pali do obciążenia próbnego, spawanie koszy do zbrojenia pali kotwiących, demontaż konstrukcji do próby obciążenia, odwierty pali, scalanie koszy zbrojeniowych, pielęgnacja warstwy wyrównawczej, odpompowywanie wody z powierzchni korka, zbrojenie filara, montaż rusztowań na podpory tymczasowe, montaż dźwigu wieżowego, spawanie zbrojenia, piaskowanie styku technologicznego, kucie pali, spawanie prętów kotwiących do ściany szczelnej, oczyszczanie komory,

 • most główny po str. Wawra: montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego (MSS) i szalunku przesuwnego WFT, zbrojenie skrzydełka, montaż dekowania skrzydełka, montaż ciosów podłożyskowych,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński: zbrojenie stopy (jezdnia kier. Terespol), zbrojenie korpusu (jezdnia kier. Poznań), zbrojenie starterów i skrzydła lewego, izolacja fundamentu,

 • Węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0: betonowanie oczepu i pielęgnacja betonu.

28 maja – 02 czerwca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów: zbrojenie i szalowanie płyty dennej,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową: skuwanie głowic pali, zbrojenie fundamentów,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis: montaż szalunku ciosów podłożyskowych, betonowanie ciosów podłożyskowych, demontaż szalunku korpusu przyczółka i ciosów podłożyskowych, zbrojenie, szalowanie i betonowanie poprzecznicy, demontaż szalunku korpusu przyczółka, montaż szalunku korpusu przyczółka,

 • wiadukt nad ul. Sytą: montaż szalunku słupów, demontaż szalunków słupów, przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację i izolacja fundamentów, betonowanie słupów,

 • most główny po stronie Wilanowa: przygotowanie powierzchni ław pod izolację i izolacja ław, demontaż deskowanie skrzydełka, zbrojenie filara (etap II), wykonywanie betonu podkładowego, wbijanie pali pod pochylnię dla pieszych i rowerzystów,

 • most główny na Wiśle:odkopanie pali do obciążenia próbnego , montaż konstrukcji do próbnego obciążenia, wykonywanie próby obciążenia pala, demontaż konstrukcji do próby obciążenia, betonowanie pali, scalanie koszy zbrojeniowych, odprowadzanie wody i przygotowanie powierzchni korka, uszczelnianie przecieków na ściance szczelnej, demontaż szalunku fundamentu i czyszczenie powierzchni, kontynuacja zbrojenia i szalowanie stóp pod dźwig, zbrojenie filara, pielęgnacja betonu ławy fundamentowej, spawanie koszy zbrojeniowych oraz instalacji iniekcyjnych,

 • most główny po str. Wawra: prace przy szalunku przesuwnym WFT, montaż szalunku skrzydełka, przygotowywanie powierzchni pod izolację, zasypki podpór,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński: zbrojenie stopy (jezdnia Terespol),

 • Węzeł Wał Miedzeszyński - ciąg łącznicy Ł0: zbrojenie oczepu.

21 maja – 27 maja 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów: zbrojenie płyty dennej,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową: przygotowanie do wykonania i wykonanie betonu podkładowego, wykonywanie wykopu fundamentowego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis: szalowanie ciosów, przygotowanie do betonowania i betonowanie ciosów podłożyskowych, szalowanie oraz zbrojenie i demontaż deskowania poprzecznicy, szalowanie i betonowanie przyczółka,

 • most na rzece Wilanówka: zbrojenie filarów i przyczółka,

 • wiadukt nad ul. Sytą: szalowanie słupów, demontaż szalunków i izolacja fundamentów, szalowanie i betonowanie słupów,

 • most główny po stronie Wilanowa: wbijanie pali, przygotowanie powierzchni ław pod izolację i izolacja ław, zbrojenie i deskowanie skrzydełka, zbrojenie filara (etap I i II), montaż rusztowania, betonowanie (etap II), wbijanie pali pod pochylnię dla pieszych i rowerzystów,

 • most główny na Wiśle: spawanie koszy zbrojeniowych oraz instalacji iniekcyjnych, spawanie koszy do zbrojenia pali kotwiących, odwierty i betonowanie pali, przełożenie ściągów od str. południowej, oczyszczanie komory do poziomu korka – roboty nurkowe, transport osprzętu na podporę uzbrojenie wiertnicy, czyszczenie komory pod warstwę wyrównawczą i wykonanie warstwy wyrównawczej, pielęgnacja betonu ławy fundamentowej, prace porządkowe w komorze, odprowadzanie wody, iniekcja pali próbnych, betonowanie korka.

 • most główny po str. Wawra: demontaż szalunku podpory i skrzydełka, montaż szalunku i betonowanie ciosów, przygotowywanie i wykonanie izolacji cienkiej fundamentów i filarów,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński: zbrojenie korpusu przyczółka i stopy fundamentu, zbrojenie skrzydła płd. fundamentu, betonowanie fundamentu i 2-ch filarów,

 • węzeł Wał Miedzeszyński ciąg łącznicy Ł 0: wykonywanie izolacji górnych powierzchni fundamentów, zasypki fundamentów.

14 maja – 20 maja 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • transport i rozładunek koszy zbrojeniowych,

 • rozładunek rusztowania zbrojarskiego i stali,

 • próbne obciążenie podpory,

 • wykonywanie testów dynamicznych,

 • ustawianie rusztowania zbrojarskiego i zbrojenie,

 • montaż rusztowania,

 • zbrojenie fundamentów, słupów, przyczółka, ławy fundamentowej i fundamentu skrzydła,

 • prefabrykacja zbrojenia słupów,

 • montaż szalunków słupów, skrzydełka, ciosów pod łożyskowych,

 • deskowanie i zbrojenie poprzecznicy,

 • zbrojenie i szalowanie przyczółków,

 • betonowanie fundamentów, przyczółka, poprzecznicy, ławy fundamentowej – etap III, ciosów, skrzydełka, filarów i podpory P13 lewej do wysokości głowicy,

 • odpompowywanie wody z wykopu,

 • wykonywanie drenażu,

 • wykonywanie chudego betonu,

 • deskowanie fundamentów,

 • spawanie koszy zbrojeniowych oraz instalacji iniekcyjnych,

 • odkrycie ściągów głównych i przygotowanie do montażu nowych ściągów,

 • iniekcja pali,

 • oczyszczanie komory do poziomu korka – roboty nurkowe,

 • przygotowanie powierzchni pod izolację,

 • wykonywanie izolacji cienkiej,

 • odwierty i betonowanie pali,

 • odpompowywanie wody z wykopu, pielęgnacja korka,

 • pielęgnacja betonu ławy fundamentowej i oczepu,

 • zbrojenie koszy na MSS.

07 maja – 12 maja 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • rozładunek stali,

 • zbrojenie filarów, słupów, korpusu przyczółka, fundamentu skrzydła północnego,

 • wklejanie prętów w fundament,

 • zbrojenie i szalowanie przyczółków i fundamentów,

 • betonowanie fundamentów, filarów i oczepu,

 • odpompowywanie wody z wykopu,

 • przygotowania i wykonywanie chudego betonu,

 • przygotowanie szalunku do deskowania,

 • deskowanie oraz demontaż deskowania głowicy i skrzydełka,

 • montaż szalunków otwarcia skrzydełka, otwarcia i zamknięcia filara, ciosów,

 • przygotowanie powierzchni poziomych ław pod izolację,

 • wykonywanie izolacji cienkiej,

 • zbrojenie koszy na MSS,

 • odwierty i betonowanie pali,

 • przygotowanie wiertnicy do pracy w komorze południowej,

 • mycie i zbrojenie ścianki szczelnej na podporze, roboty przygotowawcze do betonowania,

 • wykop fundamentowy do poziomu korka, prace nurkowe,

 • roboty przygotowawcze, betonowanie i pielęgnacja korka,

 • ustawienie wstęgi od str. południowej, połączenie podpory z nabrzeżem,

 • pogłębianie szlaku po str. południowej podpór nurtowych,

 • pogłębianie koryta rzeki celem przestawienia wstęgi z pontonów,

 • montaż pontonów do celów transportu materiałów do podpór nurtowych.

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • rozładunek stali,

 • zbrojenie filarów, słupów, korpusu przyczółka, fundamentu skrzydła północnego,

 • wklejanie prętów w fundament,

 • zbrojenie i szalowanie przyczółków i fundamentów,

 • betonowanie fundamentów, filarów i oczepu,

 • odpompowywanie wody z wykopu,

 • przygotowania i wykonywanie chudego betonu,

 • przygotowanie szalunku do deskowania,

 • deskowanie oraz demontaż deskowania głowicy i skrzydełka,

 • montaż szalunków otwarcia skrzydełka, otwarcia i zamknięcia filara, ciosów,

 • przygotowanie powierzchni poziomych ław pod izolację,

 • wykonywanie izolacji cienkiej,

 • zbrojenie koszy na MSS,

 • odwierty i betonowanie pali,

 • przygotowanie wiertnicy do pracy w komorze południowej,

 • mycie i zbrojenie ścianki szczelnej na podporze, roboty przygotowawcze do betonowania,

 • wykop fundamentowy do poziomu korka, prace nurkowe,

 • roboty przygotowawcze, betonowanie i pielęgnacja korka,

 • ustawienie wstęgi od str. południowej, połączenie podpory z nabrzeżem,

 • pogłębianie szlaku po str. południowej podpór nurtowych,

 • pogłębianie koryta rzeki celem przestawienia wstęgi z pontonów,

 • montaż pontonów do celów transportu materiałów do podpór nurtowych.

30 kwietnia – 05 maja 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • pielęgnacja betonu fundamentu,

 • zbrojenie fundamentów, skrzydełka, filarów, słupów i przyczółka,

 • zbrojenie okładzin słupów tymczasowych,

 • deskowanie i zbrojenie poprzecznicy,

 • deskowanie przyczółka,

 • demontaż szalunków fundamentów i filara,

 • przygotowywanie powierzchni ław poziomych pod izolację,

 • izolacja ław fundamentowych,

 • spawanie koszy zbrojeniowych i instalacji iniekcyjnej podpory P10 i P11,

 • wykonanie pali testowych,

 • odwierty i betonowanie pali,

 • mycie i zbrojenie ścianki szczelnej na podporze,

 • wykop do poziomu rzędnej dna korka,

 • przygotowanie dróg dojazdowych do betonowania korka podpory.

23 kwietnia – 28 kwietnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • przygotowanie powierzchni pod izolację ław i izolacja ław,

 • wykonywanie cienkiej izolacji góry fundamentów, filarów i podpór,

 • zbrojenie fundamentów, podpory, skrzydełka, filarów, głowic filarów i korpusów przyczółków,

 • prace przygotowawcze do betonowania fundamentów,

 • betonowanie fundamentów, filarów, głowic filarów, korpusów przyczółków,

 • pielęgnacja betonu,

 • deskowanie przyczółka, skrzydełek i ciosów,

 • deskowanie i zbrojenie poprzecznicy komory pośredniej,

 • skuwanie głowic pali,

 • demontaż szalunków głowic,

 • spawanie koszy zbrojeniowych i instalacji iniekcyjnej podpory P11,

 • przygotowanie koszy dla pali testowych,

 • prefabrykacja zbrojenia podpór tymczasowych,

 • oczyszczanie komory przez zespół nurków,

 • mobilizacja palownicy,

 • wprowadzenie na platformę drugiej palownicy przeznaczonej do prac w prawej komorze,

 • wykopy do poziomu montażu rozpór oraz montaż rozpór,

 • odwierty i betonowanie pali,

 • wykop do poziomu dna korka,

 • betonowanie MSS,

 • demontaż deskowania MSS,

 • prace porządkowe przy MSS.

16 kwietnia – 21 kwietnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.                  

 • prace porządkowe,

 • odpompowywanie wody ze ścianek podpór,

 • przygotowanie powierzchni pod izolację ławy i izolacja ławy,

 • zbrojenie fundamentów, ustroju nośnego, filarów, głowicy filarów i przyczółka,

 • montaż szalunków fundamentów, filarów i przyczółka,

 • betonowanie fundamentów, filarów i głowicy filarów,

 • rozbiórka szalunków filarów,

 • przygotowania do przeprowadzenia i przeprowadzenie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego,

 • deskowanie i betonowanie skrzydełka,

 • deskowanie i montaż ciosów,

 • wiercenie i betonowanie pali,

 • demontaż konstrukcji do próbnego obciążenia oraz odtworzenie platformy,

 • spawanie koszy zbrojeniowych i instalacji iniekcyjnej podpory P11,

 • czyszczenie prętów głowic pali na podporach,

 • przygotowanie fundamentów podpór do betonowana,

 • odprowadzenie wody spod korka,

 • montaż i spawanie rozpór,

 • demontaż ściągów w podporze,

 • wykop pod korek,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

09 kwietnia – 14 kwietnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:                  

 • zbrojenie głowicy filara, fundamentów oraz ustroju nośnego przęsła,

 • przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację i izolacja fundamentów,

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów,

 • zbrojenie przyczółka i montaż rusztowań,

 • klejenie reperów podpór,

 • deskowanie skrzydełka,

 • montaż pali testowych,

 • przygotowania i wylewanie chudego betonu,

 • wiercenie otworów i sondowanie gruntu,

 • wiercenie i betonowanie pali,

 • montaż konstrukcji do próbnego obciążenia pala,

 • skucie pali, prace porządkowe i obmiary geodezyjne,

 • spawanie figur kotwiących do fundamentu, czyszczenie wykopu,

 • wykonanie pomiarów ciągłości pali,

 • montaż i spawanie rozpory,

 • koszy zbrojeniowych i instalacji iniekcyjnej podpór P10 i P11,

 • spawanie głowic kotwiących do próbnego obciążenia pali testowych,

 • odprowadzenie wody spod korka oraz z powierzchni korka,

 • rozładunek transportu koszy zbrojeniowych,

 • montaż szalunków filarów,

 • betonowanie filara P14 oraz betonowanie fundamentu i warstwy transmisyjnej,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

03 kwietnia – 07 kwietnia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.                  

 • wbijanie pali podpór,

 • wykonywanie cienkiej izolacji fundamentów,

 • zbrojenie głowicy filara, skrzydła przyczółków i przyczółków oraz ustroju nośnego,

 • demontaż szalunków filarów,

 • zasypywanie stopy fundamentowej,

 • montaż odwodnienia,

 • montaż studni odwodnieniowej,

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów,

 • grodzenie wykopów,

 • wykonywanie odwiertu i sondowanie gruntu,

 • odwierty pali i betonowanie pali,

 • skuwanie głowic pali,

 • próbne obciążenie pala testowego,

 • badanie ciągłości pala,

 • iniekcja pali,

 • odpompowywanie wody z powierzchni korka,

 • betonowanie fundamentów i filarów,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

26 marca – 31 marca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • odwierty i betonowanie pali,

 • przygotowanie i przeprowadzenie próbnego obciążenia pala,

 • skuwanie głowic pali,

 • zbrojenie skrzydła i korpusu przyczółka, korpusów podpór, fundamentów,

 • montaż deskowania korpusu podpory,

 • montaż deskowania podpory,

 • rozbiórka szalunków filarów,

 • spawanie koszy zbrojeniowych i montaż instalacji iniekcyjnych dla pali podpór 10, 11 i 12,

 • zasypywanie komory,

 • wykonywanie warstwy wyrównawczej korka betonowego,

 • odpompowywanie wody spod korka betonowego,

 • spawanie prętów kotwiących do ścianki szczelnej,

 • odtwarzanie wstęgi z pontonów W2 po stronie płd. podpór,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

19 marca – 24 marca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • odwierty i betonowanie pali,

 • przygotowanie i przeprowadzenie próbnego obciążenia pala,

 • skuwanie głowic pali,

 • zbrojenie fundamentów,

 • demontaż deskowania podpór,

 • montaż szalunków podpór,

 • spawanie prętów kotwiących do ścianki szczelnej,

 • odpompowywanie wody spod korka betonowego,

 • spawanie koszy zbrojeniowych i montaż instalacji iniekcyjnych dla pali podpór 10, 11 i 12,

 • wykonywanie warstwy wyrównawczej korka betonowego,

 • przygotowania do montażu wstęgi z pontonów W2 po stronie płd. podpór,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

12 marca – 17 marca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • odwierty i betonowanie pali wielkośrednicowych,

 • zbrojenie fundamentów, filarów, skrzydła przyczółka,

 • układanie warstwy transmisyjnej,

 • betonowanie korpusów podpór (etap I), fundamentów,

 • demontaż deskowania korpusu przyczółka, korpusu podpory,

 • montaż szalunków korpusu podpory

 • wykonywanie kleszcza na ściance szczelnej,

 • wbijanie ścianki szczelnej na nabrzeżu Wilanów,

 • spawanie koszy zbrojeniowych i montaż instalacji iniekcyjnych dla pali podpór 10 11,

 • czyszczenie powierzchni korka – przygotowanie do wykonania warstwy wyrównawczej,

 • montaż instalacji odwodnienia igłofiltrów,

 • montaż wstęgi z rampy Wilanów do podpory 10 i 11,

 • rozładunek koszy zbrojeniowych,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

05 marca – 10 marca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • odwierty i betonowanie pali,

 • rozładunek stali zbrojeniowej,

 • deskowanie i zbrojenie korpusów podpór (etap II),

 • betonowanie korpusów podpór (etap II), korpusu przyczółka, fundamentów i słupów,

 • demontaż deskowania korpusów,

 • zbrojenie fundamentów, filarów,

 • zbrojenie ustroju nośnego – przęsło 27 - 26R,

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów,

 • wykonywanie ścianek szczelnych na podporach,

 • spawanie kleszczu i ściągów ścianki szczelnej na podporze 10P,

 • spawanie koszy zbrojeniowych i montaż instalacji iniekcyjnych dla pali podpór 10 11,

 • betonowanie korka na podporze 12 jezdnia prawa,

 • zasypywanie wykopu po wykonaniu obciążenia próbnego na podporze 12P,

 • przygotowanie do wykonywania wstęgi z pontonów do podpory 11,

 • napełnianie worków big bag i załadunek na ponton w celu wzmocnienia ścianki szczelnej podpory 10,

 • wykonywanie warstwy transmisyjnej pod płytę fundamentową obiektu WG05-02,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

26 lutego – 03 marca 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • odwierty i betonowanie pali,

 • deskowanie i zbrojenie korpusów przyczółków i filarów,

 • zbrojenie filarów (etap I i II),

 • szalowanie fundamentów,

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów,

 • przygotowania do betonowanie słupów,

 • betonowanie słupów,

 • rozdeskowanie słupów,

 • spawanie koszy zbrojeniowych i montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • wykonywanie kleszcza i ściągów,

 • zakończenie montażu i demontaż wstęgi z pontonów do podpory 11,

 • wzmacnianie ścianki podpory 10,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

19 lutego – 25 lutego 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • odwierty i betonowanie pali,

 • zbrojenie i deskowanie korpusów przyczółków,  słupów,

 • zbrojenie filarów (etap I i II),
 • szalowanie fundamentów,
 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów,
 • przygotowania do betonowanie słupów,

 • betonowanie słupów,

 • rozdeskowanie słupów,

 • wykop komory – prace podwodne, montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • wykonywanie kleszcza i ściągów,

 • kontynuacja montażu i demontaż wstęgi z pontonów do podpory 11,

 • wzmacnianie ścianki podpory 10,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

19 lutego – 25 lutego 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • odwierty i betonowanie pali,

 •  zbrojenie i deskowanie korpusów przyczółków i  słupów,

  zbrojenie filarów (etap I i II),

 • szalowanie fundamentów,

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów,

 • przygotowania do betonowanie słupów,

 • betonowanie słupów,

 • rozdeskowanie słupów,

 • wykop komory – prace podwodne, montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • wykonywanie kleszcza i ściągów,

 • kontynuacja montażu i demontaż wstęgi z pontonów do podpory 11,

 • wzmacnianie ścianki podpory 10,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

12 lutego – 17 lutego 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • odwierty i betonowanie pali,

 • zbrojenie i deskowanie korpusów przyczółków, słupów , korpusów podpór i fundamentów

 • demontaż deskowania korpusów przyczółków, korpusu podpory i fundamentów,

 • betonowanie korpusów podpór i słupów,

 • wykop komory P12L,

 • montaż konstrukcji próbnego obciążenia na podporzeP12P,

 • spawanie koszy zbrojeniowych pali na podporach,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż wstęgi z pontonów do podpory 11,

 • przygotowanie do wejścia ekipy nurów do komory 12L,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

05 lutego – 10 lutego 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • zbrojenie fundamentów, filarów podpór,

 • zbrojenie i deskowanie korpusów przyczółka i filarów,

 • szalowanie słupów, montaż rusztowań,

 • montaż szalunku korpusu podpory,

 • prefabrykacja i montaż zbrojenia fundamentu i słupów,

 • wykop komory P12L,

 • iniekcja pala próbnego,

 • przygotowanie pala do próbnego obciążenia na podporze P12P,

 • montaż konstrukcji próbnego obciążenia na podporzeP12P,

 • betonowanie korpusu podpory, korpusu przyczółka, pali,

 • wykonywanie odwiertów oraz betonowanie pali,

 • spawanie koszy zbrojeniowych pali na podporach,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

29 stycznia – 03 lutego 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • Wykonywanie rampy,

 • odkopywanie kolumn.

 • zbrojenie fundamentów, filarów podpór,

 • deskowanie i zbrojenie podpór, korpusu przyczółka,

 • szalowanie fundamentów i filarów,

 • rozdeskowanie filara,

 • betonowanie podpór, fundamentów,

 • betonowanie warstwy transmisyjnej,

 • wykonywanie odwiertu oraz betonowanie pali,

 • spawanie koszy zbrojeniowych pali na podporach,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

22 stycznia – 27 stycznia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • wbijanie pali podpór,

 • zbrojenie fundamentów, filarów,

 • montaż rusztowania przyczółka,

 • deskowanie filarów, korpusu przyczółka,

 • betonowanie fundamentów,

 • betonowanie warstwy transmisyjnej,

 • spawanie koszy zbrojeniowych pali na podporach,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego,

 • wykonywanie rampy Wilanów,

 • montaż platformy z pontonów.

15 stycznia – 21 stycznia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • rozładunek stali zbrojeniowej,

 • wbijanie pali podpór,

 • odkopywanie pali,

 • wykonywanie betonu podkładowego,

 • prefabrykacja zbrojenia fundamentów,

 • zbrojenie filarów, korpusu przyczółka,

 • szalowanie filarów podpór,

 • betonowanie filarów,

 • demontaż szalunków,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

08 stycznia – 14 stycznia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • wbijanie pali podpór,

 • zbrojenie filarów podpór,

 • rozbiórka szalunków filarów podpór 2 i 7,

 • rozbiórka szalunków fundamentów podpory 1,

 • szalowanie podpory 26 lewej,

 • zbrojenie korpusu przyczółku,

 • demontaż rusztowania podpory 7 lewej i montaż rusztowania podpory 7 prawej,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

02 stycznia – 05 stycznia 2018

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe.

 • wbijanie pali podpór,

 • zbrojenie filarów podpór,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż konstrukcji do próbnego obciążenia na podporze 12.

 • prefabrykacja kleszczy na podporę 10,

 • zasypywanie podpory 12,

 • umocnienie południowej ścianki komory podpory 11,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A