Plany i mapy

                         

Zadanie A

Plan Zagospodarowania Terenu załączony do Wniosku  o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla Zadania A

                                                                                               

cz 1_Węzeł U_Zach        cz 1a_dr dojazd          cz 2_Pileckiego-Stryjeńskich        cz 3_ Stryjeńskich_KEN     cz 3a_Płaskow-KEN

                                                                              

cz 4_Cynamon-Nowoursyn     cz 5_W_U_Wsch            cz 6_Ledóchowskiej           cz 7_koniec Zad A

Zadanie B

Plany Zagospodarowania Terenu załączone do Wniosków  o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla Zadania B

Plan Zagospodarowania Terenu dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19)

                                              

część 1                część 2              część 3                część 4             część 5              część 6

                                             

część 7                część 8              część 9.0             część 9.1          część 9.2           legenda

Plan Zagospodarowania Terenu dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61)

                                                             

cz 1 (od str. Wilanowa)              cz 2 most                            cz 3 (od str. Wawra)    

Plan Zagospodarowania Terenu dla odcinka 3 (od km 10+291,61 do km 11+789,51)

                                                 

  część 1                  część 2                     część 3               część 4                legenda

Zadanie C

Plan Zagospodarowania Terenu załączony do Wniosku  o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla Zadania C

                                                                                                   

1. km 11+483.17                      2. km 12+050 do km 12+700       2a. Wiadukt ul. Tawułkowa        3. km 12+700 do km 13+300

(ul. Celulozy) do km 12+050

                                                                                                    

3a. Wiadukt ul. Mozaikowa     4. km 13+300 do km 14+000       4a. linia kol. nr 7 od str. pł.        4b. linia kol. nr 7od str. płd.

                                                                                                    

5. km 14+000 do km 14+630     5a. Wiadukt ul. Zabawna       6. km 14+630 do km 15+250        6a. km 14+720 do km 14+840

                                                                                                 

7. km 15+250 do km 15+880     7a. Wiadukt ul. Izbicka           7b. ul. Przełęczy                           8. km 15+880 do km 16+500

                                                                                                

9. km 16+500 do km 17+150    10. km 17+150 do km 17+760   11. km 17+760 do km 18+400   12. km 18+400 do km 19+949.95

Legenda

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-13
-A +A