wizualizacja

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”
z podziałem na trzy zadania:
Zadanie „A” od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km;
Zadanie „B” od węzła „Przyczółkowa” (z węzłem) do węzła „Wał Miedzeszyński” (z węzłem) o długości ok. 6,5 km;
Zadanie „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła) o długości ok. 7,5 km

WL 01-02

WĘZEŁ "URSYNÓW-ZACHÓD"

WĘZEŁ "URSYNÓW-WSCHÓD"

WG 03-05

WG 03-06

WL 03-12

WL 03-03

WD 03-02

WG 03-04

TUNEL

WL 01-03

WL 01-01

od km 0+433.71 do km 5+084.05

Zadanie „A” obejmuje budowę fragmentu drogi o długości ok. 4,6 km od w. Puławska (bez węzła) do w. Przyczółkowa (bez węzła), dwóch węzłów drogowych – Ursynów Zachód i Ursynów Wschód oraz tunelu pod Ursynowem.

KL 03-11

MG 03-08

WD 03-09

MG 04-02

WG 05-01

WG 05-02

KL 05-12

MG 04-03

KL 05-13

WL 05-08

MG 04-01

KL 04-05

KL 04-04

WĘZEŁ "WAŁ MIEDZESZYŃSKI"

WĘZEŁ "PRZYCZÓŁKOWA"

WG 03-10

P-01

P-02

PZ-01

PZ-02

WG 03-07

P-04

P-03

WG 03-13

P-08

P-13

od km 5+086.05 do km 11+478.52

Zadanie "B" obejmuje budowę fragmentu drogi o długości 6,45 km od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński wraz z węzłami oraz mostu przez Wisłę.

WD 05-10

WG 06-0102

PG 06-02

WG 06-03

WG 06-04

WD 05-07

WD 05-04

WK 05-05

WD 05-11

WD 05-06

WĘZEŁ "PATRIOTÓW"

WD 05-03

WD 05-09

od km 11+789.51 do km 18+949.95

Zadanie „C” obejmuje budowę fragmentu drogi o długości 7,45 km od w. Wał Miedzeszyński (bez węzła) do w. Lubelska (bez węzła), dwóch estakad nad Mazowieckim parkiem Krajobrazowym oraz węzła Patriotów na przecięciu z linią PKP i ul. Patriotów.