Roboty mostowe Zad.A_2021

20 grudnia 2021 nastąpiło oddanie do użytkowania tunelu oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej wraz ze skrzyżowaniami ul. Płaskowickiej/ul. Gandhi, ul. Płaskowickiej/ul. Pileckiego, ul. Płaskowickiej/ul. Stryjeńskich, ul. Płaskowickiej/ul. Braci Wagów, ul. Płaskowickiej/al. KEN, ul. Płaskowickiej/ul. Lanciego, ul. Płaskowickiej/ ul. Cynamonowa, ul. Płaskowickiej/ul. Rosoła  i przyległymi terenami.

 

13 grudnia – 19 grudnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace wykończeniowe w tunelu oraz prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej tunelu.

06 grudnia – 12 grudnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty mostowe: humusowanie stożków na węźle Ursynów wschód,
 • roboty konstrukcyjne: prace wykończeniowe w tunelu oraz prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej tunelu.

29 listopada – 05 grudnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace wykończeniowe w tunelu i prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej tunelu.

22 listopada – 27 listopada 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej tunelu, prace wykończeniowe w tunelu.

15 listopada – 21 listopada 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej tunelu oraz usuwanie usterek - prace wykończeniowe w tunelu.

08 listopada – 13 listopada 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej tunelu oraz usuwanie usterek - prace wykończeniowe w tunelu.

02 listopada – 06 listopada 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej w tunelu.

25 października – 30 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej w tunelu.

18 października – 23 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej w tunelu.

11 października – 16 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej w tunelu.

04 października – 09 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej w tunelu.

27 września – 02 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej.

20 września – 25 września 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej.

13 września – 19 września 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: roboty wykończeniowe elementów żelbetowych (naprawa ubytków w betonie), regulacja i montaż obróbek bram w tunelu, wymiana przełączników tunelowych i uziemienia bram, iniekcja styku płyta denna - ściana szczelinowa oraz dylatacji stropu górnego, regulacja drzwi w niszach technicznych i przejściach awaryjnych, prace porządkowe w zakresie przejść awaryjnych, nisz technologicznych, kanału wentylacyjnego i przestrzeni międzystropowej,
 • roboty mostowe: węzeł Ursynów wschód i zachód – roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe.

06 września – 11 września 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe w tunelu,
 • roboty mostowe: węzeł Ursynów wschód i zachód – roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe.

30 sierpnia – 04 2września 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe w tunelu,
 • roboty mostowe: węzeł Ursynów wschód i zachód – roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe.

23 sierpnia – 28 sierpnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe w tunelu,
 • roboty mostowe: węzeł Ursynów wschód i zachód – roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe.

16 sierpnia – 21 sierpnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe w tunelu,
 • roboty mostowe: węzeł Ursynów wschód i zachód – roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,

09 sierpnia – 14 sierpnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, prace wykończeniowe podwalin pod panele osłonowe, wymiana paneli osłonowych wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich,  wykonywanie żywicy w przejeździe awaryjnym i prace wykończeniowe przejść awaryjnych, prace izolacyjne studni na stropie tunelu, prace naprawcze wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich,
 • roboty instalacyjne: zabezpieczenia ppoż. przejść kablowych w tunelu i stacjach transformatorowych,
 • roboty mostowe: węzeł Ursynów wschód i zachód – prace naprawcze usterek wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

02 sierpnia – 07 sierpnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, prace wykończeniowe podwalin pod panele osłonowe i przy ościeżnicach przejazdu awaryjnego, montaż sterowników bram w przejeździe awaryjnym i wlotach do tunelu nawiewnego, układanie żywicy w przejeździe awaryjnym oraz prace wykończeniowe w przejściach awaryjnych, montaż paneli akustycznych na wylocie tunelu, wykonywanie prac wykończeniowych paneli akustycznych na murach KO 01-04/WS 01-05 i KO 01-06,
 • roboty instalacyjne: montaż izolacji na instalacji hydrantowej, montaż przejść przeciwpożarowych przepustów kablowych,  montaż termostatów i czujników temperatury dla kabli grzewczych,
 • roboty mostowe: węzeł Ursynów wschód i zachód– prace uzupełniające i naprawcze usterek wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

26 lipca – 31 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, prace porządkowe odwodnienia liniowego (szlicrynna), montaż siłowników bram w przejeździe i na wlotach tunelu, montaż blachownic osłonowych paneli przy przejeździe awaryjnym,
 • roboty instalacyjne: montaż izolacji na instalacji hydrantowej, montaż przejść przeciwpożarowych przepustów kablowych,  montaż termostatów i czujników temperatury dla kabli grzewczych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – czyszczenie desek gzymsowych usterek wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  prace porządkowe przed ułożeniem warstwy ścieralnej wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej,  węzeł Ursynów wschód i zachód  – prace uzupełniające i naprawcze usterek wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich,  
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

19 lipca – 24 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, prace porządkowe odwodnienia liniowego (szlicrynna), prace serwisowe drzwi technicznych,
 • roboty instalacyjne: montaż izolacji na instalacji hydrantowej, montaż przejść przeciwpożarowych przepustów kablowych w przejściach awaryjnych i niszach alarmowych, prace naprawcze przy klapach nawiewnych i wywiewnych, montaż instalacji półstałej gaszenia pianą w stacjach transformatorowych ST1 i ST2,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – prace naprawcze usterek wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace naprawcze i czyszczenie desek gzymsowych usterek wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  zabrukowanie powierzchni płaskich stożka, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – uzupełnianie izolacji cienkiej, prace naprawcze usterek wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – uzupełnianie izolacji cienkiej, prace naprawcze usterek wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – uzupełnianie izolacji cienkiej, prace naprawcze usterek balustrad mostowych oraz barier energochłonnych wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich na węźle Ursynów wsch., uzupełnianie miejsc po badaniach pull-off na kapach wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich na węźle Ursynów zachód,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

12 lipca – 17 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, prace wykończeniowe włazów w przejściach awaryjnych, prace porządkowe odwodnienia liniowego(szlicrynna), demontaż paneli dekoracyjnych nad przejściami awaryjnymi oraz montaż nowych paneli, prace wykończeniowe paneli akustycznych, prace wykończeniowe włazów na stropie pośrednim tunelu, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż blach osłonowych wnęk systemu odlodzenia,
 • roboty instalacyjne: montaż izolacji na instalacji hydrantowej, prace porządkowe w nawie środkowej, montaż przejść przeciwpożarowych przepustów kablowych w przejściach awaryjnych i niszach alarmowych,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – uzupełnianie izolacji cienkiej na słupach P3 i P4 wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace naprawcze połączenia między ścieżką rowerową a chodnikiem wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  prace porządkowe, obiekty na węźle Ursynów wschód – oczyszczanie i naprawa krawężników oraz prace naprawcze wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

05 lipca – 10 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, montaż włazów w przejściach awaryjnych, demontaż paneli dekoracyjnych nad przejściami awaryjnymi oraz montaż nowych paneli, montaż bram w przejeździe awaryjnym i w nawie środkowej na wlocie do tunelu, prace porządkowe w tunelu, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż blach osłonowych wnęk systemu odlodzenia i uzupełnienie uszczelnienia z masy trwale plastycznej dylatacji cokołów, mur KO 01-06 – montaż blach osłonowych wnęk systemu odlodzenia, uzupełnianie miejsc po badaniach wytrzymałościowych, prace naprawcze wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, montaż blach maskujących na dylatacjach modułowych na węźle Ursynów wsch., uzupełnianie miejsc po badaniach wytrzymałościowych na węźle Ursynów zach.,
 • roboty instalacyjne: montaż izolacji na instalacji hydrantowej, montaż przejść przeciwpożarowych przepustów kablowych, montaż szafek sygnalizacji alarmowej, prace porządkowe w nawie środkowej oraz w niszach alarmowych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – czyszczenie dylatacji modułowej, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki, prace wykończeniowe i porządkowe, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – czyszczenie dylatacji modułowych, spoinowanie zabrukowania górnej powierzchni stożka wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – czyszczenie dylatacji modułowych, spoinowanie zabrukowania górnej powierzchni stożka wg protokołu przeglądu obiektów inżynierskich, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki, prace wykończeniowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

28 czerwca – 03 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, wykonywanie nawierzchni z żywicy na kapie – warstwa zamykająca, montaż obróbek blacharskich okładzin akustycznych, prace wykończeniowe paneli dekoracyjnych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, wykonywanie nawierzchni z żywicy w przejściach awaryjnych, montaż bram w przejeździe awaryjnym i w nawie środkowej na wlocie do tunelu, mycie ścian tunelu, mur KO 01-04/WS 01-05 i KO 01-06 – montaż obróbek blacharskich okładzin akustycznych,
 • roboty instalacyjne: montaż izolacji na instalacji hydrantowej, próby ciśnieniowe działania hydrantów, montaż przejść przeciwpożarowych hydrantów, montaż przewodów zasilających kabli grzewczych i szafek sygnalizacji alarmowej, montaż oświetlenia pod obiektami WL 01-01, WL 01-02 i WL 01-03 na węźle Ursynów zach.,
 • roboty mostowe: obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

21 czerwca – 26 czerwca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, montaż obróbek blacharskich okładzin akustycznych, prace wykończeniowe paneli dekoracyjnych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, wykonywanie nawierzchni z żywicy w przejściach awaryjnych, montaż bram w przejeździe awaryjnym i w nawie środkowej na wlocie do tunelu, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż obróbek blacharskich okładzin akustycznych, montaż balustrad mostowych na gzymsie oczepu ścian szczelinowych, wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej na zawrotce,
 • roboty instalacyjne: montaż przejść przeciwpożarowych w stacjach transformatorowych ST1/ST2, montaż instalacji grzewczych i izolacji na instalacji hydrantowej, montaż szafek systemu alarmowego, przygotowanie ciśnieniowej próby szczelności rurociągu instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

14 czerwca – 19 czerwca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych, prace wykończeniowe okładzin akustycznych, prace związane z docelowym ustawianiem paneli dekoracyjnych oraz prace wykończeniowe paneli dekoracyjnych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywicy i wykonywanie nawierzchni z żywicy w przejściach awaryjnych, mur KO 01-04/WS 01-05 – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany nr 3 i gzymsów oczepu ścian szczelinowych, prace wykończeniowe okładzin akustycznych ścian szczelinowych, KO 01-06 – prace wykończeniowe okładzin akustycznych ścian szczelinowych,
 • roboty instalacyjne: montaż szaf monitorujących, montaż szafek systemu alarmowego i odwodnienia hydrantów, przygotowanie ciśnieniowej próby szczelności rurociągu instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie uszczelnień kapy z masy trwale plastycznej, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż blach osłonowych dylatacji modułowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż blach osłonowych dylatacji modułowych, prace porządkowe, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie zalewek w warstwie ścieralnej oraz drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż balustrad schodów skarpowych, montaż blach osłonowych dylatacji modułowych, prace porządkowe, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż blach osłonowych dylatacji modułowych, montaż balustrad schodów skarpowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

07 czerwca – 12 czerwca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie warstwy gruntującej i nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych zewnętrznych i wewnętrznych, montaż wsporników okładzin dekoracyjnych ścian szczelinowych i okładzin dekoracyjnych ścian szczelinowych, prace związane z kotwieniem i ustawianiem paneli dekoracyjnych, wykonywanie obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, przygotowanie powierzchni portali przejść awaryjnych pod powłokę malarską wraz z wykonywaniem powłoki malarskiej portali przejść awaryjnych, montaż bram w przejeździe awaryjnym mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsów oczepu ścian szczelinowych, KO 01-06 – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych gzymsów oczepu ścian szczelinowych, montaż obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, wykonywanie hydrofobizacji ściany dzielącej,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż brakujących balustrad schodów skarpowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż brakujących balustrad schodów skarpowych, montaż barier mostowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż brakujących balustrad schodów skarpowych, wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, wykonywanie umocnienia stożka, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

31 maja – 05 czerwca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni podwalin pod powłokę chlorkową i estetyzującą wraz z  wykonywaniem powłok na podwalinach, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy wraz z wykonywaniem warstwy gruntującej i nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych, montaż wsporników okładzin dekoracyjnych ścian szczelinowych i okładzin dekoracyjnych ścian szczelinowych, prace związane z kotwieniem i ustawianiem paneli dekoracyjnych, wykonywanie obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsów oczepu ścian szczelinowych, KO 01-06 – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych ściany dzielącej, montaż obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne i okładzin akustycznych ścian szczelinowych,
 • roboty mostowe: obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie powierzchni pod układanie nawierzchni z asfaltu lanego i wykonywanie nawierzchni z asfaltu lanego,  przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację wraz z wykonywaniem hydrofobizacji powierzchni betonowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowanie powierzchni pod powłokę i wykonywanie powłoki odpornej na chlorki na podporach, wykonywanie umocnienia stożka, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – przygotowanie powierzchni pod powłokę i wykonywanie powłoki odpornej na chlorki podpór, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – przygotowanie powierzchni betonowej pod hydrofobizację,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

24 maja – 29 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej powierzchni stropów łukowych, przygotowywanie powierzchni podwalin pod powłokę estetyzującą, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy i wykonywanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych, przygotowanie powierzchni portali przejść awaryjnych pod powłokę malarską i montaż drzwi technicznych w przejściach awaryjnych, wykonywanie podwalin pod montaż paneli dekoracyjnych, montaż elementów mocujących okładziny ścian szczelinowych i okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, KO 01-06 – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych cokołu okładzin, montaż obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych,
 • instalacje w tunelu: uszczelnianie klap wentylacyjnych i przygotowanie frontu pod montaż wentylatorów napowietrzających, montaż wentylatorów napowietrzających oraz montaż izolacji na instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie powierzchni pod powłokę chlorkową i wykonywanie powłoki chlorkowej podpory 2, prace wykończeniowe, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, umocnienie stożka, wykonywanie schodów skarpowych, prace porządkowe, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie powłoki chlorkowej powierzchni betonowej podpory 2, montaż schodów skarpowych ewakuacyjnych i umocnienie stożka,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

17 maja – 22 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej powierzchni stropów łukowych, przygotowywanie powierzchni podwalin pod powłokę estetyzującą, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy i wykonywanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych, uszczelnianie klap wentylacyjnych i przygotowanie frontu pod montaż wentylatorów napowietrzających, wykonywanie powłoki malarskiej powierzchni nisz alarmowych i przejść awaryjnych, montaż elementów mocujących okładziny ścian szczelinowych i okładzin ścian szczelinowych, montaż wsporników i okładzin oraz okładzin akustycznych ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych, montaż zbrojenia i deskowania paneli wykonywanych bezpośrednio na budowie w obszarze Z1, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki cokołów, montaż balustrad aluminiowych, KO 01-06 – montaż obróbek okładzin akustycznych ścian szczelinowych,
 • instalacje w tunelu: montaż klapy wywiewnej oraz uszczelnień w przestrzeni między płytami stropowymi, montaż izolacji na instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – uszczelnianie dylatacji na kapach i prace porządkowe, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych, prace wykończeniowe w ciągu drogi DD5, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, profilowanie skarpy, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż balustrad schodów skarpowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

10 maja – 15 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej portali zachodniego i wschodniego, wyrównywanie powierzchni ścian szczelinowych w przejściach awaryjnych i niszach alarmowych oraz wykonywanie powłoki malarskiej powierzchni nisz alarmowych, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy i wykonywanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych prace wykończeniowe podwalin okładzin ścian szczelinowych i powierzchni betonowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, wsporników i okładzin oraz okładzin akustycznych ścian szczelinowych, mur KO 01-04/WS 01-05 – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsu oczepu ścian szczelinowych, montaż okładzin akustycznych ścian szczelinowych, KO 01-06 – montaż okładzin akustycznych ścian szczelinowych i elementów mocujących okładziny akustyczne,
 • instalacje w tunelu: montaż klap oddymiających, izolacji na instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – uszczelnianie dylatacji na kapach, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie powierzchni pod wykonywanie i wykonywanie powłoki odpornej na chlorki, wykonywanie umocnienia stożka i schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni pod układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, prace porządkowe, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki powierzchni korpusu i podpory środkowej,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

04 maja – 08 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej portali zachodniego i wschodniego, wyrównywanie powierzchni ścian szczelinowych w przejściach awaryjnych i niszach alarmowych oraz wykonywanie powłoki malarskiej powierzchni w przejściach awaryjnych, przygotowanie powierzchni nisz alarmowych pod wykonywanie powłoki malarskiej oraz wykonywanie powłoki antykorozyjnej stropów łukowych i powierzchni nisz alarmowych, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię z żywicy, prace wykończeniowe podwalin okładzin ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, wsporników i okładzin oraz okładzin akustycznych ścian szczelinowych, mur KO 01-04/WS 01-05 – prace izolacyjne i wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsu oczepu ścian szczelinowych, iniekcja wieńca ścian szczelinowych, montaż okładzin akustycznych ścian szczelinowych, prace wykończeniowe cokołu okładzin ścian szczelinowych, KO 01-06 – prace izolacyjne i wykończeniowe cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż okładzin akustycznych ścian szczelinowych i elementów mocujących okładziny akustyczne,
 • instalacje w tunelu: montaż izolacji na instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie próbnego obciążenia obiektu mostowego i prace porządkowe, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie próbnego obciążenia obiektu mostowego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie próbnego obciążenia obiektu mostowego,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

26 kwietnia – 01 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni nisz alarmowych, montaż deskowania i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, deskowanie i betonowanie portalu przejścia awaryjnego, prace wykończeniowe podwalin okładzin ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, montaż wsporników i okładzin ścian szczelinowych, montaż balustrad aluminiowych (portal zach.) mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż deskowania i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, iniekcja wieńca ścian szczelinowych, montaż okładzin akustycznych ścian szczelinowych, wykonywanie warstwy odpornej na chlorki cokołów i gzymsów oczepu ścian szczelinowych, wykonywanie izolacji cienkiej cokołu okładzin ścian szczelinowych, KO 01-06 – montaż deskowania i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż okładzin akustycznych ścian szczelinowych i elementów mocujących okładziny akustyczne,
 • instalacje w tunelu: montaż oraz doszczelnianie klap wywiewnych i nawiewnych, uszczelnianie przejść wentylacyjnych między stropami,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie mas trwale plastycznych uszczelniających dylatację na kapach, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie mas trwale plastycznych uszczelniających dylatację na kapach i prace porządkowe, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych i mas trwale plastycznych uszczelniających dylatację na kapach, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych, montaż podwalin ekranów akustycznych i prace porządkowe, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – układanie kostki brukowej w pasach rozdziału, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – układanie kostki brukowej w pasach rozdziału,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

19 kwietnia – 24 kwietnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego stropów łukowych, przygotowanie powierzchni nisz alarmowych pod zabezpieczenie antykorozyjne wraz z wykonywaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie portalu przejścia awaryjnego, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni podwalin, montaż wsporników i okładzin ścian szczelinowych oraz montaż okładzin akustycznych ścian szczelinowych, mur KO 01-04/WS 01-05 – iniekcja wieńca ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne i okładzin akustycznych ścian szczelinowych, wykonywanie warstwy odpornej na chlorki cokołów, gzymsów oczepu ścian szczelinowych i ściany nr 6, uzupełnienie ekranu na tzw. "zawrotce", mur KO 01-06 – montaż elementów mocujących okładziny akustyczne,
 • instalacje w tunelu: montaż klap wywiewnych, uszczelnianie przejść wentylacyjnych w części międzystropowej, montaż spinek instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie zalewek w warstwie ścieralnej, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie zalewek w warstwie ścieralnej, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – przygotowanie powierzchni pod wykonanie przeciwspadków i wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie warstwy ścieralnej w obrębie obiektu mostowego oraz nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych, umocnienie stożka i wykonywanie schodów skarpowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych, montaż balustrad mostowych, przygotowanie powierzchni pod wykonanie przeciwspadków i wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i wykonywanie podlewek słupów ekranów akustycznych, montaż słupów ekranów akustycznych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie warstwy ścieralnej w obrębie obiektu mostowego, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie warstwy ścieralnej w obrębie obiektu mostowego, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonywanie warstwy ścieralnej w obrębie obiektu mostowego,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

11 kwietnia – 17 kwietnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni stropów łukowych pod powłokę antykorozyzjną i wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego stropów łukowych, przygotowanie powierzchni betonowych pod powłokę odporną na chlorki i wykonywanie powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych, : przygotowanie powierzchni nisz alarmowych pod zabezpieczenie antykorozyjne, montaż zbrojenia i betonowanie przegłębienia w nawierzchni w nawie środkowej oraz prace porządkowe w nawie środkowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie portalu przejścia awaryjnego, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni podwalin, montaż wsporników i okładzin ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, prace porządkowe, mur KO 01-04/WS 01-05 – iniekcja wieńca ścian szczelinowych, montaż okładzin akustycznych ścian szczelinowych, montaż wypełnień ekranów akustycznych, wykonywanie warstwy odpornej na chlorki cokołów i gzymsów, montaż słupów przedłużenia ekranów akustycznych na „zawrotce”, mur KO 01-06 – montaż elementów mocujących okładziny akustyczne,
 • instalacje w tunelu: montaż kabla grzewczego instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – uszczelnianie dylatacji na kapach chodnikowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – umocnienie stożka i schodów skarpowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – umocnienie stożka i schodów skarpowych, wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych, montaż barier mostowych, prace porządkowe, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

06 kwietnia – 10 kwietnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni betonowych pod powłokę odporną na chlorki i powierzchni stropów łukowych pod powłokę antykorozyjną, wykonywanie powłok malarskich stropów łukowych oraz powłoki antykorozyjnej stropu górnego, montaż deskowania i betonowanie filarów portalu przejścia awaryjnego, prace przygotowawcze do montażu deskowania podwalin, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni podwalin, montaż wsporników i okładzin ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, montaż zbrojenia nawierzchni w nawie środkowej, mur KO 01-04/WS 01-05 – iniekcja wieńca ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne wraz z montażem okładzin akustycznych ścian szczelinowych, montaż wypełnień ekranów akustycznych i elementów systemu odlodzenia, montaż drzwi do zbiornika ZR-1, mur KO 01-06 – montaż elementów mocujących okładziny akustyczne,
 • instalacje w tunelu: transport klap wywiewnych, montaż elementów klap wywiewnych i prace porządkowe po montażu klap,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – umocnienie stożka przy kanale i nad komorą kanału oraz prace wykończeniowe, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace przygotowawcze pod wykonanie i wykonywanie nawierzchni z żywicy na kapach chodnikowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – prace porządkowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

29 marca – 03 kwietnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni płyty stropowej pod powłokę antykorozyjną, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki powierzchni betonowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie portalu przejścia awaryjnego, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, przygotowywanie powierzchni pod montaż dolnych wsporników, montaż wsporników i okładzin ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, mur KO 01-04/WS 01-05 – iniekcja wieńca ścian szczelinowych, przygotowanie powierzchni i wykonywanie powłoki odpornej na chlorki cokołów oraz gzymsów, wykonywanie podlewek słupów ekranów akustycznych, montaż elementów mocujących okładziny wraz z montażem okładzin ścian szczelinowych, montaż wypełnień ekranów akustycznych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych,
 • instalacje w tunelu: montaż hydrantów w przejściach awaryjnych oraz skrzynek ulicznych zasuw, montaż zejść wentylacyjnych w przestrzeni międzystropowej, montaż klap napowietrzających i wywiewnych, montaż instalacji hydrantowej,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych i  warstwy ścieralnej w obrębie obiektu, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonanie warstwy ścieralnej w obrębie obiektu, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – prace wykończeniowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

22 marca – 27 marca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni płyty stropowej pod powłokę antykorozyjną, wykonywanie powłok malarskich stropów łukowych, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, montaż zbrojenia i deskowanie portalu przejścia awaryjnego, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, montaż kotew górnych okładzin ścian szczelinowych, przygotowywanie powierzchni pod montaż dolnych wsporników, montaż wsporników i okładzin ścian szczelinowych, mur KO 01-04/WS 01-05 – iniekcja wieńca ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki, wykonywanie szalunków podlewek słupów ekranów akustycznych, montaż elementów mocujących okładziny wraz z montażem okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie elementów systemu odlodzenia,
 • instalacje w tunelu: montaż kołnierzy uszczelniających na przejściach wentylacyjnych oraz montaż zejść wentylacyjnych w przestrzeni międzystropowej, montaż klap napowietrzających i wywiewnych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie zalewek dylatacji, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie zalewek dylatacji, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż siatek zabezpieczających przed upadkiem, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych i montaż siatek zabezpieczających przed upadkiem, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż siatek zabezpieczających przed upadkiem,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

15 marca – 20 marca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni płyty stropowej pod powłokę antykorozyjną i wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, prace związane z ujednolicaniem barwy powierzchni torkretu, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie portalu przejścia awaryjnego, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie otworów górnego kotwienia okładzin i montaż kotew ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych w tunelu, montaż wsporników i okładzin ścian szczelinowych mur KO 01-04/WS 01-05 – iniekcja oczepu ścian szczelinowych, przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie powłoki odpornej na chlorki, prace wykończeniowe cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny wraz z montażem okładzin akustycznych ścian szczelinowych, mur KO 01-06 – wykonywanie izolacji cienkiej podwalin,
 • instalacje w tunelu: montaż kołnierzy uszczelniających na przejściach wentylacyjnych w przestrzeni międzystropowej, transport klap oddymiających i napowietrzających wraz z montażem klap napowietrzających i wywiewnych,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – prace wykończeniowe mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż wypełnień ekranów akustycznych mostowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

08 marca – 13 marca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, prace związane z ujednolicaniem barwy powierzchni torkretu, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie portali przejść awaryjnych, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne wraz z montażem okładzin ścian szczelinowych, prace wykończeniowe powierzchni betonowych w tunelu, przygotowanie powierzchni pod powłokę antykorozyjną na wlotach do tunelu, mur KO 01-04/WS 01-05 – iniekcja oczepu ścian szczelinowych, prace wykończeniowe cokołu okładzin ścian szczelinowych, przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie powłoki odpornej na chlorki, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, mur KO 01-06 – montaż elementów systemu odlodzenia oraz elementów mocujących okładziny akustyczne, prace porządkowe,
 • instalacje w tunelu: prace związane z podłączeniem instalacji wody gaśniczej do przyłącza, montaż skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów w przejściach awaryjnych, transport klap oddymiających i napowietrzających wraz z montażem klap napowietrzających,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – prace przygotowawcze pod wykonanie mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – prace wykończeniowe mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace wykończeniowe przy wykonywaniu umocnienia stożka, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – prace wykończeniowe mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, prace wykończeniowe przy wykonywaniu umocnienia stożka, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – prace wykończeniowe mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, prace wykończeniowe przy wykonywaniu umocnienia stożka,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

01 marca – 06 marca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: prace wykończeniowe stropów łukowych, wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, prace malarskie powierzchni torkretu, deskowanie portalu przejścia awaryjnego, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, przygotowanie powierzchni pod montaż wsporników okładzin ścian szczelinowych wraz z montażem wsporników, montaż okładzin ścian szczelinowych, prace wykończeniowe w tunelu, mur KO 01-04/WS 01-05 – iniekcja oczepu ścian szczelinowych, prace wykończeniowe cokołu okładzin ścian szczelinowych, przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ścian szczelinowych, montaż elementów systemu odladzania, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, mur KO 01-06 – montaż deskowania i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, magazyn soli na w. Ursynów zach. – montaż zbrojenia i betonowanie płyty fundamentowej magazynu soli i wytwornicy solanki (systemu odladzania),
 • instalacje w tunelu: montaż systemu odwodnienia hydrantów, transport klap oddymiających i napowietrzających wraz z montażem klap napowietrzających,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe pod wykonywanie warstwy ścieralnej, wykonywanie mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, prace wykończeniowe, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) –  wykonywanie mas trwaleplastycznych uszczelniających dylatację na kapach, prace wykończeniowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

22 lutego – 27 lutego 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni stropu górnego pod malowanie powłoką antykorozyjną i wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, prace malarskie powierzchni torkretu, deskowanie portalu przejścia awaryjnego, deskowanie i betonowanie podwalin okładzin ścian szczelinowych, przygotowanie powierzchni pod montaż wsporników okładzin ścian szczelinowych wraz z montażem wsporników, prace przygotowawcze pod montaż okładzin, montaż izolatorów okładzin ścian szczelinowych oraz montaż okładzin, prace porządkowe i wykończeniowe w tunelu, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, iniekcja oczepu ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany nr 4, montaż elementów systemu odladzania, mur KO 01-06 – montaż deskowania i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych,
 • instalacje w tunelu: transport klap oddymiających i napowietrzających, prace przygotowawcze pod montaż klap,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż balustrad schodów skarpowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace porządkowe pod wykonywanie warstwy ścieralnej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – prace porządkowe pod wykonywanie warstwy ścieralnej i pod wykonanie mas trwale plastycznych uszczelniających dylatację na kapach, montaż balustrad schodów skarpowych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) –  prace porządkowe pod wykonywanie warstwy ścieralnej i pod wykonanie mas trwale plastycznych uszczelniających dylatację na kapach, montaż balustrad schodów skarpowych i balustrad aluminiowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

15 lutego – 20 lutego 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni stropu górnego pod malowanie powłoką antykorozyjną i wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, prace wykończeniowe powierzchni torkretu i stropu tunelu, montaż deskowania portalu i betonowanie filarów portalu przejścia awaryjnego, przygotowanie powierzchni ścian pod montaż wsporników wraz z montażem wsporników i okładzin ścian szczelinowych, przygotowanie do deskowania oraz deskowanie belek podwalinowych okładzin ścian szczelinowych, prace porządkowe i wykończeniowe belek podwalinowych okładzin ścian szczelinowych, prace porządkowe i wykończeniowe w tunelu, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, mur KO 01-06 – montaż zbrojenia cokołu okładzin ścian szczelinowych,
 • instalacje w tunelu: montaż izolacji na instalacji wody gaśniczej,
 • roboty mostowe: obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż balustrad aluminiowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

08 lutego – 14 lutego 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni stropu górnego pod malowanie powłoką antykorozyjną, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, prace wykończeniowe powierzchni torkretu i stropu tunelu, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie belek podwalinowych okładzin ścian szczelinowych, przygotowanie do betonowania zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie podciągu portalu przejścia awaryjnego PA3 oraz montaż deskowania portalu przejścia awaryjnego PA3 i PA4, prace porządkowe i wykończeniowe, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, mur KO 01-06 – montaż zbrojenia cokołu okładzin ścian szczelinowych,
 • instalacje w tunelu: montaż izolacji na instalacji wody gaśniczej,
 • roboty mostowe: obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – prace wykończeniowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

01 lutego – 06 lutego 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, wykonanie ekstensometru, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni stropu górnego pod malowanie powłoką antykorozyjną, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, prace porządkowe i wykończeniowe powierzchni torkretu, prace wykończeniowe stropu w tunelu, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie belek podwalinowych okładzin ścian szczelinowych, montaż zbrojenia, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie wypełnienia zabudowy chodnikowej zewnętrznej, montaż deskowania i betonowanie portalu przejścia awaryjnego, prace porządkowe i wykończeniowe, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, prace związane z wierceniem pakerów iniekcyjnych na oczepie ścian szczelinowych, mur KO 01-06 – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych oraz montaż poręczy aluminiowych na gzymsie oczepu ścian,
 • instalacje w tunelu: montaż izolacji na instalacji wody gaśniczej,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – prace wykończeniowe, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – prace wykończeniowe, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  prace wykończeniowe, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – prace wykończeniowe, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – prace wykończeniowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

25 stycznia – 30 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni pod powłokę antykorozyjną i wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej, iniekcja rys skurczowych na płycie dennej, torkretowanie ścian szczelinowych, prace wykończeniowe stropu pośredniego, betonowanie fundamentu zabudowy zewnętrznej i wypełnienia zabudowy zewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, prace porządkowe i wykończeniowe, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż balustrad aluminiowych na ścianie i gzymsie oczepu ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, montaż elementów systemu odlodzenia, mur KO 01-06 – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych oraz montaż elementów systemu odlodzenia,
 • instalacje w tunelu: montaż lin zabezpieczających wentylatory, montaż izolacji na instalacji wody gaśniczej,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż balustrad aluminiowych i taśm dylatacyjnych, prace wykończeniowe, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż balustrad aluminiowych i taśm dylatacyjnych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż taśm dylatacyjnych i prace wykończeniowe, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – prace wykończeniowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

18 stycznia – 23 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni pod powłokę antykorozyjną, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych – płyta denna w nawie środkowej, iniekcja przegłębienia oraz rys skurczowych na płycie dennej, prace kosmetyczne płyty dennej, torkretowanie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia belki pod osłonę panelową wewnętrzną, betonowanie fundamentu zabudowy zewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż balustrad aluminiowych na gzymsie oczepu ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne, prace porządkowe i wykończeniowe, montaż zbrojenia cokołu okładzin ścian szczelinowych muru KO 01-06,
 • instalacje w tunelu: montaż hydrantów ziemnych w portalu wjazdowym wsch., montaż izolacji na instalacji wody gaśniczej, montaż kabli grzewczych przewodów hydrantowych,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż taśm dylatacyjnych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż taśm dylatacyjnych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż taśm dylatacyjnych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

11 stycznia – 16 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie powierzchni pod powłokę antykorozyjną i wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, prace wykończeniowe płyty stropowej, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych – płyta denna w nawie środkowej, iniekcja przegłębienia oraz rys skurczowych na płycie dennej, torkretowanie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia belki pod osłonę panelową wewnętrzną, betonowanie fundamentu zabudowy zewnętrznej, zbrojenie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej, prace wykończeniowe kap chodnikowych, prace porządkowe, mur KO 01-04/WS 01-05 – montaż balustrad aluminiowych na gzymsie oczepu ścian szczelinowych, montaż elementów mocujących okładziny akustyczne i systemu odladzania,
 • instalacje w tunelu: montaż hydrantów ziemnych w portalu wjazdowym zach., montaż izolacji na instalacji wody gaśniczej, montaż kabli grzewczych przewodów hydrantowych, montaż wentylatorów,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – próbne obciążenie obiektu, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż taśm dylatacyjnych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie umocnienia stożka, montaż taśm dylatacyjnych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  betonowanie podwaliny umocnienia stożka, montaż taśm dylatacyjnych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

04 stycznia – 09 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych – płyta denna w nawie środkowej, torkretowanie ścian szczelinowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian wnęki pod urządzenia p.poż, montaż instalacji wody gaśniczej oraz wyjść na hydranty, montaż zbrojenia belki pod osłonę panelową wewnętrzną, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej, mur KO 01-04/WS 01-05 – deskowanie, zbrojenie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż balustrad aluminiowych na gzymsie oczepu ścian szczelinowych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż balustrad aluminiowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie umocnienia stożka, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż słupów ekranów akustycznych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż słupów ekranów akustycznych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A