Roboty mostowe Zad.A_2020

28 grudnia 2020 – 02 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych - płyta denna, torkretowanie ścian szczelinowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian wnęki pod urządzenia p.poż, montaż instalacji wody gaśniczej oraz wyjść na hydranty, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, zbrojenie i deskowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej wewnętrznej, montaż uchwytów mocujących wentylatory oraz przewodów wewnętrznych wentylacji grawitacyjnej w przestrzeni międzystropowej, montaż zbrojenia belki pod osłonę panelową wewnętrzną, deskowanie, zbrojenie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsu oczepu ścian szczelinowych, montaż balustrad aluminiowych na gzymsie oczepu ścian szczelinowych (mur KO 01-04/WS 01-05),
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż balustrad aluminiowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie umocnienia stożka, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji z żywicy chemoutwardzalnej na kapie chodnikowej,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

21 grudnia 2020 – 24 grudnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych - płyta denna, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej, przygotowanie powierzchni pod torkretowanie i torkretowanie ścian szczelinowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian wnęki pod urządzenia p.poż, montaż instalacji wody gaśniczej oraz wyjść na hydranty, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej i wewnętrznej, deskowanie, zbrojenie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż prefabrykowanych podwalin ekranów akustycznych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsu oczepu oraz cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż balustrad aluminiowych na gzymsie oczepu ścian szczelinowych (mur KO 01-04/WS 01-05), stacja wentylatorowa wsch. i zach. (SWW i SWZ) – montaż paneli elewacyjnych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany P2, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – deskowanie i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, montaż barier mostowych, wykonywanie schodów skarpowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż barier mostowych, betonowanie podwaliny umocnienia stożka, montaż drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż słupów ekranów akustycznych, wykonywanie umocnienia stożka i górnej powierzchni umocnienia stożka,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

14 grudnia 2020 – 19 grudnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych - płyta denna, zbrojenie i deskowanie ściany żelbetowej, torkretowanie ścian szczelinowych, betonowanie ścian przejścia awaryjnego, zbrojenie i deskowanie ścian wnęki pod urządzenia p.poż, montaż uchwytów pod instalację wody gaśniczej, montaż instalacji wody gaśniczej oraz wyjść na hydranty,  deskowanie i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, montaż zbrojenia zabudowy chodnikowej zewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej i zewnętrznej, deskowanie, zbrojenie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż kotew i słupów ekranów akustycznych muru, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany nr 1 i cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż balustrad aluminiowych na gzymsie oczepu ścian szczelinowych i na ścianie nr 1 (mur KO 01-04/WS 01-05), budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace związane z usuwaniem usterek, stacja wentylatorowa wsch. i zach. (SWW i SWZ) – montaż paneli elewacyjnych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany P2 oraz warstwy ścieralnej w obrębie obiektu mostowego, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany P2, montaż słupów ekranów akustycznych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie powierzchni pod wykonywanie umocnienia stożka, montaż barier mostowych, wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, deskowanie i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, montaż barier mostowych i słupów ekranów akustycznych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż barier mostowych, deskowanie, zbrojenie i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, montaż drenażu z kruszywa otoczonego żywicą, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie zabudowy chodnikowej w obrębie wpustów drogowych, montaż kotew ekranów akustycznych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż kotew ekranów akustycznych oraz barier mostowych, wykonywanie górnej powierzchni umocnienia stożka, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż barier mostowych i balustrad aluminiowych, przygotowanie powierzchni pod wykonywanie umocnienia stożka, montaż kotew ekranów akustycznych oraz ustawianie słupów ekranów akustycznych, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonywanie górnej powierzchni umocnienia stożka, montaż barier mostowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

07 grudnia 2020 – 12 grudnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa oraz styków sekcji ścian szczelinowych - płyta denna, montaż zbrojenia i betonowanie stropu technologicznego, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ściany żelbetowej, torkretowanie ścian szczelinowych, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia stropu przejścia awaryjnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, betonowanie fundamentu wnęki pod urządzenia p.poż oraz zbrojenie, deskowania i betonowanie ścian wnęki pod urządzenia p.poż, montaż instalacji wody gaśniczej oraz wyjść na hydranty,  deskowanie i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej oraz wewnętrznej, betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsu oczepu ścian szczelinowych, montaż kotew i słupów ekranów akustycznych muru, montaż balustrad aluminiowych na gzymsie oczepu ścian szczelinowych i na murze 2 (mur KO 01-04/WS 01-05), budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace związane z usuwaniem usterek, stacja wentylatorowa wsch. i zach. (SWW i SWZ) – prace związane z uruchomieniem budynku,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą w warstwie wiążącej nawierzchni, montaż słupów ekranów akustycznych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą w warstwie wiążącej nawierzchni, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż słupów kotew i  ekranów akustycznych, wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą w warstwie wiążącej nawierzchni, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania zbrojenie i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą w warstwie wiążącej nawierzchni oraz drenażu podłużnego i wpustów mostowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania podwaliny umocnienia stożka, przygotowanie powierzchni kap pod wykonywanie izolacji z żywicy chemoutwardzalnej, betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienia stożka, montaż barier mostowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej w ciągu drogi głównej, wykonywanie asfaltu lanego ustroju nośnego w ciągu głównym na jezdni prawej, betonowanie warstwy spadkowej w obrębie wpustów drogowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż drenażu podłużnego i wpustów mostowych, betonowanie zabudowy chodnikowej typ 2 w ciągu drogi głównej, montaż kotew pod ekrany akustyczne, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż drenażu podłużnego i wpustów mostowych, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż drenażu podłużnego i wpustów mostowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

30 listopada – 05 grudnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, wykonywanie powłoki antykorozyjnej płyty stropowej górnej, iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych - płyta denna, montaż zbrojenia i betonowanie stropu technologicznego, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej, torkretowanie ścian szczelinowych, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia stropu przejścia awaryjnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia i betonowanie fundamentu wnęki pod urządzenia p.poż oraz zbrojenie i deskowania ścian wnęki pod urządzenia p.poż, deskowanie i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej oraz wewnętrznej, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany, gzymsu oczepu ścian szczelinowych oraz  cokołu okładzin ścian, montaż balustrad aluminiowych, montaż kotew pod ekrany akustyczne wraz z montażem słupów ekranów muru nr 3 (mur KO 01-04/WS 01-05), budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – usuwanie usterek i prace związane z uruchomieniem budynku, stacja wentylatorowa wsch. i zach. (SWW i SWZ) – prace związane z uruchomieniem budynku,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż słupów ekranów akustycznych, wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą w warstwie wiążącej nawierzchni, montaż wpustów odwodnienia obiektu, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą w warstwie wiążącej nawierzchni, i muru, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż słupów ekranów akustycznych, wykonywanie drenażu z kruszywa otoczonego żywicą w warstwie wiążącej nawierzchni, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, drenażu podłużnego i wpustów mostowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej na murze Inora 5P, przygotowanie powierzchni kap pod wykonywanie izolacji z żywicy chemoutwardzalnej, betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienia stożka i umocnienie stożka,  wykonywanie schodów skarpowych i montaż balustrad, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej, wykonywanie asfaltu lanego ustroju nośnego w ciągu głównym na jezdni prawej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż drenażu podłużnego i wpustów mostowych, betonowanie zabudowy chodnikowej typ 2 w ciągu drogi głównej  montaż kotew pod ekrany akustyczne, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż drenażu podłużnego i wpustów mostowych, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż drenażu podłużnego i wpustów mostowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

23 listopada – 28 listopada 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja płyty stropowej i betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, iniekcja styków sekcji ścian szczelinowych - płyta denna, izolacja przejścia instalacji przez strop, montaż zbrojenia i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej, torkretowanie ścian szczelinowych, zbrojenie i deskowanie stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia fundamentu wnęki pod urządzenia p.poż., deskowanie i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej oraz wewnętrznej, , montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych muru KO 01-06, wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego muru oporowego z grodzic stalowych (mur KO 01-07 przy ul. Rosoła), montaż deskowania i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsu oczepu ścian szczelinowych ściany nr 2 i 5, zakrywanie kotew górnych okładzin architektonicznych ścian szczelinowych, montaż kotew pod ekrany akustyczne muru nr 3 (mur KO 01-04/WS 01-05), budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace malarskie, montaż instalacji elektrycznej, prace związane z uruchomieniem budynku,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany P1, montaż kotew pod ekrany akustyczne, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż balustrad aluminiowych, drenażu podłużnego i wpustów mostowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej na murze Inora, montaż barier i balustrad, wykonywanie schodów skarpowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego na jezdni prawej, uciąglenie nawierzchni, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonywanie schodów skarpowych, montaż drenażu podłużnego i wpustów mostowych,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

16 listopada – 21 listopada 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej, torkretowanie ścian szczelinowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, betonowanie fundamentu niszy alarmowej, montaż deskowania ścian i stropu przejścia awaryjnego, betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż deskowania przejścia awaryjnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej i wewnętrznej, betonowanie konstrukcji wsporczej pod wentylator, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych muru KO 01-06, przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne muru oporowego z grodzi stalowych (mur KO 01-07 przy ul. Rosoła), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż wsporników okładzin ścian szczelinowych wraz z montażem  okładzin architektonicznych ścian szczelinowych, hydrofobizacja ściany nr 6, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany 2 i 5 oraz gzymsu oczepu ścian szczelinowych, wykonywanie kotew pod ekrany akustyczne wraz odtworzeniem ekranu (mur KO 01-04/WS 01-05), budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – montaż oszklenia w ściankach wewnętrznych, prace malarskie, montaż osprzętu dla niepełnosprawnych i krat pod pnącza, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, montaż osprzętu drzwi stalowych, stacja wentylatorowa zach. (SWZ) – prace ślusarskie i uzupełniające, montaż osprzętu drzwi stalowych, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace ślusarskie, montaż osprzętu drzwi stalowych i krat pod pnącza,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany P2, hydrofobizacja ustroju nośnego, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, betonowanie warstwy pokładowej pod podwalinę umocnienia stożka i umocnienie stożka, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej na murze Inora, betonowanie kapy chodnikowej,  montaż krawężników i desek gzymsowych, wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie asfaltu lanego ustroju nośnego w ciągu głównym na jezdni prawej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż krawężników zanikających,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/2+450), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

09 listopada – 14 listopada 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, izolacja płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej, torkretowanie ścian szczelinowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, zbrojenie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż deskowania ścian przejazdu awaryjnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej oraz betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej oraz betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie fundamentu konstrukcji wsporczej pod wentylatory, montaż deskowania gzymsu oczepu ścian szczelinowych muru KO 01-06, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, malowanie bloczków ściany z gruntu zbrojonego na tzw. zawrotce, montaż wsporników okładzin ścian szczelinowych oraz montaż okładzin architektonicznych ścian szczelinowych, montaż barier mostowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki ściany i gzymsu oczepu ścian szczelinowych muru KO 01-04/WS 01-05, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – montaż oszklenia w ściankach wewnętrznych, układanie wykładziny dywanowej, montaż żaluzji i osprzętu dla niepełnosprawnych, prace malarskie, elewacyjne i blacharskie, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, stacja wentylatorowa zach. (SWZ) – prace ślusarskie, blacharskie dekarskie i żywiczne, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace ślusarskie i  żywiczne, izolacja ścian budynku, montaż progów drzwiowych oraz krat pod pnącza,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie powłoki odpornej na chlorki, montaż barier, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację ustroju nośnego, montaż balustrad schodów skarpowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż barier, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację ustroju nośnego, montaż balustrad schodów skarpowych, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż barier, przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację ustroju nośnego, montaż balustrad schodów skarpowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, wykonywanie schodów skarpowych, montaż barier mostowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie kapy chodnikowej na murze Inora, betonowanie kapy chodnikowej,  montaż krawężników i desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych, wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż barier mostowych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż krawężników zanikających, śrutowanie płyty ustroju nośnego - jezdnia prawa, montaż barier mostowych, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – umocnienie stożka, wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

02 listopada – 07 listopada 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie  ściany żelbetowej, torkretowanie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia i betonowanie stropu technologicznego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, betonowanie warstwy podkładowej pod fundament niszy alarmowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, betonowanie fundamentu niszy alarmowej, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż deskowania i zbrojenie stropu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia nawierzchni w nawie środkowej, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej oraz betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej oraz betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej, montaż deskowania gzymsu oczepu ścian szczelinowych muru KO 01-06, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, montaż wsporników okładzin ścian szczelinowych, oraz montaż okładzin architektonicznych ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsu oczepu ścian szczelinowych muru KO 01-04/WS 01-05, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – montaż ścianek szklanych, ścianek z płyt gipsowych, prace tynkarskie, malarskie, żywiczne, elewacyjne i dekarskie, układanie płytek gresowych, montaż paneli ściennych, parapetów, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, stacja transformatorowa wsch. (ST1) – prace żywiczne, stacja wentylatorowa zach. (SWZ) – prace ślusarskie, dekarskie i żywiczne, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace ślusarskie, żywiczne i dekarskie, montaż izolacji ścian budynku,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie kapy chodnikowej na murze Inora, betonowanie kap chodnikowych, wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie umocnienia stożka, montaż krawężników zanikających,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

26 października – 31 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja płyty stropowej – układanie maty bentonitowej,  betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż deskowania i zbrojenie ścian przejścia awaryjnego, zbrojenie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, deskowanie i betonowanie ścian przejazdu awaryjnego, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie ściany żelbetowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej oraz betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej oraz betonowanie kapy chodnikowej zewnętrznej, torkretowanie ścian szczelinowych, zbrojenie konstrukcji wsporczej pod wentylator, montaż zbrojenia i deskowanie ścianki konstrukcji wsporczej pod wentylator (w tunelu segment S51), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż wsporników okładzin ścian szczelinowych, zbrojenie i deskowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych oraz montaż okładzin architektonicznych ścian szczelinowych, wykonywanie powłoki odpornej na chlorki gzymsu oczepu ścian szczelinowych muru KO 01-04/WS 01-05, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – montaż ścianek szklanych, ścian i ścianek z płyt gipsowych, prace tynkarskie, żywiczne, elewacyjne i dekarskie, układanie płytek gresowych i montaż stolarki drzwiowej, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, stacja transformatorowa wsch. (ST1) – prace żywiczne, stacja wentylatorpowa zach. (SWZ) – montaż izolacji akustycznej ścian i stropu wentylatorni oraz prace żywiczne, ślusarskie i dekarskie, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace ślusarskie, żywiczne i dekarskie, montaż izolacji akustycznej ścian i stropu wentylatorni,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż barier mostowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż barier mostowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora, montaż krawężników oraz zbrojenie kapy chodnikowej na murze Inora, betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe i betonowanie kap chodnikowych, montaż kotew barier mostowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż barier mostowych, wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej wykonywanie umocnienia stożka, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, wykonywanie umocnienia stożka i schodów skarpowych, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, wykonywanie umocnienia stożka oraz nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

19 października – 24 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, pobór wody z piezometrów PZ02P, PZ16P, PZ35P do analiz laboratoryjnych (km 0+800/2+540/3+650), opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia stropu technologicznego, izolacja płyty stropowej – układanie maty bentonitowej,  iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu oraz betonowanie ścian przejścia awaryjnego, zbrojenie i deskowanie stropu przejścia awaryjnego, montaż deskowania i betonowanie ściany żelbetowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej oraz betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej, zbrojenie i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej oraz betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, torkretowanie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia i deskowanie fundamentu konstrukcji wsporczej pod wentylatory, montaż zbrojenia ścianki oraz betonowanie ściany i stropu konstrukcji wsporczej pod wentylator (w tunelu segment S51), montaż zbrojenia i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, montaż wsporników okładzin ścian szczelinowych, deskowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych oraz montaż okładzin architektonicznych ścian szczelinowych muru KO 01-04/WS 01-05, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – montaż ścian z płyt gipsowych i stolarki drzwiowej, prace tynkarskie, żywiczne, elewacyjne i dekarskie, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, stacja transformatorowa wsch. (ST1) – prace żywiczne i dekarskie, stacja wentylatorpowa zach. (SWZ) – montaż izolacji akustycznej ścian i stropu wentylatorni oraz prace żywiczne, ślusarskie i dekarskie, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace ślusarskie, montaż izolacji akustycznej ścian i stropu wentylatorni,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej i montaż barier mostowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej i montaż barier mostowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych wraz z montażem  desek gzymsowych krawężników kapy chodnikowej na murze Inora 5L, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie umocnienia stożka, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy podkładowej podwaliny umocnienia stożka i umocnienia stożka, wykonywanie umocnienia stożka, wykonywanie schodów skarpowych,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

12 października – 17 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowanie stropu technologicznego, montaż izolacji stropu - układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, betonowanie fundamentu niszy alarmowej, deskowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia fundamentu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu przejazdu awaryjnego, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie ściany żelbetowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej, zbrojenie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, torkretowanie ścian szczelinowych, montaż deskowania ściany konstrukcji wsporczej pod wentylator (w tunelu segment S51), montaż deskowania i betonowanie cokołu oraz gzymsu okładzin ścian szczelinowych muru KO 01-04/WS 01-05, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace tynkarskie, murarskie, prace elewacyjne i dekarskie, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, montaż dźwigu osobowego oraz ścian z płyt gipsowych, stacja transformatorowa (ST1) – prace żywiczne, (SWZ) – montaż izolacji akustycznej ścian i stropu wentylatorni oraz prace murarskie, ślusarskie i dekarskie, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace dekarskie i ślusarskie, montaż izolacji akustycznej ścian i stropu wentylatorni,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż wsporników okładzin ścian szczelinowych i okładzin architektonicznych ścian szczelinowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienia stożka oraz podwaliny umocnienia stożka, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora, montaż zbrojenia kap chodnikowych na murze Inora 5L, betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe na murze 5L, betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe na murze Inora, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych w ciągu drogi DD5, ustawianie krawężników, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie umocnienia stożka oraz schodów skarpowych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie umocnienia stożka, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienia stożka,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

05 października – 10 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, betonowanie otworu technologicznego w stropie górnym, montaż izolacji stropu - układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, betonowanie stropu przejazdu awaryjnego, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie fundamentu ściany żelbetowej oraz ściany żelbetowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej i betonowanie zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie fundamentu konstrukcji wsporczej pod wentylator, montaż zbrojenia i deskowanie konstrukcji wsporczej pod wentylator (w tunelu segment S51), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie cokołu okładzin ścian szczelinowych, wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, montaż zbrojenia gzymsu oczepu ścian szczelinowych muru KO 01-04/WS 01-05, torkretowanie ścian szczelinowych, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace tynkarskie i murarskie, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, prace elewacyjne, montaż dźwigu osobowego oraz ścian z płyt gipsowych, stacja transformatorowa (ST1) – montaż stolarki drzwiowej, (SWZ) – naprawa rys na stropie, prace murarskie i dekarskie, montaż izolacji akustycznej ścian i stropu wentylatorni, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace murarskie, dekarskie i ślusarskie, montaż stolarki drzwiowej oraz izolacji akustycznej ścian i stropu wentylatorni,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy wraz z wykonaniem nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, montaż deskowania i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora, betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe na murze 5L i 5P, betonowanie warstwy podkładowej pod kapę na murze Inora oraz montaż zbrojenia kap chodnikowych na murze Inora 5L i 5P, przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych w ciągu drogi DD5, ustawianie krawężników, betonowanie warstwy spadkowej płyty dennej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie umocnienia stożka oraz nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż deskowania i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, wykonywanie schodów skarpowych i umocnienia stożka, wykonywanie nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy wraz z wykonaniem nawierzchni z żywicy chemoutwardzalnej,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

28 września – 03 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia i betonowanie  otworu technologicznego w stropie górnym, montaż izolacji stropu - układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, betonowanie warstwy podkładowej przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia i deskowanie stropu przejścia awaryjnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia i deskowania fundamentu ściany żelbetowej, montaż deskowania i betonowanie ściany żelbetowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej, betonowanie warstwy podkładowej pod belkę podwalinową okładzin ścian szczelinowych, montaż deskowania i betonowanie belki podwalinowej okładzin ścian szczelinowych muru KO 01-04/WS 01-05, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace tynkarskie i murarskie, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, prace elewacyjne, stacja transformatorowa (ST1) – montaż stolarki drzwiowej, prace malarskie, (SWZ) – montaż izolacji akustycznej ścian wentylatorowni, naprawa rys na stropie, prace murarskie, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace murarskie, malarskie i dekarskie, montaż izolacji akustycznej ścian wentylatorowni,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy, wykonywanie górnej powierzchni umocnienia stożka, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy i wykonywanie nawierzchni z żywicy, wykonywanie górnej powierzchni umocnienia stożka, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy, wykonywanie górnej powierzchni umocnienia stożka, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy, montaż deskowania i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora, betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe na murze 5L i 5P, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia kap chodnikowych, ustawianie krawężników, zbrojenie warstwy spadkowej płyty dennej, betonowanie kapy chodnikowej i montaż krawężników w ciągu drogi DD5, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie schodów skarpowych, przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienie stożka, montaż deskowania i betonowanie podwaliny umocnienia stożka, przygotowanie powierzchni betonowej pod montaż nawierzchni z żywicy,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

21 września – 26 września 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie otworu technologicznego w stropie pośrednim oraz montaż zbrojenia otworu technologicznego w stropie górnym, wykonywanie izolacji płyty stropowej oraz montaż izolacji stropu - układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku strop górny - ściana szczelinowa, montaż izolacji stropu – piony, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia i deskowanie stropu przejścia awaryjnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż deskowania i betonowanie ściany żelbetowej, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej, betonowanie warstwy podkładowej pod belkę podwalinową okładzin ścian szczelinowych muru KO 01-04/WS 01-05, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace tynkarskie i murarskie, elewacyjne i posadzkowe, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, prace elewacyjne, stacja transformatorowa (ST1) – montaż maty drenażowej na ścianach fundamentu, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż izolacji akustycznej ścian wentylatorowni, naprawa rys na stropie, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace murarskie, malarskie i dekarskie,  montaż przedścianek i sufitu z płyt gipsowych, montaż izolacji akustycznej ścian wentylatorowni,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż kotew barier ochronnych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż kotew barier ochronnych, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wykonywanie umocnienia stożka, montaż kotew barier ochronnych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż kotew barier ochronnych, montaż deskowania podwaliny umocnienia stożka, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora, betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe na murze 5P , montaż kotew barier ochronnych, montaż deskowania podwaliny umocnienia stożka,  obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia warstwy spadkowej płyty dennej, montaż zbrojenia kap chodnikowych w ciągu drogi DD5,  obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż krawężników w pasie rozdziału, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie schodów skarpowych i umocnienia stożka, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie podwaliny umocnienia stożka,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

14 września – 19 września 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • oboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie otworu technologicznego w stropie pośrednim, wykonywanie izolacji płyty stropowej oraz betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, montaż podbudowy deskowania stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego oraz zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia i betonowanie stropu przejścia awaryjnego,  zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej, iniekcja ścian zewnętrznych, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace tynkarskie, elewacyjne i posadzkowe, montaż instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej, stacja transformatorowa (ST1) – prace dekarskie, stacja wentylatorowa zachodnia – izolacja ścian zewnętrznych budynku, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – prace dekarskie i posadzkowe, betonowanie płyty posadzki, montaż ścianek i  sufitu z płyt gipsowych, prace malarskie, demontaż żurawia,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienia stożka, montaż krawężników, betonowanie kapy chodnikowej w pasie rozdziału, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora, izolacja powłokowa płyty przejściowej w osi 5, montaż krawężników,  betonowanie fundamentu muru oporowego 5L, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej w ciągu drogi DD5, montaż zbrojenie i betonowanie warstwy spadkowej płyty dennej, montaż krawężników, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż krawężników w pasie rozdziału, betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienia stożka, montaż deskowania i zbrojenie podwaliny umocnienia stożka, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie schodów skarpowych i umocnienia stożka, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż zbrojenia i betonowanie kapy chodnikowej,  betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienia stożka,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

07 września – 12 września 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż deskowania i betonowanie otworu technologicznego w stropie pośrednim w nawie płn., wykonywanie izolacji płyty stropowej oraz betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, montaż podbudowy deskowania stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego oraz zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia i betonowanie stropu przejścia awaryjnego,  zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej, betonowanie nawierzchni w nawie środkowej, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace tynkarskie, murarskie dekarskie i posadzkowe, roboty dekarskie i tynkarskie, montaż instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej, prace elewacyjne, stacja transformatorowa (ST1) – montaż ścian i sufitów z płyt gipsowych, prace malarskie, izolacja powłokowa ścian zewnętrznych budynku, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż sufitu z płyt gipsowych, prace murarskie, prace dekarskie i posadzkowe,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie umocnień stożków, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora, betonowanie fundamentu muru oporowego 5L betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową w osi 5, montaż zbrojenia płyty przejściowej w osi 5, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie warstwy spadkowej płyty dennej, montaż krawężników w ciągu drogi DD5, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie schodów skarpowych, montaż krawężników,  obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż desek gzymsowych i krawężników, betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia i betonowanie kapy chodnikowej,  betonowanie gzymsu skrzydełka P1,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

31 sierpnia – 05 września 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: wykuwanie tymczasowych podpór pod tunelem metra (obszar Z1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż węży iniekcyjnych w otworach technologicznych w stropie górnym oraz zbrojenie i deskowanie otworu technologicznego w stropie górnym, wykonywanie izolacji płyty stropowej oraz betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, betonowanie kompensacji płyty dennej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego oraz ścian nisz alarmowych, deskowanie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej oraz montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni w nawie środkowej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – montaż deskowania gzymsu oczepu ścian szczelinowych, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – roboty dekarskie i tynkarskie, montaż instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej oraz rusztowań elewacyjnych, stacja transformatorowa (ST1) – roboty tynkarskie, demontaż żurawia, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia i betonowanie płyty posadzki, prace murarskie,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie umocnień stożków, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie umocnień stożków, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wykonywanie schodów skarpowych i umocnień stożków, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – kontynuacja montażu bloczków prefabrykowanych Inora i deskowanie fundamentu muru oporowego 5P i 5L, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie warstwy spadkowej płyty dennej, montaż krawężników na warstwie spadkowej płyty dennej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – betonowanie gzymsów korpusu w pasie rozdziału, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż desek gzymsowych,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

24 sierpnia – 29 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: wykuwanie tymczasowych podpór pod tunelem metra (obszar Z1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, betonowanie otworu technologicznego w stropie pośrednim,  betonowanie płyty dennej i kompensacji płyty dennej, wykonywanie izolacji płyty stropowej oraz betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia i betonowanie ścian żelbetowych, zbrojenie i deskowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej oraz betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni w nawie środkowej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej przebudowanego muru, montaż deski gzymsowej oraz wykonywanie izolacji powłokowej kapy chodnikowej przebudowanego muru ("zawrotka"), montaż deskowania i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace tynkarskie, montaż instalacji elektrycznej, roboty dekarskie, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – zbrojenie płyty posadzki, stacja transformatorowa (ST1) – roboty dekarskie,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) –  wykonywanie schodów skarpowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  wykonywanie schodów skarpowych i umocnień stożka, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wykonywanie schodów skarpowych,  obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie kapy chodnikowej i warstwy spadkowej płyty dennej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia gzymsów korpusu w pasie rozdziału, betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę umocnienia stożka oraz zbrojenie i betonowanie podwalin umocnienia stożka, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia gzymsów korpusu w pasie rozdziału,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

17 sierpnia – 22 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: zbrojenie, deskowanie i betonowanie otworu technologicznego oraz stropu technologicznego, betonowanie płyty dennej, wykonywanie izolacji płyty stropowej oraz betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni w nawie środkowej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – betonowanie I etapu kapy chodnikowej przebudowanego muru oraz montaż krawężników kapy chodnikowej przebudowanego muru ("zawrotka"), zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, betonowanie niszy ścian szczelinowych przy obiektach WL 01-01 i WL 01-02, wykonywanie umocnienia stożków przy murze nr 4, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace tynkarskie, montaż instalacji elektrycznej, roboty dekarskie, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – roboty dekarskie, stacja transformatorowa (ST1) – roboty dekarskie, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia i betonowanie stropu ST2, zbrojenie płyty posadzki,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie umocnienia stożków, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wykonywanie umocnienia stożków, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, montaż krawężników oraz desek gzymsowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie kapy chodnikowej, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i betonowanie płyty przejściowej, zbrojenie kapy chodnikowej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia i betonowanie podwalin umocnienia stożków, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia i betonowanie podwalin umocnienia stożków,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

10 sierpnia – 14 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja styku połączenia tunelu metra z tunelem POW, montaż zbrojenia ścian wypełniających, wykonywanie zasypki (obszar Z1), zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, wykonywanie izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, betonowanie płyty dennej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia i betonowanie ścian przejścia awaryjnego oraz zbrojenie i deskowania stropu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia i deskowanie ścian żelbetowych, zbrojenie i betonowanie zabudowy chodnikowej, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – montaż zbrojenia i deskowanie kapy chodnikowej przebudowanego muru ("zawrotka"), montaż deskowania gzymsu oczepu ścian szczelinowych, wykonywanie umocnienia stożków przy murze nr 4, betonowanie kapy chodnikowej i gzymsu wieńca ścian szczelinowych, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – murowanie ścian działowych, montaż instalacji elektrycznej, stacja transformatorowa (ST1) – murowanie ścian działowych, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia i betonowanie stropu ST2, betonowanie warstwy spadkowej stropu komina,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym, wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania płyty przejściowej, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia i betonowanie podwalin umocnienia stożków,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

03 sierpnia – 08 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja styku połączenia tunelu metra z tunelem POW, montaż zbrojenia ścian wypełniających (obszar Z1), zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, wykonywanie izolacji płyty stropowej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, betonowanie płyty dennej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, montaż deskowania i betonowanie chodnikowej zewnętrznej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie zabudowy chodnikowej wewnętrznej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej przebudowanego muru ("zawrotka"), montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych,  budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – murowanie ścian działowych, montaż instalacji elektrycznej, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia i betonowanie płyty posadzki, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia i betonowanie kanałów podposadzkowych i płyty posadzki, betonowanie stropu i attyk komina, montaż deskowania stropu ST2,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia kap chodnikowych, wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, wykonywanie izolacji z papy płyty ustroju nośnego, montaż desek gzymsowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania płyty przejściowej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, ustawianie krawężników, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych, betonowanie ścianek na płytach przejściowych,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

27 lipca– 01 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja styku połączenia tunelu metra z tunelem POW (obszar Z1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie otworu technologicznego w stropie górnym, montaż zbrojenie i betonowanie stropu technologicznego, izolacja płyty stropowej i betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, montaż zbrojenia, betonowanie i montaż węży iniekcyjnych płyty dennej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, zbrojenie i deskowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż podbudowy deskowania stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu oraz ścian niszy alarmowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian w przegłębieniach w nawie środkowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej i wewnętrznej, betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe, uzupełnianie niszy ścian szczelinowych przy obiektach WL 01-01 i WL 01-02, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, deskowanie i betonowanie belki podwalinowej okładzin ścian szczelinowych, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – murowanie ścian działowych, montaż instalacji elektrycznej, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – betonowanie stropu komina i warstwy podkładowej pod płytę posadzki, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia kanałów podposadzkowych, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę posadzki,  montaż zbrojenia i deskowanie stropu komina, deskowanie attyk komina,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie podwaliny stożków, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie uciąglenia nawierzchni oraz warstwy wiążącej z asfaltu lanego, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie kap chodnikowych przy podporze 1, montaż desek gzymsowych na kapach chodnikowych obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż podparcia deskowania kap chodnikowych muru oporowego 1P, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych na kapach chodnikowych 1L i 1P, zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych w osi 5, śrutowanie powierzchni płyty pomostu pod montaż izolacji z papy termozgrzewalnej, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – śrutowanie powierzchni płyty pomostu pod montaż izolacji z papy termozgrzewalnej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory, montaż krawężników i desek gzymsowych na kapach chodnikowych, montaż kolektorów odwadniających, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych 3P i 3L na skrzydłach podpory, zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych na kapach chodnikowych 1L i 1P, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową oś. 1, montaż zbrojenia płyt przejściowych, zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej lewej,  śrutowanie powierzchni płyty pomostu pod montaż izolacji   papy termozgrzewalnej, montaż kolektorów odwadniających,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

20 lipca– 25 lipca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja styku połączenia tunelu metra z tunelem POW, wycinanie tymczasowych ścian (obszar Z1), montaż zbrojenia i betonowanie otworu technologicznego w stropie pośrednim, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, izolacja i betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, betonowanie otworu technologicznego w stropie górnym, montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie i izolacja płyty dennej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, zbrojenia i deskowania ścian przejścia awaryjnego, betonowanie ścian uzupełniających przejścia awaryjnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian niszy alarmowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – montaż deskowania i zbrojenie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, wykonywanie drenażu odwodnienia ściany oporowej, wykonywanie muru oporowego z gruntu zbrojonego, deskowanie i betonowanie belki podwalinowej okładzin ścian szczelinowych, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – murowanie ścian działowych, montaż instalacji elektrycznej, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia i deskowanie stropu komina, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – przygotowanie podłoża pod posadzki (ST2), montaż zbrojenia i betonowanie ściany dylatacyjnej, montaż deskowania stropu komina, stacja transformatorowa (ST1) – betonowanie stropu,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie podwaliny stożków, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie podwaliny stożków, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż kolektorów odwadniających,  betonowanie kapy chodnikowej, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory, wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory w osi 1 i 3, betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory w osi 1, montaż krawężników na kapach chodnikowych za osią 3, montaż desek gzymsowych, wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, montaż kolektorów odwadniających, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych oraz krawężników kamiennych na kapach ustroju nośnego, montaż kotew talerzowych, przygotowanie podłoża oraz montaż deskowania warstwy podkładowej pod płyty przejściowe,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

13 lipca– 18 lipca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja styku połączenia tunelu metra z tunelem POW (obszar Z1), montaż deskowania i betonowanie otworu technologicznego w stropie pośrednim, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, izolacja i betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, montaż zbrojenia, betonowanie i izolacja płyty dennej, montaż zbrojenia i deskowanie ścian niszy alarmowej,  iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – wyrównywanie górnej powierzchni muru przebudowywanego,  przygotowanie do murowania konstrukcji oporowej „na zawrotce”, wykonywanie muru oporowego z gruntu zbrojonego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie belki podwalinowej okładzin ścian szczelinowych, montaż deskowania gzymsu oczepu ścian szczelinowych, montaż deskowania i betonowanie podwaliny pod stożki muru 4, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – murowanie ścian działowych, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian wewnętrznych, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – betonowanie ściany zewnętrznej, montaż zbrojenia i deskowanie kanałów instalacyjnych ,montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian komina,  stacja transformatorowa (ST1) – betonowanie płyty posadzki, montaż zbrojenia i deskowanie stropu,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż kolektorów odwodnienia obiektu i wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie podwaliny stożków, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW -  montaż deskowania podwaliny stożków, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie wspornika kapy chodnikowej, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej ścianek zapleczmych i płyty przejściowej, betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, montaż kolektorów odwadniających, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego, montaż zbrojenia kap chodnikowych na skrzydłach podpory, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego, montaż zbrojenia i deskowanie kap chodnikowych na skrzydłach podpory w osi 1, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

06 lipca– 11 lipca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i betonowanie otworu technologicznego w stropie pośrednim,  izolacja płyty dennej, zbrojenie i betonowanie płyty dennej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, izolacja płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż podbudowy deskowania stropu łukowego, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej i deskowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej oraz deskowanie wypełnienia kap chodnikowych zewnętrznych, zasypka ścian żelbetowych w nawie środkowej, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – rozbiórka kapy monolitycznej i wykop pod ławę wzmocnienia posadowienia na zawrotce, betonowanie warstwy podkładowej pod belki podwalinowe, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie belki podwalinowej okładzin ścian szczelinowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, montaż deskowania podwaliny pod stożki, dobetonowanie ławy wzmocnienia posadowienia do istniejącej ławy, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ławy pod prefabrykaty, montaż deskowanie podwaliny ekranów, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – montaż zbrojenia i betonowanie płyty posadzki, murowanie ścian działowych, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian komina, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian komina, montaż deskowania ścian wewnętrznych, montaż zbrojenia i deskowanie kanałów instalacyjnych, betonowanie ściany zewnętrznej, stacja transformatorowa (ST1) – montaż zbrojenia i betonowanie płyty posadzki,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż kolektorów odwodnienia obiektu i uciąglenie nawierzchni. obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie podwaliny stożków, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie i izolacja powłokowa płyty przejściowej P1, montaż rusztowania i deskowania wspornika kapy chodnikowej, montaż krawężników kapy chodnikowej, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, śrutowanie płyty pomostu pod montaż izolacji z papy termozgrzewalnej, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – izolacja powłokowa płyty przejściowej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej płyty ustroju nośnego, piaskowanie powierzchni betonowej skrzydeł w osi 1, montaż deskowania kap chodnikowych na skrzydłach,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

29 czerwca – 04 lipca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja pionowa styku połączenia tunelu metra z tunelem POW (obszar Z1), izolacja płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie płyty dennej, iniekcja węży na styku płyta denna - ściana szczelinowa, izolacja płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu przejścia awaryjnego, zbrojenie fundamentu przejścia awaryjnego, montaż podbudowy deskowania stropu łukowego montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż deskowania ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych oraz fundamentów ścian żelbetowych, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej oraz zbrojenie i deskowanie kapy chodnikowej wewnętrznej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – betonowanie warstwy podkładowej pod podwaliny ekranów, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie podwaliny ekranów,  montaż zbrojenia i deskowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, montaż zabezpieczenia dylatacji stropu zbiornika ZR-1, wykop pod ławę wzmocnienia posadowienia na zawrotce,  budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – wykonywanie warstwy wyrównawczej pod posadzki na poziomie parteru, murowanie ścian działowych, demontaż dźwigu, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian komina, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian komina, montaż deskowania ścian wewnętrznych i kanałów instalacyjnych, stacja transformatorowa (ST1) – wykonywanie warstwy wyrównawczej i betonowanie warstwy podkładowej pod posadzki, betonowanie kanałów instalacyjnych,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie kap chodnikowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej P1, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową P1, śrutowanie powierzchni na płycie pomostu pod montaż izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż krawężników kapy chodnikowej, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania i betonowanie podwaliny stożków, montaż kolektorów odwodnienia obiektu, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, betonowanie płyty przejściowej i wnęki dylatacyjnej, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i betonowanie płyty przejściowej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – śrutowanie płyty pomostu pod montaż izolacji z papy termozgrzewalnej, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych i płycie przejściowej, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – śrutowanie płyty pomostu w zakresie kap chodnikowych pod montaż izolacji z papy termozgrzewalnej,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

22 czerwca – 27 czerwca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja pionowa styku połączenia tunelu metra z tunelem POW oraz demontaż rusztowań stropu górnego i pośredniego (obszar Z1), izolacja płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych, montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, izolacja  stropu  górnego,  montaż    zbrojenia,    deskowanie    i betonowanie   stropu  technologicznego,   montaż   zbrojenia   fundamentu i deskowanie stropu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie stropu łukowego, montaż deskowania i betonowanie fundamentów nisz alarmowych, montaż zbrojenie ścian nisz alarmowych, betonowanie warstwy podkładowej pod fundament ściany żelbetowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu ścian żelbetowych oraz ścian żelbetowych, montaż zbrojenia i deskowanie kapy chodnikowej wewnętrznej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – montaż zbrojenia i deskowanie podwaliny ekranów, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż deskowania i betonowanie ścian komina, betonowanie spadków na dachu, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia stropu, deskowanie attyk stropu oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych,  betonowanie stropu z attykami oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stacja transformatorowa (ST1) – montaż deskowania kanałów instalacyjnych, betonowanie kanałów podposadzkowych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i betonowanie podwaliny pod stożki, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych, montaż deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych, betonowanie warstwy podkładowej pod płyty przejściowe osi 1, śrutowanie powierzchni na płycie pomostu pod montaż izolacji z papy termozgrzewalnej, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż bloczków prefabrykowanych Inora, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż desek gzymsowych,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

15 czerwca – 20 czerwca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja pionowa styku połączenia tunelu metra z tunelem POW (obszar Z1), profilowanie podłoża pod płytę denną, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, izolacja płyty dennej, montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, izolacja, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie otworów w płycie stropowej, demontaż deskowania otworów stropu górnego i pośredniego, montaż deskowania i betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym, montaż podbudowy deskowania, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia fundamentów nisz alarmowych, montaż zbrojenia i deskowanie ściany żelbetowej, montaż zbrojenia i deskowanie kapy chodnikowej wewnętrznej, betonowanie wypełnienia zabudowy wewnętrznej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – transport płyt drogowych na obciążenie poziome, zbrojenie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, betonowanie warstwy podkładowej pod podwalinę ekranów i zbrojenie podwaliny ekranów, montaż geokompozytu na ścianach szczelinowych, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu, montaż deskowania i  zbrojenie ścian komina, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż deskowania i betonowanie ścian zewnętrznych, montaż zbrojenia stropu, stacja transformatorowa (ST1) – betonowanie kanałów instalacyjnych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia podwaliny pod stożki, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia podwaliny pod stożki, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż urządzeń dylatacyjnych, montaż deskowania fundamentu oblicowania muru oporowego KO 03-03, betonowanie fundamentu muru oporowego, montaż bloczków prefabrykowanych Inora, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie płyt przejściowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż desek gzymsowych,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

08 czerwca – 13 czerwca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym:  pomiary  piezometrów,  odczyt  rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów  zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowanie stropu technologicznego, profilowanie podłoża pod płytę denną, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, izolacja zbrojenia, montaż węży iniekcyjnych i betonowanie płyty dennej, izolacja, betonowanie warstwy dociskowej izolacji i betonowanie otworów w płycie stropowej, montaż deskowania, zbrojenie i betonowanie fundamentów nisz alarmowych, betonowanie warstwy podkładowej pod fundamenty przejścia awaryjnego, montaż deskowania i zbrojenie stropu przejścia awaryjnego oraz deskowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia i deskowanie stropu lukowego, montaż deskowania i betonowanie ścian żelbetowych, montaż deskowania studni wypełnienia zabudowy chodnikowej wewnętrznej  oraz betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej wewnętrznej, mur oporowy KO 01-04 obiektu WS 01-05 – montaż zbrojenia belki podwalinowej ekranów, deskowanie i zbrojenie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, Centrum Zarządzania Tunelem – betonowanie dachu i warstwy spadkowej dachu, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż deskowania ścian i betonowanie ścian wewnętrznych, stacja transformatorowa (ST1) – betonowanie kanałów instalacyjnych,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej i krawężnika, zbrojenie wnęk dylatacyjnych i montaż urządzeń dylatacyjnych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż urządzeń dylatacyjnych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania i zbrojenie wnęk dylatacyjnych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż deskowania i betonowanie wnęk dylatacyjnych,
 • technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000). 

01 czerwca – 06 czerwca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, instalacja czujnika do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrach, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia , deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie otworów technologicznych, profilowanie podłoża i betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, izolacja oraz montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, montaż podbudowy deskowania i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym,  montaż deskowania stropu przejścia awaryjnego,  montaż deskowania fundamentu zabudowy chodnikowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż krawężników i zbrojenia belki podwalinowej ekranów na murze oporowym KO 01-04 obiektu WS 01-05, Centrum Zarządzania Tunelem – montaż deskowania i betonowanie attyk, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia i deskowanie ścian wewnętrznych, deskowanie ścian i słupów żelbetowych, stacja transformatorowa (ST1) – montaż zbrojenia i deskowanie kanałów instalacyjnych, betonowanie fundamentów pod urządzenia transformatorowe oraz generator,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – śrutowanie powierzchni pod wykonanie izolacji z papy, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – śrutowanie powierzchni pod wykonanie izolacji z papy, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – betonowanie kapy chodnikowej (strona północna), obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej i urządzeń dylatacyjnych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż urządzeń dylatacyjnych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową, montaż deskowania płyt przejściowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia wnęk dylatacyjnych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia i deskowanie wnęk dylatacyjnych, montaż urządzeń dylatacyjnych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

25 maja – 30 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia ścian zewnętrznych ( obszar Z1), montaż deskowania otworu technologicznego w płycie stropowej górnej i pośredniej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji płyty stropowej, montaż zbrojenia , deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, profilowanie podłoża i betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, izolacja płyty dennej - układanie maty bentonitowej, montaż węży iniekcyjnych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ścian żelbetowych oraz ścian żelbetowych, montaż deskowania przejścia awaryjnego, betonowanie warstwy betonu podkładowego pod nisze alarmowe, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie nisz alarmowych, montaż geokompozytu na ścianach szczelinowych, betonowanie warstwy podkładowej pod cokół na ścianach szczelinowych muru oporowego KO 01-04 obiektu WS 01-05, Centrum Zarządzania Tunelem –izolacja ław fundamentowych i ścian, betonowanie ścian i słupów żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropodachu, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – betonowanie ścian zewnętrznych, wewnętrznych i słupów żelbetowych, montaż deskowania płyty stropowej, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż deskowania płyty stropowej oraz ścian zewnętrznych, betonowanie ścian zewnętrznych i słupów żelbetowych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż izolacji z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej P1 i P2, montaż krawężników, betonowanie kap chodnikowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż izolacji z papy termozgrzewalnej płyty przejściowej P1 i P2, montaż krawężników, betonowanie kap chodnikowych, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – betonowanie kapy chodnikowej na murze KO 01-03, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, montaż podparcia systemowego deskowania kapy chodnikowej KO 03-02, betonowanie warstwy podkładowej pod kapę chodnikową B2, montaż zbrojenia i deskowanie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych B1, montaż krawężników i deski gzymsowej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż urządzeń dylatacyjnych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia i deskowanie wnęk,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

18 maja – 23 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy   manualnych KEN 54/56,  Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych  przy Lanciego 19 oraz KEN 56,  opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia ścian zewnętrznych (obszar Z1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego oraz otworu technologicznego w stropie pośrednim, betonowanie otworów w płycie stropowej, izolacja płyty stropowej – układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej płyty stropowej, montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia i deskowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, betonowanie ściany zewnętrznej i wewnętrznej na stropie pośrednim, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, izolacja płyty dennej - układanie maty bentonitowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, betonowanie warstwy podkładowej pod fundamenty ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż deskowania przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie niszy alarmowej, Centrum Zarządzania Tunelem – montaż deskowania i betonowanie ścian, słupów oraz szachtu windowego,  montaż deskowania płyty stropowej, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż deskowania ścian żelbetowych, betonowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz słupów żelbetowych, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia, deskowanie ścian żelbetowych, betonowanie fundamentów oraz ścian i słupów żelbetowych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie kap chodnikowych na murze KO 01-02, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia kapy chodnikowej, betonowanie warstwy podkładowej pod montaż krawężników, montaż krawężnika kamiennego,  obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, montaż podparcia systemowego deskowania kapy chodnikowej KO 03-02, betonowanie kapy chodnikowej KO 03-02, montaż zbrojenia i deskowania kapy chodnikowej, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężników, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż urządzeń dylatacyjnych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż urządzeń dylatacyjnych, betonowanie kap chodnikowych jezdni prawej, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż urządzeń dylatacyjnych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

11 maja – 16 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia ścian zewnętrznych ( obszar Z1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, izolacja płyty stropowej, zbrojenie, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, montaż zbrojenia i deskowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, betonowanie ściany żelbetowej na stropie pośrednim, przygotowanie podłoża pod betonowanie i  betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, izolacja płyty dennej - układanie maty bentonitowej, montaż węży iniekcyjnych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej, montaż zbrojenia i deskowanie stropu łukowego, betonowanie fundamentów ścian, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych, montaż deskowania i betonowanie kapy chodnikowej ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05, Centrum Zarządzania Tunelem – deskowanie płyty stropowej oraz ścian żelbetowych, betonowanie ścian żelbetowych, płyty stropowej, schodów, słupów i szachtu windowego, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż deskowania ścian i słupów żelbetowych,  betonowanie ściany żelbetowej, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów, deskowanie ścian żelbetowych,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji płyty przejściowej,  wykonywanie murów oporowych Inora, montaż płyt MON pod rusztowania kap chodnikowych, przygotowanie podłoża pod beton podkładowy i betonowanie warstwy podkładowej pod kapę chodnikową, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych, przygotowanie wnęk dylatacyjnych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji cienkiej przeciwwodnej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż kotew talerzowych i deski gzymsowej, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż zbrojenia kapy chodnikowej na jezdni prawej i betonowanie kap chodnikowych na jezdni lewej,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

04 maja – 09 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, izolacja i betonowanie warstwy dociskowej płyty stropowej, montaż wieszaków oraz zbrojenie deskowanie stropu pośredniego, betonowanie ściany żelbetowej na stropie pośrednim, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż węży iniekcyjnych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej, oraz izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu łukowego, montaż deskowania i betonowanie fundamentów ścian oraz ściany żelbetowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia stropu przejścia awaryjnego, betonowanie nawierzchni w kanale wentylacyjnym, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05, montaż krawężnika kamiennego wzdłuż muru oporowego KO 01-02,CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – montaż zbrojenia i deskowania szachtu windowego, schodów oraz ściany żelbetowej, betonowanie belek, ścian i słupów żelbetowych, montaż zbrojenia i betonowanie płyty stropowej, stacja transformatorowa ST1/Czerpnia – betonowanie warstwy podkładowej pod kanały, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż deskowania ścian żelbetowych, betonowanie ściany zewnętrznej, stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa (SWW/ST2) – montaż żurawia, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania kap chodnikowych i muru oporowego, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania kap chodnikowych i muru, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji płyty przejściowej,  wykonywanie murów oporowych Inora,  montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów muru oporowego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej,  wykonywanie izolacji cienkiej przeciwwodnej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż kotew talerzowych i deski gzymsowej, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej i kotew talerzowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

27 kwietnia – 02 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i betonowanie stropu technologicznego, izolacja i betonowanie warstwy dociskowej płyty stropowej, montaż wieszaków i deskowanie stropu pośredniego, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych oraz izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej, montaż zbrojenia i deskowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia ław fundamentowych ścian i zbrojenie ściany żelbetowej, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych, montaż zbrojenia i stropu fundamentu przejścia awaryjnego, deskowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05, CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – betonowanie ścian oraz słupów żelbetowych, montaż zbrojenia i deskowanie ściany żelbetowej, stacja transformatorowa ST1/Czerpnia – betonowanie ściany żelbetowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, stacja wentylatorowa zachodnia (SWZ) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie płyt przejściowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie płyt przejściowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie podłoża pod betonowanie warstwy podkładowej pod kapy chodnikowe, wykonanie warstwy betonu podkładowego pod mur oporowy KO 03-02, wykonywanie murów oporowych Inora, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) –  betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową, montaż zbrojenia płyty przejściowej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężników, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia i betonowanie kap chodnikowych wewnętrznych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

20 kwietnia – 25 kwietnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, izolacja i betonowanie warstwy dociskowej płyty stropowej montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, montaż deskowania stropu pośredniego oraz montaż wieszaków, wykop pod beton podkładowy, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej, montaż zbrojenia i deskowanie żelbetowej, montaż zbrojenia i deskowanie stropu łukowego, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym, montaż zbrojenia i betonowanie fundamentu oraz montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian nisz alarmowych,  montaż deskowania stropu i ścian przejścia awaryjnego, betonowanie ścian przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05, CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – montaż deskowania i betonowanie ściany oraz słupów żelbetowych (I piętro), stacja transformatorowa ST1/Czerpnia – zbrojenie, deskowanie ściany żelbetowej wewnętrznej i zewnętrznej, betonowanie ściany żelbetowej,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie płyt przejściowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie płyt przejściowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężników, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, montaż krawężników, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji cienkiej przyczółka,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

14 kwietnia – 18 kwietnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i izolacja płyty stropowej, montaż deskowania i betonowanie stropu pośredniego oraz montaż wieszaków, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych i izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej,  betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej,  montaż zbrojenia stropu łukowego, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym,  montaż zbrojenia i deskowanie ścian nisz alarmowych,  montaż deskowania i betonowanie fundamentu przejścia awaryjnego, deskowanie ścian przejścia awaryjnego,  montaż zbrojenia i deskowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05, CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, stacja transformatorowa ST1/Czerpnia – zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, zasypka fundamentów,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż deskowania i betonowanie płyt przejściowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, przygotowanie podłoża pod wylanie warstwy betonu podkładowego pod płyty przejściowe i betonowanie betonu podkładowego, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) –  przygotowanie do montażu krawężników i wnęk dylatacyjnych obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, przygotowanie do montażu krawężników, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji cienkiej przyczółka,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

06 kwietnia – 11 kwietnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i montaż dylatacji płyty stropowej, montaż wieszaków i betonowanie stropu pośredniego, betonowanie ściany zewnętrznej południowej na stropie pośrednim, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych i izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej, wykonanie warstwy chudego betonu pod płytę denną nawy środkowej, wykonanie warstwy chudego betonu pod ławy ścian, betonowanie fundamentów ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż zbrojenia nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym, montaż deskowania i betonowanie fundamentu niszy alarmowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian niszy alarmowej, montaż zbrojenia i deskowania fundamentu przejść awaryjnych PA3 i PA4, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej i kap chodnikowych zewnętrznych,  montaż zbrojenia i deskowanie gzymsu oczepu ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05, CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – betonowanie płyty stropowej, stacja transformatorowa ST1/Czerpnia - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, zasypka fundamentów,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  wykonywanie izolacji z papy ścianki na płycie przejściowej, obiekt WL 01-03 ciągu łącznicy Ł3 (W. Ursynów Zach.) – wykonywanie izolacji z papy ustroju nośnego, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji cienkiej ścian, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – przygotowanie powierzchni wnęk dylatacyjnych w osi 3, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych w osi 3, wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

30 marca – 04 kwietnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowanie stropu technologicznego, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych i izolacja płyty dennej - układanie maty bentonitowej, montaż deskowania i betonowanie stropu pośredniego, montaż wieszaków, montaż deskowania i węży iniekcyjnych płyty stropowej, izolacja płyty stropowej - układanie maty bentonitowej, wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów ścian żelbetowych i montaż zbrojenia fundamentu, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian niszy alarmowej, montaż deskowania i betonowanie ścian niszy alarmowej, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę fundamentową przejścia awaryjnego, montaż deskowania i betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – montaż zbrojenia i deskowanie ścian oraz słupów parteru, instalacja kanalizacji wewnętrznej podposadzkowej, stacja transformatorowa ST1/Czerpnia - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych, montaż zbrojenia i deskowanie ścian, 
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową P1, montaż zbrojenia płyty przejściowej P1, WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową P2, montaż zbrojenia płyty przejściowej P2, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i  deskowanie ściany P1, betonowanie skrzydełka P1, wykonywanie izolacji cienkiej ścian oraz fundamentu ściany oporowej,  obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, wykonywanie izolacji cienkiej płyt przejściowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

23 marca – 28 marca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: betonowanie stropu technologicznego, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych i izolacja płyty dennej - układanie maty bentonitowej, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, izolacja płyty stropowej - układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, betonowanie i wykonywanie izolacji cienkiej fundamentów ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie ścian niszy alarmowej, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę fundamentową przejścia awaryjnego i zbrojenie przejścia awaryjnego, montaż deskowania gzymsu wieńca ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05, CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – montaż zbrojenia i deskowanie ścian oraz słupów parteru, betonowanie słupów parteru, stacja transformatorowa ST1 - montaż żurawia, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, , obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) - przygotowanie powierzchni wnęk dylatacyjnych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany P1, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – przygotowywanie powierzchni przerw dylatacyjnych, betonowanie warstwy podkładowej pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia i deskowanie płyt przejściowych,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

16 marca – 21 marca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i betonowanie stropu technologicznego ,betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia, dekowanie i betonowanie płyty dennej, izolacja płyty dennej - układanie maty bentonitowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, izolacja płyty stropowej - układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, montaż zbrojenia i betonowanie nawierzchni betonowej w kanale wentylacyjnym,  montaż geokompozytu i deskowania fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie fundamentu zabudowy chodnikowej zewnętrznej, betonowanie warstwy podkładowej pod przejście awaryjne oraz montaż zbrojenia i deskowania przejścia awaryjnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ścian żelbetowych,  montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów nisz alarmowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie wieńca ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05, CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – montaż zbrojenia i deskowanie ścian oraz słupów parteru, betonowanie ścian szybu windowego oraz słupów parteru, montaż zbrojenia i deskowanie ścian kanałów i klatki schodowej, betonowanie warstwy podkładowej pod stację transformatorową ST1,
 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie skrzydła P2, betonowanie fundamentu ściany oporowej, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – betonowanie warstwy podkładowej pod płyty przejściowe, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju ramowego,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

09 marca – 14 marca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i betonowanie ścian żelbetowych, betonowanie stropu technologicznego (obszar Z1), montaż zbrojenia i deskowanie stropu technologicznego, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych i izolacja płyty dennej - układanie maty bentonitowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, betonowanie płyty stropowej, izolacja płyty stropowej - układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji i montaż węży iniekcyjnych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ścian żelbetowych oraz ścian żelbetowych, montaż zbrojenia nawierzchni betonowej w nawie środkowej tunelu, CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – montaż zbrojenia i betonowanie płyty fundamentowej, montaż zbrojenia ścian parteru, montaż zbrojenia i deskowanie wieńca ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie kapy na murze oporowym za podporą P2, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW –  betonowanie kap na murach oporowych za podporą P1, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, betonowanie fundamentu muru oporowego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – deskowanie skrzydeł - wlot północny, montaż zbrojenia skrzydła P2, zbrojenie i deskowanie fundamentu ściany oporowej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie izolacji cienkiej płyt przejściowych, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju ramowego, montaż elementów odwodnienia,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

02 marca – 07 marca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowanie ścian żelbetowych, (obszar Z1), przygotowywanie powierzchni płyty dennej pod izolację powłokową (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia i deskowanie stropu technologicznego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, betonowanie warstwy podkładowej pod ściany żelbetowe, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, wiercenie otworów pod pręty wklejane ścian żelbetowych, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, izolacja płyty stropowej – układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy podkładowej pod fundamenty niszy alarmowych, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, czyszczenie przerwy kompensacyjnej,  CZT – Centrum Zarządzania Tunelem – montaż izolacji pod płytą, betonowanie warstwy podkładowej pod fundament,  montaż zbrojenia i deskowania płyty fundamentowej, montaż deskowania wieńca ścian szczelinowych ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż krawężników na kapach na dojazdach, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW –  montaż krawężników na kapach na dojazdach, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, betonowanie fundamentu muru oporowego, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju ramowego,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

24 lutego – 29 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: betonowanie ściany północnej i stopu łukowego, (obszar Z1), montaż deskowania i betonowanie ścianki na stropie +1 (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej oraz stropu technologicznego, betonowanie warstwy podkładowej pod strop pośredni, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, betonowanie warstwy podkładowej pod fundamenty ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej, montaż zbrojenia betonowanie płyty dennej, montaż żurawia K2 (CZT – Centrum Zarządzania Tunelem),  
 • roboty mostowe:, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW –  montaż zbrojenia kap chodnikowych na murach oporowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie murów oporowych Inora, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju ramowego,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

17 lutego – 22 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania ścian, betonowanie ściany północnej,  montaż deskowania stropu w przerwie technologicznej, montaż węży iniekcyjnych w ścianach (obszar Z1), montaż zbrojenia, betonowanie ścian żelbetowych, montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie ścian wypełniających – wjazd (zbiornik ZR-1), montaż wieszaków, betonowanie warstwy podkładowej pod strop pośredni, montaż zbrojenia i deskowanie stropu pośredniego, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia płyty dennej, montaż zbrojenia i deskowanie ścian żelbetowych, betonowanie warstwy podkładowej pod fundamenty nisz alarmowych, montaż węży iniekcyjnych i taśmy dylatacyjnej płyty stropowej, izolacja płyty stropowej - układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, czyszczenie przerwy kompensacyjnej, betonowanie płyty dennej w przerwach kompensacyjnych,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie warstwy podkładowej pod kapy na murach oporowych, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – betonowanie warstwy podkładowej pod kapy na murach oporowych, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie fundamentu muru 5L, wykonywanie murów oporowych Inora, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) –  wykonywanie izolacji cienkiej płyt przejściowych, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju ramowego,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

10 lutego – 15 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż węży iniekcyjnych w ścianach (obszar Z1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie otworu technologicznego stropu +1, montaż zbrojenia ścian żelbetowych, montaż deskowania betonowanie ścianki strop +1,(zbiornik ZR-1), zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty dennej oraz stropu pośredniego, montaż wieszaków, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych, montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, betonowanie fundamentów nisz alarmowych, betonowanie nawierzchni w kanale wentylacyjnym, betonowanie warstwy podkładowej pod strop pośredni i pod płytę denną, wykonywanie iniekcji węży na połączeniu strop-ściana, czyszczenie przerwy kompensacyjnej,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie gzymsu P2, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – betonowanie płaszcza podpory P2 etap II, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i betonowanie fundamentu muru 5L, wykonywanie murów oporowych Inora,  obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania i betonowanie płyty przejściowej,  obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – przygotowanie podłoża pod montaż deskowania ustroju nośnego i montaż deskowania ustroju ramowego,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

03 lutego – 08 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian, montaż węży iniekcyjnych w ścianach (obszar Z1), montaż zbrojenia otworów technologicznych stropu +1 (zbiornik ZR-1), zbrojenie i betonowanie stropu pośredniego, montaż wieszaków, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej, montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, izolacja płyty stropowej - układanie maty bentonitowej, zbrojenie ścian żelbetowych i fundamentów nisz alarmowych, wiercenie otworów na pręty wklejane ścian żelbetowych, montaż węży iniekcyjnych, betonowanie warstwy podkładowej pod strop pośredni,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wiercenie otworów pod pręty wklejane gzymsu P2, WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie gzymsu P1, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania płaszcza podpory P2 etap II, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie fundamentów murów 3P i 5L, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia płyty przejściowej w osi 1,  obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 3, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – przygotowanie podłoża pod montaż deskowania ustroju nośnego,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

27 stycznia – 01 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,
 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowanie ścian (obszar Z1), montaż deskowania otworów technologicznych stropu +1 (zbiornik ZR-1),  izolacja płyty dennej i stropowej – układanie maty bentonitowej, zbrojenie i betonowanie nawierzchni w kanale wentylacyjnym, montaż wieszaków, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego oraz płyty dennej, montaż zbrojenia płyty stropowej, zbrojenie i betonowanie  fundamentów ścian żelbetowych, wiercenie otworów i wklejanie prętów zbrojenia ścian żelbetowych, betonowanie warstwy dociskowej, betonowanie warstwy podkładowej pod strop pośredni i pod fundament nisz alarmowych,
 • roboty mostowe: WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania gzymsu P1, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania i betonowanie płaszcza podpory P2, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i przygotowanie do betonowania ustroju ramowego, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – betonowanie warstwy podkładowej pod płyty przejściowe w osi 2,  obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż deskowania i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 3,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

20 stycznia – 25 stycznia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian (obszar Z1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie otworów technologicznych stropu 0 (zbiornik ZR-1),  izolacja płyty stropowej – układanie maty bentonitowej, zbrojenie i betonowanie nawierzchni w kanale wentylacyjnym, montaż wieszaków,  betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego oraz płyty dennej, montaż deskowania płyty stropowej, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, przygotowanie styków roboczych płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych, betonowanie warstwy podkładowej pod fundamenty ścian żelbetowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie  fundamentów ścian żelbetowych, montaż zbrojenia ścian żelbetowych, betonowanie warstwy dociskowej, betonowanie warstwy podkładowej i wyrównawczej pod strop pośredni, betonowanie warstwy wyrównawczej pod fundament nisz alarmowych, montaż deskowania wsporników latarni, wiercenie otworów na pręty wklejane ścian żelbetowych, prace wykończeniowe wieńca ścian szczelinowych i ściany oporowej KO 01-04 obiektu WS 01-05,
 • roboty mostowe: WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wklejanie prętów gzymsu P1, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wklejanie prętów zbrojenia płaszcza podpory P2, montaż zbrojenia płaszcza podpory P2, obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż deskowania i betonowanie fundamentów murów oporowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju ramowego, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – betonowanie warstwy podkładowej pod płyty przejściowe,  obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi 1 i 3, betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

13 stycznia – 18 stycznia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż węży iniekcyjnych i zbrojenia (obszar Z1), montaż deskowania otworów technologicznych stropu (zbiornik ZR-1),  izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną i strop pośredni, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego oraz płyty dennej, montaż deskowania płyty stropowej, przygotowanie styków roboczych płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych, zbrojenie fundamentów ścian żelbetowych, betonowanie warstwy wyrównawczej,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – betonowanie warstwy podkładowej pod płaszcz podpory P2, wiercenie otworów pod wklejanie zbrojenia i wklejanie prętów zbrojenia płaszcza podpory P2, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju ramowego, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż deskowania ścian ki zaplecznej,
 • roboty ziemnie: wykop pod fundamenty ścian żelbetowych nawy środkowej,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola stanu ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

07 stycznia – 11 stycznia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: izolacja stropu – układanie maty bentonitowej, montaż zbrojenia płyty dennej, deskowanie płyty stropowej, przygotowanie do betonowania i betonowanie przerwy kompensacyjnej stropu pośredniego,
 • roboty mostowe: obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – piaskowanie starterów i montaż deskowania ścian ustroju ramowego,
 • roboty ziemnie: wykop pod fundamenty ścian żelbetowych nawy środkowej, 
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A