Roboty drogowe Zad.C_2019

30 grudnia – 05 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie drenażu przy drodze dojazdowej DD25 i łącznicy Ł5,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+600, 11+800, 12+300, 13+750, 16+900, 17+900), na łącznicy Ł5, na drodze dojazdowej DD27, roboty wodno-kanalizacyjne – usuwanie kolizji wodociągowej W9 przy ul Izbickiej,
 • roboty inne: dowóz materiałów do budowy nasypów (ul. Izbicka płn.).

23 grudnia – 29 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+750),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+316, 15+320, 14+500, 16+100/16+465, 17+820/13+500 – jezdnia prawa), na łącznicy Ł5, na drodze dojazdowej DD27 i przy ul. Izbickiej, roboty wodno-kanalizacyjne – usuwanie kolizji wodociągowej W9 przy ul. Izbickiej.

16 grudnia – 22 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykopy przy ul. Patriotów, układanie podbudowy nawierzchni drogowej drogi dojazdowej DD 20 i przy ul. Izbickiej i Tawułkowej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję dróg dojazdowych DD 20 i DD27 oraz przy ul. Patriotów, układanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej DD20 i przy ul. Tuberozy, wykonywanie robót brukarskich na drogach dojazdowych DD21 i DD27, budowa drogi technologicznej DD27 i przy ul. Izbickiej,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Patriotów,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów pod drogi dojazdowe DD25b i DD27 oraz przy ul. Izbickiej, wykonanie warstwy wzmacniająco-ochronnej pod drogę dojazdową DD25b, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+760) i przy drodze dojazdowej DD25, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania przy ul. Izbickiej,  
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+300, 15+300, 16+100/16+465, 17+820/18+500), na łącznicy Ł0, na drogach dojazdowych DD25 i DD27 oraz przy ul. Tawułkowej, Mozaikowej i Zabawnej, roboty elektroenergetyczne –  montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 13+300/13+350, 14+200/14+500, 17+500/18+200) i przy ul.Mozaikowej, roboty wodno-kanalizacyjne – usuwanie kolizji wodociągowej W9 przy ul Izbickiej,
 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

09 grudnia – 15 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej na rondzie Ł8 oraz na ul. Tawułkowej, wykonywanie robót brukarskich przy ul. Patriotów wsch., Tawułkowej oraz na drogach dojazdowych DD21 i DD27,
 • roboty ziemne: przygotowanie podłoża pod stabilizację górnych warstw nasypów  na drogach dojazdowych DD20, DD25 i DD27, wykonywanie nasypów i górnej warstwy nasypu oraz wykonanie warstwy podłoża pod konstrukcję nawierzchni z przekruszu betonowego pod drogę dojazdową DD27, wykonanie warstwy podłoża pod konstrukcję nawierzchni z przekruszu betonowaego pod drogę dojazdową DD20, wykonywanie nasypów przy ul. Izbickiej, wykonywanie drenażu, na drogach dojazdowych DD25 i DD27 oraz przy ul. Zabawnej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+316, 15+320, 15+720, 17+900), na łącznicach Ł0, Ł3 i Ł5, na drogach dojazdowych DD25 i DD27, roboty elektroenergetyczne –  montaż oświetlenia drogowego na trasie S2 (km 17+500/18/+950) i oświetlenia ZDM przy ul. Izbickiej, roboty wodno-kanalizacyjne – usuwanie kolizji wodociągowej W9.
 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

02 grudnia – 08 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej na drodze dojazdowej DD21 oraz na ul. Mozaikowej i Tawułkowej, układanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej DD20, wykonywanie robót brukarskich przy ul. Patriotów wsch., Tawułkowej i Izbickiej oraz na drodze dojazdowej DD21,,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na zjazdach dróg dojazdowych DD25 i DD27, wykopy po zach. stronie wanny szczelnej na ul. Patriotów zach., przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w rejonie ronda Ł8, wykonywanie nasypów przy ul. Izbickiej, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 15+444), na drodze dojazdowej DD25 oraz na łącznicy Ł5, wzmocnienie podłoża przekruszem betonowym i wykonanie podbudowy na drodze dojazdowej DD27,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+700), na łącznicach Ł3 i Ł5, na drogach dojazdowych DD25 i DD27 oraz przy ul. Tawułkowej i Patriotów wsch., roboty elektroenergetyczne –montaż oświetlenia drogowego na trasie S2 (km 18+200/18/+950) oraz na łącznicy Ł8 przy rondzie.

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

25 listopada – 01 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej na drogach dojazdowych DD20 i DD21 oraz na ul. Mozaikowej, układanie nawierzchni bitumicznej na łącznicach Ł1 i Ł2 przy węźle Lubelska oraz na drogach dojazdowych DD24A i DD25, wykonywanie robót brukarskich przy ul. Mozaikowej i Tawułkowej,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 13+500), po zach. stronie wanny szczelnej na ul. Patriotów zach. I pod łącznicę Ł0,przygotowanie podłoża pod konstrukcję dróg dojazdowych DD20 i DD27, wykonywanie nasypów pod drogę dojazdową DD27 oraz przy ul. Izbickiej, wykonywanie drenażu pod łącznice Ł0 i Ł5, na drodze dojazdowej DD25,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+600, 13+803/13+858, 15+250/15+500, 13+840/13+640, 13+857), na łącznicach Ł3 i Ł5, na drogach dojazdowych DD25 i DD27 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej, Tawułkowej i w km 13+400 przy ul. Patriotów wsch. – rondo Ł8,roboty elektroenergetyczne –montaż oświetlenia drogowego na łącznicy Ł8 przy rondzie.

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy, drogowe prace towarzyszące i organizacyjne.

18 listopada – 24 listopada 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej na drogach dojazdowych DD20, DD25 i DD27,

 • roboty ziemne: wykopy po zach. stronie wanny szczelnej na ul. Patriotów zach.,przygotowanie podłoża pod konstrukcję dróg dojazdowych DD21 i DD25, wykonywanie nasypów pod drogi dojazdowe DD20 i DD27 oraz przy ul. Izbickiej, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 13+190/14+215), pod łącznice Ł0 i Ł5, na drodze dojazdowej DD25 oraz przy ul. Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+400, 13+409, 13+828, 13+840/13+640, 13+857), na łącznicach Ł5 i Ł6, na drogach dojazdowych DD20, DD25 i DD27 oraz przy ul. Mozaikowej, Izbickiej i Patriotów wsch. – rondo Ł8,roboty elektroenergetyczne –montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+200/18+950),roboty teletechniczne -przebudowa sieci na objeździe kolejowym

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy, drogowe prace towarzyszące i organizacyjne.

11 listopada – 17 listopada 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 18+585/18+625) i podbudowy nawierzchni drogowej na ul. Mozaikowej, budowa drogi technologicznej DD20,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic na ul. Patriotów i Izbickiej,

 • roboty ziemne: przygotowanie podłoża pod konstrukcję dróg dojazdowych DD20 i DD21, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 14+800/15+500), pod drogę dojazdową DD27 oraz przy ul. Mozaikowej i Tawułkowej, wykopy przy ul. Patriotów zach., wykonywanie drenażu oraz przy ul. Patriotów zach.,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+400, 13+405, 13+750, 13+778, 13+802, 13+802/13+827, 14+158/14+307, 17+578),na łącznicach Ł0, Ł3 i Ł5, na drogach dojazdowych DD21, DD25 i DD27 oraz na odcinku ul. Patriotów wch. – rondo Ł8,roboty elektroenergetyczne –montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+600/18+950), na łącznicach Ł8,

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

04 listopada – 10 listopada 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:  

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 16+100/15+700, 16+555/16+100) i układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+080/13+210), budowa dróg technologicznych DD20 i DD27,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi, wykopy i przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi dojazdowej DD20a, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi na ul. Mozaikowej, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej pod ciąg pieszo – rowerowy na odcinku ul. Drozdowa – rondo łącznicy Ł8, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+500/16+650) pod drogę dojazdową DD21 oraz przy ul. Izbickiej i Tawułkowej, wykopy w trasie S2 (km 16+960/17+740), wykonywanie drenażu na łącznicach Ł0 i  Ł6 oraz na ul. Przełęczy,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+402, 13+750, 18+900),na łącznicach Ł0 i Ł5, na drogach dojazdowych DD20a, DD21 i DD27 oraz na ul. Izbickiej, Przełęczy i Patriotów wsch., oraz na odcinku Patriotów wch. – rondo Ł5, roboty elektroenergetyczne –montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+000/19+000), na łącznicach Ł1, Ł6 oraz na rondzie Ł6 i ul. Patriotów,

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

28 października – 03 listopada 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:  

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 14+400/14+200, 14+700/15+600) i podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+090/13+210, 15+600/13+910) oraz na ul. Tuberozy, układanie warstwy wiążącej na łącznicy Ł7, budowa drogi technologicznej DD27,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic – droga dojazdowa DD20a,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na rondzie łącznicy Ł8, wykonywanie nasypów pod drogę technologiczną DD27 oraz przy ul. Patriotów wsch., wykopy w trasie S2 (km 16+960/17+740), przy łącznicy Ł5 i drodze dojazdowej DD21,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500/13+400, 13+400/13+385, 13+763/13+775, 17+500/17+800),na łącznicach Ł0 i Ł5, na drodze dojazdowej DD27 oraz na ul. Przełęczy i Patriotów wsch., roboty elektroenergetyczne –montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 18+800/19+000), na łącznicach Ł1, Ł6 oraz na ul. Mozaikowej,

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

21 października – 27 października 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:  

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 13+080/13+250, 17+000/16+950) i przy ul. Mozaikowej, Przełączy i Izbickiej, układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 13+970/14+350, 14+700/15+600) i podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 17+000/17+400) oraz na łącznicach Ł1 i Ł2, układanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej DD25,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic – rondo przy łącznicy Ł8,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 13+210/13+230, 14+000/15+640, 15+700/16+550) oraz przy ul. Tawułkowej, wykopy w trasie S2 (km 14+000 . 16+550), przy łącznicy Ł5 i ul. Przełęczy,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+320/13+402, 13+615, 13+763/13+775),na łącznicach Ł0 i Ł1 oraz na drodze dojazdowej DD27 i na ul. Przełęczy, regulacja wpustów na łącznicach Ł1 i Ł6, na rondzie przy łącznicy Ł6 oraz przy ul. Patriotów zach., roboty elektroenergetyczne –montaż oświetlenia drogowego na łącznicachŁ1, Ł6 i Ł9 oraz na ul. Tawułkowej, Mozaikowej i Patriotów zachód,

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

14 października – 20 października 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:  

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 13+155/13+210, 17+000/17+260) i przy ul. Tuberozy, układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 12+800/12+200) i podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 17+590/17+490, 18+585/18+615, 18+660/18+690), układanie nawierzchni bitumicznej na łącznicach Ł6, Ł7, na stykach łącznic Ł4/Ł0 i Ł5/Ł8 oraz na ul. Przełęczy, budowa drogi technologicznej DD27,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD25b oraz przy ul. Izbickiej i Truskolaskiej, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 13+210/13+230, 13+900/16+150), pod łącznicę Ł1 oraz przy ul. Izbickiej i Tawułkowej, wykopy w trasie S2 (km 14+000/16+150), pod drogę dojazdową DD24a i przy ul. Mozaikowej, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej pod drogi dojazdowe DD26 i DD20b oraz na ul. Tuberozy,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 17+100/17+575, 18+100/18+200),na łącznicy Ł0 oraz przy węźle Patriotów wsch. i zach., roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego na ul. Mozaikowej i Patriotów zachód,

 • roboty inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

07 października – 13 października 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 17+260/18+950) i pod drogę dojazdową DD20b, układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 11+920/12+900) i podbudowy nawierzchni drogowej pod łącznice Ł0 i Ł2, przy ul. Mozaikowej oraz Przełęczy, układanie nawierzchni bitumicznej pod drogę dojazdową DD25 i na rondzie Ł6,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD25d oraz pod ciąg pieszo – rowerowy na odcinku ul. Drozdowa – rondo, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 13+140/17+100), pod łącznice Ł0 i Ł2, na ciągu pieszo - rowerowym oraz przy ul. Mozaikowej, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej na łącznicy Ł1,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+100/18+947), oraz przy węźle Patriotów wsch., roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego na łącznicach Ł2 i Ł6, przebudowa sieci i montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej,

 • roboty inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

30 września – 06 października 2019

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w pasie technologicznym (km 18+700), pod łączniceŁ1 i drogi dojazdowe DD25 oraz DD28, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 11+480/12+200, 18+586/18+616), pod łącznicę Ł3 i na rondzie,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+900/14+500), wykopów w trasie S2 (km 18+160/18+730), pod łącznicę Ł1 oraz przy ul. Mozaikowej,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+100/18+947), oraz przy węźle Patriotów wsch. i ul. Tawułkowej,

 • roboty inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

23 września – 29 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 18+160/18+330), na łącznicy Ł2 oraz przy ul. Przełęczy, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 15+700/18+920) i pod łącznice Ł4, Ł0, układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 11+900/12+000), układanie nawierzchni bitumicznej na łącznicy Ł8, budowa drogi technologicznej DD20,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic Deptak,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznicę Ł1, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 17+800/18+420) oraz nasypów pod łącznice Ł0, Ł1, Ł2,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+715/18+400), pod łącznicę Ł0, oraz przy węźle Patriotów wsch. I zach.,

 • roboty inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

16 września – 22 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 17+320/17+420), na łącznicy Ł3, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 14+200/14+600) i pod łącznice Ł4, Ł0, układanie nawierzchni bitumicznej i na łącznicy Ł8,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic Deptak oraz Mozaikowej,

 • roboty ziemne:wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 18+220/18+330) oraz nasypów przy ul. Mozaikowej i Tawułkowej,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+900/18+200) pod łącznicę Ł0, przy ul. Mozaikowej i  Tawułkowej oraz przy węźle Patriotów wsch.,

 • roboty inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

09 września – 15 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:  

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi na łącznicy Ł1, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+900/15+580) i pod łącznicę Ł7, ustawianie krawężników na łącznicy Ł6, układanie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych DD26a i DD28 i na łącznicy Ł7,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 16+100/18+330) oraz przy ul. Przełączy, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 18+200/18+220) przy ul. Przełęczy i Tawułkowej, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej po stronie płd. ul. Mozaikowej,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 14+000/17+600), przy ul. Mozaikowej i  Tawułkowej oraz przy węźle Patriotów wsch., roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 11+900/12+100),

 • roboty inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

02 września – 08 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 16+360/16+555), pod łącznicę Ł0, przy ul. Deptak i Przełęczy, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 11+600/15+560) i pod łącznice Ł5, Ł8, układanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej DD26 i łącznicy Ł7,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Mozaikowej, wykopy w trasie S2 (km 15+500/16+400), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 18+200/18+226) przy ul. Mozaikowej i Tawułkowej, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej pod łącznicę Ł0, wykonywanie zasypek przy ul. Patriotów wsch. i Patriotów zach.,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 14+000/17+600), przy ul. Izbickiej, Mozaikowej i Tawułkowej oraz przy węźle Patriotów wsch. i zach., roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego, sieć wodociągowa – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • roboty inne: prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 12+728/12+900), budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

26 sierpnia – 01 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 12+500/14+600, 15+560/15+640) i przy ul. Deptak, układanie podbudowy nawierzchni drogowej na drodze dojazdowej DD26 i łącznicy Ł1,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD26 oraz przy ul. Deptak, wykopy w trasie S2 (km 12+500/18+950) i pod łącznicę Ł7, wykonywanie nasypów oraz warstwy wzmacniająco – ochronnej przy ul. Tawułkowej i Mozaikowej, wykonywanie zasypek przy ul. Patriotów wsch.,

 • roboty przezbrojeniowe: kanalizacja deszczowa – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+700/17+500), przy ul. Arniki, Izbickiej, Mozaikowej i Tawułkowej oraz przy węźle Patriotów wsch.,

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

19 sierpnia – 25 sierpnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 14+000/17+900) roboty brukarskie na drodze dojazdowej DD21, na łącznicy Ł8, w pasie technologicznym pomiędzy ul. Izbicką a ul. Cygańską oraz przy ul. Deptak,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 14+900/15+000) i przy ul. Zabawnej, wykopy w trasie S2 (km13+800/18+400), pod drogę dojazdową DD28 oraz przy ul. Mozaikowej i Tawułkowej, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+980/17+150), pod drogę dojazdową DD25a i przy ul. Mozaikowej, wykonywanie muru oporowego M-01,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+445/17+350) oraz przy ul. Arniki, Przełęczy, Mozaikowej i przy węźle Patriotów wsch.,

 • roboty inne: obsługa geodezyjna budowy.

12 sierpnia – 18 sierpnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+900/14+100) i w  pasie technicznym (km 15+700/16+000), układanie nawierzchni w pasie technologicznym (odc. ul. Izbicka/Przełęczy), układanie chodnika na pętli autobusowej przy ul. Izbickiej, roboty brukarskie na drodze dojazdowej DD21,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km11+500/13+900) oraz przy ul. Przełęczy, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+950/17+140) i przy ul. Tawułkowej, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej przy ul. Mozaikowej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 14+800/14+340), zasypki przy obiekcie WG 06-102,

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – demontaż kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 16+500/18+500), budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+445/18+500) oraz przy ul. Izbickiej, Mozaikowej i przy węźle Patriotów wsch.,

 • roboty inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

05 sierpnia – 11 sierpnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 13+900/14+100) i pod łącznicę Ł8, budowa drogi technologicznej DD25, DD27 i przy ul. Przełęczy,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+950/17+140) i przy ul. Mozaikowej, wykopy w trasie S2 (km 14+900/15+100), przy ul. Przełęczy i w pasie technologicznym (ul. Przełęczy – Izbicka), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 14+180/18+418), przy ul. Mozaikowej oraz na odc. ul. Mozaikowa – Deptak,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodociągowe – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • roboty inne: budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500/18+700), pod łącznicę Ł8 oraz przy ul. Tawułkowej i Izbickiej, budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., obsługa geodezyjna budowy.

29 lipca – 04 sierpnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 12+460/12+600) i pod łącznicę Ł8 oraz na rondzie Izbicka, układanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 oraz przy ul. Przełęczy, budowa drogi technologicznej DD25, DD27,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+950/17+120), pod drogę dojazdową DD28, przy ul. Mozaikowej i Tawułkowej oraz w pasie technologicznym, wykopy w trasie S2 (km 14+600/18+950), przy ul. Zabawnej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 14+340/14+440) na drodze dojazdowej DD21 i w pasie technologicznym, budowa muru oporowego M01,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodociągowe – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – sieci zasilającej i montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 14+200/18+700),

 • roboty inne: budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 14+200/18+700), przy ul. Patriotów, Mozaikowej i Izbickiej, budowa kanału technologicznego w trasie S2 (km 14+200/18+700), prace odwodnieniowe w trasie S2 (km 14+200/18+700), budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., demontaż kolejowej sieci trakcyjnej (Patriotów wsch.), obsługa geodezyjna budowy.

22 lipca – 28 lipca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 12+360/18+950) oraz przy ul. Przełęczy,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+250/18+460) i pod drogę dojazdową DD28, wykopy w trasie S2 (km 14+520/18+950), naprawy skarp rozmytych przez ulewne deszcze w trasie S2, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 12+260/14+030), wymiana gruntu – M01,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodociągowe – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – sieci zasilającej i oświetlenia drogowego w trasie S2,

 • roboty inne: budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+600/18+700), przy ul. Mozaikowej, budowa kanału technologicznego w trasie S2, demontaż kolejowej sieci trakcyjnej, obsługa geodezyjna budowy.

15 lipca – 21 lipca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 18+450/18+900),

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic (ul. Tawułkowa),

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 12+260/17+180), naprawy skarp rozmytych przez ulewne deszcze w trasie S2, wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej pod drogę dojazdową DD25a, łącznicę Ł0 i przy ul. Mozaikowej, wymiana gruntu – M01,

 • roboty inne: budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+600/18+700), przy ul. Patriotów zach., przy ul. Izbickiej, budowa kanału technologicznego w trasie S2, budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch., prace odwodnieniowe pod łącznicę Ł6,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodociągowe – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy.

08 lipca – 14 lipca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni bitumicznej na drodze dojazdowej DD26 i na ul. Zabawnej, układanie podbudowy nawierzchni drogowej pod drogę dojazdową DD26 i łącznicę Ł0,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 14+000/14+400, 16+250/17+160, 17+700/18+500, 18+800/18+950), pod łącznicę Ł0, naprawy skarp rozmytych przez ulewne deszcze w trasie S2, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 14+400/14+520, 18+000/18+200), przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 11+990/12+230, 14+020/14+110, 18+490/18+575), wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej (km 14+300/14+440, 15+380/15+470), wymiana gruntu – M01,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+600/12+000, 14+300/14+400, 16+500/16+700, 16+950/17+160), przy ul. Patriotów wsch. i zach., przy ul. Izbickiej, budowa kanału technologicznego w trasie S2, budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch.,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodociągowe – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy.

01 lipca – 07 lipca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni bitumicznej na ul. Zabawnej, ustawianie krawężników na drodze dojazdowej DD26a, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 15+800/16+390),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznicę Ł8, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 13+230/17+180), naprawy skarp rozmytych przez ulewne deszcze w trasie S2, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+320/17+180), przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (k 18+490/18+575) i drogę dojazdową DD26a,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+600/18+950) oraz w rejonie łącznicy Ł5, budowa kanału technologicznego w trasie S2, budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch.,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodociągowe – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy.

24 czerwca – 30 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej na ul. Przełęczy, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 15+800/16+210, 17+800/ 18+100), na łącznicy Ł7, drogach dojazdowych DD21, DD23a oraz na ul. Deptak i Przełęczy,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 12+290/18+100), przy ul. Patriotów wsch. i Izbickiej, naprawy skarp rozmytych przez ulewne deszcze w trasie S2, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 15+700/16+420), wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej w trasie S2 (km 14+000/14+100) i warstwy drenującej przy ul. Przełęczy, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi dojazdowe DD21 i DD23a,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+600/18+940) oraz przy Patriotów wsch. i zach., budowa kanału technologicznego w trasie S2, budowa przepompowni przy ul. Patriotów wsch.,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodociągowe – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy.

17 czerwca – 23 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 11+440/12+200, 17+800/ 18+100),

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+300/16+570, 16+580/17+120, 18+670/18+690), wykonywanie wykopów przy ul. Patriotów wsch., przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 15+150/15+210, 16+210/16+259),

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+600/12+000, 18+300/18+500) oraz przy ul. Tawułkowej, Izbickiej, Mozaikowej i Patriotów wsch., budowa kanału technologicznego w trasie S2,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy.

10 czerwca – 15 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 11+600/12+000,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+260/16+390, 16+518/16+570, 16+950/17+180, 17+800/18+100), pod drogi dojazdowe DD21, DD23 i DD26,przy ul. Izbickiej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi – łącznica Ł0,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+600/12+000, 18+400/18+600, 18+700/18+800) oraz przy ul. Izbickiej, Mozaikowej i Patriotów wsch., budowa przepompowni przy ul. Patriotów, budowa kanału technologicznego w trasie S2,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2,

 • inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów, obsługa geodezyjna budowy.

03 czerwca – 09 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 15+800/16+000) i przy ul. Zabawnej, budowa drogi technologicznej DD28,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+500/17+180, 18+600/18+900),pod drogę dojazdową DD26,przy ul. Izbickiej, warstwy wzmacniająco – ochronnej pod drogę dojazdową DD28 oraz przy ul. Izbickiej, wykopy w trasie S2 (km 11+500/12+000), przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi przy ul. Przełęczy,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 16+200/16+550) oraz przy ul. Zabawnej, Mozaikowej i Patriotów wsch., budowa przepompowni przy ul. Patriotów,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne:montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej , Chryzantemy, roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów – betonowanie korka, obsługa geodezyjna budowy.

27 maja – 02 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 14+600/15+000), pod łącznicę Ł7 i przy ul. Deptak, skrapianie podbudowy emulsją asfaltową i układanie nawierzchni bitumicznej pod drogę dojazdową DD24a,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+500/16+600, 16+950/17+580, 18+600/18+900),pod drogę dojazdową DD20, przy ul. Izbickiej, wykonywanie warstwy drenującej pod drogę dojazdową DD28, warstwy wzmacniająco – ochronnej pod łącznice drogi dojazdowe DD20 i DD28 oraz przy ul. Izbickiej,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500/13+050, 16+150, 16+300/16+400) i przy ul. Patriotów, budowa kanału technologicznego w trasie S2,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne:montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej, Przełęczy, roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów – betonowanie korka, obsługa geodezyjna budowy.

20 maja – 26 maja 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 15+000/16+260, 17+600/17+900), układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 11+900/12+100),

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic pod drogę dojazdową DD20,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogi dojazdowe DD20 i DD26, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 15+170/15+800) oraz pod drogi dojazdowe DD21 i DD26a, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+950/17+580, 18+670/18+880), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 14+300/14+440) i pod łącznicę Ł0,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500/16+350) i przy ul. Zabawnej, budowa kanału technologicznego w trasie S2,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne:montaż oświetlenia drogowego przy ul. Przełęczy, roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów, obsługa geodezyjna budowy.

13 maja – 18 maja 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi pod łącznicę Ł5, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 15+700/15+800), pod drogę dojazdową DD24a, przy ul. Zabawnej,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic pod drogę dojazdową DD20,

 • roboty ziemne: wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 11+500/12+300), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+950/17+580, 18+680/18+880), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 14+280/14+480), pod drogę dojazdową DD21, pod łącznicę Ł0,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+950/18+300), pod drogę dojazdową DD23a oraz przy ul. Mozaikowej, budowa kanału technologicznego w trasie S2,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne:montaż sieci zasilającej w trasie S2, roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • inne: budowa kanału technologicznego w trasie S2, budowa przepompowni przy ul. Patriotów, obsługa geodezyjna budowy.

06 maja – 11 maja 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 15+040/15+140) i przy ul. Deptak, układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 11+780/11+920),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD25a, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+600), pod łącznicę Ł5, drogę dojazdową DD21 i przy ul. Zabawnej,wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+950/17+580, 18+680/18+880), wykonywanie warstwy wzmacniająco - ochronnej (droga dojazdowa DD21),

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+900/12+050, 13+900/14+050, 17+800/18+150, 18+850/18+910), przy zbiorni ku ZB 24, oraz przy ul. Izbickiej, Zabawnej i Patriotów wsch.,

 • roboty przezbrojeniowe:  roboty elektroenergetyczne - montaż  sieci  zasilającej,  montaż  oświetlenia  drogowego  przy ul. Mozaikowej i Izbickiej, roboty wodno-kanalizacyjne - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • inne: roboty odwodnieniowe w trasie S2 (km 15+210), budowa kanału technologicznego przy ul. Patriotów wsch., budowa przepompowni przy ul. Patriotów, obsługa geodezyjna budowy.

29 kwietnia – 05 maja 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2(km 11+930/12+110),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,  przygotowanie  podłoża pod konstrukcję drogi oraz wykonywanie warstwy drenującej (droga dojazdowa DD28), wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+600/13+860 ), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+259/16+420),

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 14+000/14+100, 17+800/18+150, 18+850/18+910), przy zbiorniku ZB 42 i przy ul. Zabawnej ,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne - montaż  oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej,

 • inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów, obsługa geodezyjna budowy.

24 kwietnia – 28 kwietnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 11+490/11+800), układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 12+800/15+850) i przy ul. Zabawnej,przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2(km 11+930/12+110),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi oraz wykonywanie warstwy drenującej (droga dojazdowa DD28), wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+600/13+860 ), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 12+090/18+200), pod łącznice Ł6 oraz Ł7 oraz pod chodniki przy ul. Zabawnej,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+550/18+910), przy zbiorniku ZB 42 i przy ul. Zabawnej ,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne:montaż sieci zasilającej w strasie S2, montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej,

 • inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów, obsługa geodezyjna budowy.

15 kwietnia – 20 kwietnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej w trasie S2 (km 12+800/12+900, 15+670/15+850) i przy ul. Zabawnej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 12+560/15+350), przy ul.Deptak,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+600, 13+800/13+860), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 12+090/18+950) i pod drogę dojazdową DD21,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 13+900/14+100, 17+750/17+800), przy zbiorniku ZB 42 i przy ul. Izbickiej, Patriotów zach.,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne:montaż sieci zasilającej w strasie S2, montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej,roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Tawułkowej,

 • inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów, obsługa geodezyjna budowy, roboty odwodnieniowe w trasie S2 (km 15+700/15+880).

08 kwietnia – 13 kwietnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej przy ul. Izbickiej, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 12+550/15+350), przy ul.Deptak,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Deptak, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 12+050/12+250, 13+300/13+600) oraz przy ul. Patriotów zach. i Deptak, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+860/15+890, 16+950/16+890, 18+680/18+950),

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+555/18+150), przy zbiorniku ZB 42 i przy ul. Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne: montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej,

 • inne: budowa przepompowni przy ul. Patriotów, obsługa geodezyjna budowy, roboty odwodnieniowe (km 15+700/15+880), przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 14+400).

01 kwietnia – 07 kwietnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej pod drogę dojazdową DD26 i przy ul. Przełęczy, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 11+550/12+500), przy ul.Zabawnej,

 • roboty ziemne: wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+300/15+600), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 13+300/18+900) oraz przy ul. Izbickiej,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+500/18+150) i przy ul. Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne:montaż oświetlenia drogowego na drodze dojazdowej DD26,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 14+400).

25 marca – 31 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 15+850/15+890), pod drogę dojazdową DD24a, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi dojazdowej DD23a, wykonywanie ekranów akustycznych przy ul. Patriotów wsch.,

 • roboty ziemne: wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+300/13+600), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+000/18+600) oraz przy ul. Zabawnej, wzmacnianie podłoża

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+050/18+900) i przy ul. Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne:montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy.

18 marca – 24 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej pod drogi dojazdowe DD26 i DD28, przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 14+630/14+830),

 • roboty ziemne: wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+300, 13+600), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+000/18+600),

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+550/15+550), przy ul. Patriotów wsch., zach. i Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne: montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej, roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowych przy ul. Izbickiej,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 14+400, 15+400), przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 14+630/14+830).

11 marca – 17 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD26, wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 13+300, 13+600) i pod łącznicę Ł0, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+150/18+830) oraz przy ul. Przełęczy,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 11+950/17+950), przy ul. Patriotów wsch., zach. i Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne: przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Izbickiej, montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej i Zabawnej, przebudowa sieci wodociągowych przy ul. Izbickiej,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+400, 16+300).

04 marca – 10 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi przy ul. Przełęczy,

 • roboty ziemne: wykopy przy ul. Przełęczy oraz przy obiekcie WS05-09, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 18+680/18+830),

 • budowa  kanalizacji  deszczowej  w  trasie S2  (km 11+950,  15+985/16+145,  17+850/17+950),  przy ul. Patriotów wsch., zach. i Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne: przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Izbickiej, montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 i przy ul. Izbickiej, roboty wodno-kanalizacyjne: likwidacja kolizji sanitarnych przy ul. Chryzantemy, przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 14+400, 15+400, 16+300).

25 lutego – 03 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 11+990/12+020) oraz przy ul. Izbickiej,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 13+600), przy ul. Przełęczy oraz przy obiekcie WS05-09, wykonywanie nasypów (km 16+680/16+830, 17+160/17+380, 18+680/18+780),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów wsch., zach., i Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne: montaż oświetlenia drogowego w trasie S2, roboty wodno-kanalizacyjne: likwidacja kolizji sanitarnych przy ul. Chryzantemy, przebudowa sieci wodociągowych przy ul. Izbickiej,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 14+400, 15+400, 16+300).

18 lutego – 24 lutego 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Przełęczy, wykopy w trasie S2 (km 13+600, 15+600) oraz wykonywanie nasypów (km 16+963/16+980),

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 16+250/16+300),przy ul. Patriotów wsch., zach., Izbickiej i Zabawnej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne: montaż oświetlenia drogowego w trasie S2, montaż sieci zasilającej przy ul. Celulozy,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 14+400, 15+400, 16+300, 18+300), budowa kanału technologicznego przy ul. Mozaikowej.

11 lutego – 17 lutego 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Przełęczy, wykopy w trasie S2 (km 13+600, 15+700) oraz pod łącznicę Ł0, Ł1 i Ł4,

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 13+800/13+900, 14+200/14+250, 16+250/16+300),przy ul. Patriotów wsch. i Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+400, 18+300), budowa kanału technologicznego przy ul. Patriotów wsch., Mozaikowej i Zabawnej, budowa zbiorników ziemnych otwartych ZB-35.

04 lutego – 10 lutego 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod pas technologiczny,wykopy (km 15+700/15+800),

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 14+700/14+800, 16+200/16+300) i przy ul. Zabawnej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 16+300, 18+300), budowa kanału technologicznego przy ul. Patriotów zach. i wsch, budowa zbiorników ziemnych otwartych ZB 22 i ZB32 oraz przy ul. Izbickiej ZB-35.

28 stycznia – 03 lutego 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogi dojazdowe DD25a i DD28 oraz pod pas technologiczny między ulicami Izbicką a Przełęczy, wykopy (km 13+300, 15+700/15+800),

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 14+700/14+800, 16+200/16+300), przy ul. Patriotów zach.,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne: przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Arniki,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+400, 16+300, 18+300), budowa kanału technologicznego przy ul. Patriotów zach. i Izbickiej.

21 stycznia – 27 stycznia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej (km 18+300),

 • roboty ziemne: wykopy (km 15+700),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, wbijanie pali pod ekrany akustyczne (łącznica Ł6 i Ł8), przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+400, 16+300, 18+400), budowa kanału technologicznego przy ul. Patriotów zach. I Izbickiej,

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 13+900/16+300), przy ul. Patriotów zach.,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne: przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Arniki, .

14 stycznia – 20 stycznia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej (km 18+300),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, wbijanie pali pod ekrany akustyczne (łącznica Ł1 i Ł8), przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+400, 18+400), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 13+850), budowa kanału technologicznego przy ul. Patriotów wsch.,

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 16+100/16+200, 14+700/14+800), przy ul. Patriotów zach.,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej.

07 stycznia – 13 stycznia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej (km 18+300),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, wbijanie pali pod ekrany akustyczne (km 13+600/13+650), przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+400, 18+400), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 13+850, 14+000),

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 16+200/16+300), przy ul. Patriotów zach. oraz Zabawnej i Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Truskolaskiej,.

31 grudnia 2018 – 05 stycznia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2(km 13+200/13+300), wykop wraz z profilowaniem dna pod łącznicę Ł5 oraz przy ul. Przełęczy, profilowanie podłoża pod warstwę wzmacniająco-ochronną pod drogę dojazdową DD20,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+250, 18+350),

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 18+260), przy ul. Przełęczy oraz Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne: przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci, elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Izbickiej.

Ostatnia aktualizacja: 2022-11-23
-A +A