Roboty drogowe Zad.C_2018

24 grudnia – 30 grudnia 2018

Wykonawca nie prowadził robót drogowych.   

17 grudnia – 22 grudnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2(km 13+300), pod obiekt WD05-10 (ul. Tawułkowa), wykonywanie zasypek pod obiektem WG 06-03,

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 13+300, 18+250), montaż sieci zasilającej w trasie S2, transport materiału z budowy,

 • budowa kanalizacji deszczowej (km 17+050/17+100), przy ul. Patriotów wsch. i zach., Przełęczy oraz Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci, elektroenergetycznej niskiego przy ul. Patriotów zach., Deptak, Izbickiej.

10 grudnia – 16 grudnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej (km 11+500),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Przełęczy, wykopy w trasie S2(km 13+300) i przy ul. Patriotów zach., wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 17+300/17+500), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+150),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+600, 18+250),

 • budowa pompowni kanalizacji deszczowej (km 17+300/17+350) i kanalizacji deszczowej (km 18+050/18+100), przy zbiorniku ZB 23 i przy ul. Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia przy ul. Izbickiej, montaż oświetlenia drogowego przy ul. Truskolaskiej i Zabawnej.

03 grudnia – 09 grudnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej przy obiekcie WG 06-03, 

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 15+700/15+750), pod drogi dojazdowe DD20 i DD28 oraz przy ul. Tawułkowej, wykopy w trasie S2(km 12+500/13+600), przy ul. Patriotów wsch. i pod obiekt WS 05-09, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+460/18+500) i przy ul. Izbickiej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+150),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, prace organizacyjne przy ul. Tawułkowej, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+600),

 • budowa pompowni kanalizacji deszczowej (km 17+300/17+3500 i kanalizacji deszczowej (km 17+760/18+150),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Deptak i Drozdowej, montaż sieci zasilającej przy ul.Izbickiej.

26 listopada – 02 grudnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej przy obiekcie WG 06-03, 

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Tawułkowej, wykopy w trasie S2(km 13+600) i pod obiekt WS 05-09, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+920/18+600) i przy ul. Izbickiej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+150),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+600),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów wsch., Izbickiej, budowa kanału technologicznego przy ul. Cygańskiej,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej w trasie S2, przy ul. Mozaikowej.

19 listopada – 25 listopada 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 11+750/11+850), budowa dróg technologicznych przy obiektach WG 06-03 i WG 06-04, 

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 12+420/12+600) i pod obiekt WS 05-09, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+950/18+820) i pod łącznicę Ł6, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+150),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 14+150),

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+950/17+900), przy ul. Izbickiej, budowa kanału technologicznego przy ul. Cygańskiej,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej w trasie S2, przy ul. Mozaikowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Brodnickiej, roboty teletechniczne – przebudowa sieci przy ul. Patriotów zach.

12 listopada – 18 listopada 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 11+950/11+975),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 13+600/13+800), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+950/18+900) i przy ul. Izbickiej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+150, 15+900, 18+900),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+600, 18+300),

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 15+100/15+300, 17+800/17+850), przy ul. Patriotów (wsch.) i Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej przy ul. Mozaikowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Tawułkowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia przy ul. Sztygarów i Tawułkowej,  roboty teletechniczne – przebudowa sieci przy ul. Patriotów zach.

05 listopada – 11 listopada 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (łącznica Ł8), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej (łącznica Ł5),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 11+950/15+550), przy ul. Patriotów wsch., wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 17+420/18+900) i przy łącznicy Ł7, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+150, 18+850),

 • inne: obsługa geodezyjna budowy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+400), prace odwodnieniowe (km 15+890/15+940),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch.),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej przy ul. Tawułkowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Mozaikowej, roboty teletechniczne – przebudowa sieci przy ul. Patriotów zach.

29 października – 04 listopada 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej (łącznica Ł7),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 15+700/15+800), przy ul. Patriotów wsch. i ul. Izbickiej, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+270/18+580) oraz przy ul. Izbickiej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+750, 18+900),

 • inne: przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+400),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch.),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – montaż sieci zasilającej w trasie S2, roboty teletechniczne – przebudowa sieci przy ul. Patriotów zach.

22 października – 27 października 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej (km 12+340/12+410),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 13+600/13+800), przy ul. Patriotów wsch.. wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+420/11+970, 12+500/12+700, 14+440/14+600, 17+180/17+300, 17+470/17+520, 18+470/18+600, 18+680/18+800), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+750, 18+900),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.),

 • roboty przezbrojeniowe:  roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Cygańskiej i średniego napięcia przy ul. Sztygarów, roboty teletechniczne – przebudowa sieci przy ul. Patriotów zach.

15 października – 20 października 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy nawierzchni drogowej (km 12+420/12+600), budowa drogi technologicznej przy obiekcie WD05-03,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 13+600/13+800), przy ul. Patriotów zach. oraz pod łącznicę Ł7, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+420/11+970, 12+030/ 12+260, 12+600/12+700, 17+020/17+030, 17+470/17+520, 18+500/18+600, 18+685/18+900) oraz przy ul. Zabawnej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+750, 15+000, 18+900),

 • inne: wycinka drzew wraz z karczowaniem (km 18+100/18+500), obsługa geodezyjna, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+400),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.), budowa kanału technologicznego przy ul. Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Drozdowej, roboty teletechniczne – przebudowa sieci przy ul. Sarny.

08 października – 14 października 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykopy przy ul. Patriotów zach., wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 12+600/12+700, 15+890/16+090, 16+110/16+140, 16+280/16+470, 17+360/17+413, 17+750/17+900, 18+470/18+585, 18+685/18+900) oraz przy ul. Izbickiej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+750, 15+000),

 • inne: obsługa geodezyjna, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+400),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.), budowa kanału technologicznego przy ul. Izbickiej,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2.

01 października – 06 października 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej na łącznicy Ł6,

 • roboty ziemne: wykopy przy ul. Patriotów wsch., wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 13+600, 16+287/16+468, 17+380/17+420, 18+460/18+585, 18+800/18+900), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+150),

 • inne: obsługa geodezyjna, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 16+250),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia przy ul. Mozaikowej, montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej.

24 września – 30 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej (14+960/15+100) i na łącznicach Ł5 i ł Ł7,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 13+500/13+600) oraz przy ul. Patriotów wsch., wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 15+980/16+100, 16+287/16+468, 17+360/17+420, 17+791/17+900, 18+511/18+585, 18+720/18+900) na łącznicy Ł5, oraz przy ul. Zabawnej i Izbickiej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+100), wzmacnianie podłoża (km 17+925/18+600),

 • inne: budowa kanału technologicznego wtrasie S2 oraz przy ul. Patriotów zach., obsługa geodezyjna, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 13+300, 16+250),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 oraz przy ul. Zabawnej, roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Patriotów zach., Deptak.

17 września – 23 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco-ochronnej (14+920/15+100), przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 17+750/17+880, 17+900/18+080), wzmacnianie podłoża (km 18+780),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 15+980/15+100), wykopy w trasie S2 (km 13+500/13+600, 14+400/14+700, 18+800/18+900), przy ul. Patriotów wsch., wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 16+280/16+320, 18+430/18+580, 18+900/18+950) oraz przy ul. Zabawnej i Izbickiej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+100) i przy ul Patriotów wsch.,

 • inne: budowa kanału technologicznego, obsługa geodezyjna, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+300),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2 oraz przy ul. Truskolaskiej, roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Deptak.

10 września – 16 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa dróg technologicznych przy obiektach WG06-03 i WG06-04, wykonywanie warstwy drenującej w trasie S2 (km 17+300/17+400), wzmacnianie podłoża

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 15+600/16+380), przy ul. Patriotów wsch. pod przejazd gospodarczy PG06-02 oraz przy obiekcie WG06-04, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 14+170/14+220, 14+440/14+470, 15+880/15+920, 17+020/17+040, 17+751/17+879, 18+400/18+950) i przy ul. Zabawnej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+050), wykonywanie drenów dla nasypów z konsolidacją (km 17+326/17+401),

 • inne: budowa kanału technologicznego, obsługa geodezyjna, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+200),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w trasie S2, na łącznicach Ł5 i Ł8 oraz przy ul. Truskolaskiej i Tawułkowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Deptak.

03 września – 08 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa dróg technologicznych DD20, DD25 i DD27, wykonywanie warstwy wzmacniająco- ochronnej w trasie S2 (km 14+150/14+220) i pod drogę DD24a, wykonywanie warstwy drenującej w trasie S2 (km 17+330/17+400),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (km 15+980/16+020), wykopy w trasie S2 (km 16+330/16+360), przy ul. Patriotów wsch. oraz pod przejazd gospodarczy PG06-02, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+483/11+540, 14+470/14+620, 15+920/15+980, 17+180/17+480, 17+917/18+200) i przy ul. Zabawnej, budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+100, 14+150, 14+750),

 • inne: budowa kanału technologicznego,

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.), przy łącznicach Ł7 i Ł8,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Deptak, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Celulozy i Tawułkowej.

27 sierpnia – 02 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi (km 14+760/14+880),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 14+150/14+540), wzmacnianie podłoża (km 17+325/18+760), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+463/18+928), przy ul. Zabawnej oraz na łącznicy Ł7,budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+100, 18+250),

 • inne: budowa kanału technologicznego w rej ul. Patriotów (zach.),

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – likwidacja kolizji sanitarnych przy ul. Deptak, roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Patriotów, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Mozaikowej.

20 sierpnie – 26 sierpnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 11+483/11+540),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 14+150/14+258), wzmacnianie podłoża (km 18+585/18+607), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+148/11+508, 15+890/15+920,17+080/17+120, 17+750/17+841, 18+906/18+928) i przy ul. Zabawnej i Izbickiej oraz na łącznicy Ł6,wykonywanie drenów w nasypach z konsolidacją (km 18+450/18+500),budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 18+250, 16+250),

 • inne: budowa kanału technologicznego, obsługa geodezyjna budowy,

 • budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Patriotów (wsch. i zach.),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Drozdowej, roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Patriotów, roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Tawułkowej .

13 sierpnie – 19 sierpnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: budowa drogi technologicznej DD25,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 17+540/17+660, 18+000/18+100), wzmacnianie podłoża (km 15+680/15+960), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 17+540/18+000) i przy ul. Zabawnej, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 13+100, 15+650), wykonywanie drenów w nasypach z konsolidacją (km 16+585/16+660), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 18+250, 12+100),

 • inne: budowa kanału technologicznego, obsługa geodezyjna budowy,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 12+050/12+700).

06 sierpnie – 12 sierpnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi w trasie S2 (km 14+200/14+940), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 17+760/16+200),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 17+700, wzmacnianie podłoża (km 16+520/16+540, 17+120/17+180), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 17+760/18+800) przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+300), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 18+250), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39,

 • inne: montaż oświetlenia drogowego przy ul. Tawułkowej, budowa przepustów, budowa kanału technologicznego,

 • budowa kanalizacji deszczowej w trasie S2 (km 17+000/17+700) oraz przy ul. Tawułkowej i Patriotów zach.

 • roboty przezbrojeniowe: roboty gazowe – przebudowa sieci gazowej przy Cygańskiej.

30 lipca – 05 sierpnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi – łącznica Ł8, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 17+760/16+200), wykonywanie drenów dla nasypu z konsolidacją w trasie S2 (km 16+500/18+300), wykonywanie warstwy drenującej (km 17+100/18+530),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 18+300), wzmacnianie podłoża (km 18+900/18+950), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 17+540/17+960) oraz przy ul. Izbickiej i Zabawnej, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+300), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 18+250), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39,

 • inne: budowa przepustów, budowa kanału technologicznego,

 • budowa kanalizacji deszczowej – przy ul. Patriotów (wschód i zachód),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty gazowe – przebudowa sieci gazowej przy ul. Izbickiej i Cygańskiej, roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci niskiego napięcia przy ul. Patriotów i Brodnickiej.

23 lipca – 29 lipca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod konstrukcję drogi – łącznica Ł8, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 17+740/16+200), wykonywanie drenów dla nasypu z konsolidacją w trasie S2 (km 16+500/18+300), wykonywanie warstwy drenującej (km 15+630/16+530),

 • roboty ziemne: montaż systemu odwadniania wykopów przy ul. Patriotów (wschód), wbijanie ścianek szczelnych przy ul. Patriotów (wschód), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 17+650/16+220) i na łącznicy Ł7, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+300), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 18+250), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39,

 • inne: budowa przepustów, układanie betonu ochronnego pod przepust PM7b, budowa kanału technologicznego,montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej,

 • budowa kanalizacji deszczowej – przy ul. Patriotów (zachód),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty gazowe – przebudowa sieci gazowej przy ul. Izbickiej, roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Brodnickiej,  Patriotów (zachód), roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci niskiego napięcia przy ul. Izbickiej oraz sieci niskiego i średniego napięcia przy ul. Tawułkowej.

16 lipca – 22 lipca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 15+600/16+200), wykonywanie drenów dla nasypu z konsolidacją w trasie S2 (km 16+980/17+480),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 13+330/17+000), montaż systemu odwadniania wykopów przy ul. Patriotów (wschód) i przepust P04, wbijanie ścianek szczelnych przy ul. Patriotów (wschód), budowa przepustów,wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 17+790/16+220), przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+300), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 18+250), układanie betonu wyrównawczego pod przepust P04, budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39,

 • inne: montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej,

 • budowa kanalizacji deszczowej – przy ul. Patriotów (zachód),
 • roboty przezbrojeniowe: gazowe – przebudowa sieci gazowej przy ul. Izbickiej, teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Patriotów (zachód).

09 lipca – 15 lipca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 17+500/18+540), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 17+320/18+200), na łącznicy Ł6 i przy ul. Izbickiej , wykonywanie warstwy drenującej (km 16+980/18+720), wykonywanie drenów dla nasypu z konsolidacją w trasie S2 (km 16+980/17+480), montaż ścianek szczelnych przy ul. Patriotów,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 17+500/17+240), pod przepust P04, pod drogę dojazdową DD 28 i przy ul. Zabawnej, montaż systemu odwadniania wykopów przy ul. Patriotów iprzepust P04, budowa przepustów, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+540/12+800), przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 18+300), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+850, 18+250), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39,

 • inne: montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej,

 • budowa kanalizacji deszczowej –  przy łącznicy Ł8,
 • roboty przezbrojeniowe: elektroenergetyczne – przebudowa sieci niskiego napięcia przy ul. Deptak, gazowe – przebudowa sieci gazowej przy ul. Izbickiej.

02 lipca – 08 lipca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 18+600/18+650), drodze dojazdowej DD21, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 14+440/15+160, 15+800/17+170, 16+400/16+520, 17+720/17+900) i przy ul. Zabawnej, wykonywanie warstwy drenującej (km 17+180/17+300, 18+400/18+800), budowa drogi technologicznej przy ul. Patriotów, montaż ścianek szczelnych przy ul. Patriotów,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 12+400/12+680, 18+300/18+400) i pod drogę dojazdową DD 28, montaż systemu odwadniania wykopów przy ul. Patriotów, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+540/11+940 ), wykonywanie drenów – nasyp (km 17+073/17+095), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+850, 18+250), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39,

 • inne: montaż oświetlenia drogowego przy ul. Izbickiej i Zabawnej, zabezpieczenia przyrodnicze (km 17+100/17+300),

 • budowa kanalizacji deszczowej –  ul. Patriotów zachód i zachód oraz przy łącznicy Ł8,

 • budowa kanału technologicznego – ul. Patriotów wsch. i zach.,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Patriotów zach.

25 czerwca – 30 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 16+660/18+600), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w ciągu łącznicy Ł 7 i trasie S2 (km 11+380/12+460, 16+400/16+500), wykonywanie warstwy drenującej (km 16+950/17+460), budowa drogi technologicznej  DD 27, montaż ścianek szczelnych, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie drenów,  prace organizacyjne,

 • roboty ziemne: wykopy, montaż systemu odwadniania wykopów, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+530/12+280, ), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+550/14+650), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39 i systemy odwadniania wykopów,

 • budowa kanalizacji deszczowej –  ul. Patriotów zachód,

 • budowa kanału technologicznego – ul. Patriotów wschód,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Patriotów zach., roboty elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego w rejonie Patriotów wsch., Izbickiej i Truskolaskiej, roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Drozdowej, gazociąg – przebudowa sieci gazowych przy Izbickiej.

18 czerwca – 24 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 16+860/17+350) i pod drogę dojazdową DD 22, wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w ciągu łącznicy Ł 6 i trasie S2 (km 12+300/12+500, 16+260/16+350), budowa drogi technologicznej P-04, DD25 i DD 27,

 • zabezpieczenia przyrodnicze (km 16+400/17+500, 18+000/18+400),

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+680/12+280), budowa zbiorników ziemnych otwartych (km 14+700/14+800), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39,

 • budowa kanalizacji deszczowej –  ul. Patriotów wschód i zachód,

 • budowa kanału technologicznego – ul. Patriotów wschód przy ul. Celulozy,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty teletechniczne – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Przełęczy,  roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Patriotów zach., gazociąg – przebudowa sieci gazowych przy Izbickiej.

11 czerwca – 16 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 17+000/18+700), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 11+580/12+420), wykonywanie warstwy drenującej w trasie S2 (km 17+000/17+080), zabezpieczenia przyrodnicze (km 16+100/17+500),

 • roboty ziemne: budowa zbiorników otwartych ziemnych (km 14+700/14+800), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39, budowa kanału technologicznego przy ul Cygańskiej i Przełęczy,

 • budowa kanalizacji deszczowej – ul. Patriotów wschód i zachód,

 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Patriotów zach., gazociąg – przebudowa sieci gazowych przy ul. Deptak i Izbickiej, wodno-kanalizacyjne –  likwidacja kolizji sanitarnych przy ul. Deptak.

04 czerwca – 10 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 17+060/18+670, wzmacnianie podłoża w trasie S2 (km 17+740/17+770), wykonywanie warstwy wzmacniająco – ochronnej w trasie S2 (km 12+000/12,150), wykonywanie warstwy drenującej w trasie S2 (km 17+100/17+300),

 • roboty ziemne: budowa zbiorników otwartych ziemnych (km 14+700/14+850), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych ZB 39, budowa kanału technologicznego przy ul Cygańskiej i Przełęczy,

 • inne: przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+600),

 • roboty przezbrojeniowe: elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Patriotów wsch., gazociąg – przebudowa sieci gazowych przy ul. Izbickiej, wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej. 

28 maja – 02 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 13+600/18+500) i  pod drogę technologiczną DD25B, wzmacnianie podłoża w trasie S2,

 • roboty ziemne: wykopy na trasie S2 (km 13+550/13+900), budowa zbiorników otwartych ziemnych (km 14+800), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych, budowa pompowni sanitarnej P3,

 • inne: przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+600),

 • roboty przezbrojeniowe: elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej, przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia przy ul. Patriotów wsch., gazociąg – przebudowa sieci gazowych przy ul. Izbickiej, wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, budowa magistrali wodociągowej w rej. ul. Mozaikowej. 

21 maja – 27 maja 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 13+600/18+500) i  pod drogę technologiczną DD25B,

 • roboty ziemne: wykopy na trasie S2 (km 13+550/13+900) i przy Węźle Patriotów, budowa zbiorników otwartych ziemnych (km 14+800), budowa zbiorników żelbetowych podziemnych, budowa pompowni sanitarnej P3,

 • inne: przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania (km 15+600),

 • roboty przezbrojeniowe: elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej, przebudowa sieci elektroenergetycznych średniego napięcia przy ul. Patriotów wsch., gazociąg – przebudowa sieci gazowych przy ul. Izbickiej, wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, budowa magistrali wodociągowej w rej. ul. Mozaikowej. 

14 maja – 20 maja 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę technologiczną DD27,

 • wykopy na trasie S2 i przy ul. Patriotów (wsch.),

 • budowa drogi technologicznej DD 27,

 • budowa ziemnych zbiorników otwartych,

 • teletechnika – przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Deptak, budowa kanału technologicznego w Majdanie i przy ul. Tawułkowej,   
 • elektroenergetyczne – montaż oświetlenia drogowego przy ul. Brodnickiej, Zabawnej i Drozdowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia przy ul. Izbickiej,
 • gazociąg – przebudowa sieci gazowych przy ul. Deptak, Izbickiej i Przełęczy,
 • wodno-kanalizacyjne – likwidacja kolizji sanitarnych w rejonie Patriotów (wsch.), przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej, budowa magistrali wodociągowej w rej. ul. Mozaikowej, budowa pompowni sanitarnej P3. 

05 maja – 12 maja 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • budowa dróg technologicznych DD 25 i DD 27,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania,

 • wzmacnianie podłoża,

 • likwidacja kolizji sanitarnych, przebudowa sieci gazowych, wykonywanie przesłony ze ścianek szczelnych, wykopy w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • głębokie fundamentowanie w okolicy ul. Patriotów (zachód)

 • montaż sieci zasilającej przy ul. Celulozy,

 • likwidacja kolizji sanitarnych, przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Deptak,

 • montaż sieci zasilającej, przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Izbickiej,

 • budowa magistrali wodociągowej, montaż sieci zasilającej i oświetlenia drogowego przy ul. Mozaikowej,

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia przy ul. Tawułkowej,

 • montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej.

30 kwietnia – 02 maja 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania,

 • budowa dróg technologicznych,

 • odtwarzanie chodnika przy ul. Mozaikowej,

 • budowa kanału sanitarnego i technologicznego przy ul. Patriotów (str. wsch.).

23 kwietnia – 28 kwietnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • budowa drogi technologicznej,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • głębokie fundamentowanie,

 • przebudowa kolizji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, rozbiórka nawierzchni kolejowej – bypass kolejowy,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, budowa kanału sanitarnego, montaż oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, rozbiórka elementów dróg i ulic, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • budowa pompowni – wykonywanie przesłony ze ścianek szczelnych,

 • wzmacnianie podłoża przy ul. Cygańskiej,

 • prace organizacyjne przy ul. Deptak,

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, rozbiórka elementów dróg i ulic oraz sieci wodociągowej w rejonie estakady,

 • budowa sieci gazowych przy ul. Przełęczy,

 • przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Zabawnej,

 • zabezpieczenia przyrodnicze, budowa kanału technologicznego przy ul. Mozaikowej.

16 kwietnia – 21 kwietnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • budowa kanału sanitarnego i technologicznego,

 • przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania,

 • wzmacnianie podłoża,

 • głębokie fundamentowanie,

 • zabezpieczenia przyrodnicze,

 • przebudowa kolizji urządzeń sterowania ruchem, rozbiórka nawierzchni kolejowej, budowa drogi technologicznej– bypass kolejowy,

 • montaż oświetlenia drogowego, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, rozbiórka elementów dróg i ulic, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, wykonywanie przesłony ze ścianek szczelnych, wykopy, głębokie fundamentowanie w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • budowa pompowni sanitarnej w okolicy ul. Patriotów (zachód),

 • przebudowa sieci gazowych przy ul. Cygańskiej,

 • przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Deptak,

 • rozbiórka elementów dróg i ulic, przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w okolicy ul. Drozdowej,

 • przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Patriotów,

 • budowa magistrali wodociągowej, rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Mozaikowej.

09 kwietnia – 14 kwietnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie drogi technologicznej DD27,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania,

 • wzmacnianie podłoża,

 • zabezpieczenia przyrodnicze,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • montaż sieci trakcyjnej i układanie nawierzchni kolejowej – bypass kolejowy,

 • budowa kanału sanitarnego, budowa magistrali wodociągowej, przebudowa sieci gazowych oraz wykonywanie przewiertu sterowanego w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • głębokie fundamentowanie w okolicy ul. Patriotów (zachód),

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Brodnickiej,

 • przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Deptak,

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i średniego napięcia oraz przebudowa sieci teletechnicznych przy ul. Izbickiej,

 • budowa magistrali wodociągowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Mozaikowej,

 • montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej.

03 kwietnia – 07 kwietnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie drogi technologicznej DD27,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania,

 • wzmacnianie podłoża,

 • zabezpieczenia przyrodnicze,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • odbiór toru nr 1, montaż sieci trakcyjnej i układanie nawierzchni kolejowej – bypass kolejowy,

 • budowa kanału sanitarnego, budowa magistrali wodociągowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, sieci wodociągowej i gazowej oraz wykonywanie przewiertu sterowanego w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Brodnickiej i średniego napięcia przy ul. Przełęczy,

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia i sieci teletechnicznych przy ul. Izbickiej,

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, montaż oświetlenia drogowego przy ul. Mozaikowej,

 • budowa kanału technologicznego i montaż oświetlenia drogowego przy ul. Zabawnej.

26 marca – 31 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie drogi technologicznej DD27,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania,

 • wzmacnianie podłoża,

 • zabezpieczenia przyrodnicze,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • budowa kanału technologicznego,

 • budowa kanału technologicznego, przebudowa sieci teletechnicznych w rejonie ul. Patriotów (zachód),

 • układanie nawierzchni kolejowej i montaż sieci trakcyjnej – bypass kolejowy,

 • budowa kanału sanitarnego, budowa magistrali wodociągowej, zasilanie pompowni, przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i sieci wodociągowej w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Brodnickiej i ul. Cygańskiej,

 • budowa magistrali wodociągowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia przy ul. Mozaikowej,

 • montaż oświetlenia drogowego w rejonie ul. Tawułkowej,

 • przebudowa sieci teletechnicznych w rejonie ul. Izbickiej.

19 marca – 24 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie dróg technologicznych,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • budowa pompowni sanitarnej, montaż zasilenia pompowni,

 • budowa kanału technologicznego,

 • wykonywanie przewiertu sterowanego, wykopy – węzeł Patriotów,

 • wykonywanie przesłony pionowej – ternch w okolicy ul. Patriotów (zachód),

 • budowa kanału sanitarnego, przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej i wodociągowej w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia przy ul. Brodnickiej oraz średniego i niskiego napięcia przy ul. Cygańskiej,

 • budowa magistrali wodociągowej, przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ul. Mozaikowej,

 • przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zabawnej,

 • głębokie wykopy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania w rejonie ul. Izbickiej.

12 marca – 17 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie dróg technologicznych,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, montaż sieci zasilających,

 • przebudowa sieci teletechnicznych,

 • budowa kanału technologicznego,

 • wykonywanie przewiertu sterowanego – węzeł Patriotów,

 • wykonywanie przesłony pionowej – ternch w okolicy ul. Patriotów (zachód),

 • budowa kanału sanitarnego, przebudowa sieci gazowej i wodociągowej, wykonywanie przewiertu sterowanego w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • budowa magistrali wodociągowej, układanie betonu wyrównawczego przy ul. Mozaikowej,

 • budowa kanału technologicznego, przebudowa wodociągu przy ul. Zabawnej,

 • głębokie wykopy, przygotowanie i dowóz materiałów do wbudowania w rejonie ul. Izbickiej.

05 marca – 10 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie dróg technologicznych,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • montaż zasilania pompowni, montaż sieci elektroenergetycznej nN w okolicy ul. Patriotów (zachód),

 • budowa kanału sanitarnego, likwidacja kolizji sanitarnych, przebudowa sieci gazowej i wodociągowej, wykonywanie przewiertu sterowanego w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia przy ul. Mozaikowej,

 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej przy ul. Sarny

 • przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zabawnej.

 • układanie nawierzchni pod bypass kolejowy.

26 lutego – 03 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie dróg technologicznych,

 • budowa kanału technologicznego,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • budowa kanału sanitarnego, przebudowa sieci gazowej w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • układanie nawierzchni pod bypass kolejowy.

19 lutego – 25 lutego 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie dróg technologicznych,

 • budowa kanału technologicznego,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • budowa kanału sanitarnego, przebudowa sieci gazowej w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • przebudowa sieci teletechnicznych. elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,

 • przebudowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Zabawnej,

 • kontynuacja budowy magistrali wodociągowej, montaż oświetlenia drogowego przy ul. Mozaikowej,

 • układanie nawierzchni pod bypass kolejowy.

12 lutego – 17 lutego 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonanie dróg technologicznych,

 • budowa kanału technologicznego,

 • montaż sieci zasilającej,

 • budowa pompowni sanitarnej,

 • rozbiórki budynków – Majdan,

 • budowa kanału sanitarnego, przebudowa sieci gazowej w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • przebudowa sieci teletechnicznych. elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,

 • przebudowa sieci wodociągowych w rejonie ul. Zabawnej,

 • kontynuacja budowy magistrali wodociągowej, przy ul. Mozaikowej,

 • układanie nawierzchni pod bypass kolejowy.

05 lutego – 10 lutego 2018

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi dojazdowej DD25,

 • budowa kanału technologicznego,

 • montaż sieci zasilającej

 • budowa pompowni sanitarnej

 • rozbiórki budynków – Majdan,

 • budowa kanału sanitarnego, budowa wodociągu - zasilaniapompowni, przebudowa sieci gazowej w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • przebudowa sieci teletechnicznych w rejonie ul. Patriotów (zachód),

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych NN i sieci teletechnicznych w okolicy ul. Izbickiej,

 • kontynuacja budowy magistrali wodociągowej, przebudowy sieci gazowej przy ul. Mozaikowej,

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych SN w okolicy ul. Celulozy,

 • układanie nawierzchni pod bypass kolejowy.

29 stycznia – 03 lutego 2018

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w tym pod drogę technologiczną DD20 i łącznicę

 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi dojazdowej DD25,

 • prace organizacyjne i rozbiórki budynków – Majdan,

 • budowa kanału technologicznego,

 • przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,

 • budowa kanału sanitarnego, sieci wodociągowej i zasilania pompowni, przebudowa sieci gazowej w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • przebudowa sieci teletechnicznych w rejonie ul. Patriotów (zachód),

 • kontynuacja budowy magistrali wodociągowej i wodociągu, przebudowy sieci gazowej i elektroenergetycznej przy ul. Mozaikowej,

 • układanie nawierzchni pod bypass kolejowy.

22 stycznia – 27 stycznia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • wykopy, wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi dojazdowej DD25, budowa pompowni i kanału sanitarnego, przebudowa sieci gazowej oraz budowa gazociągu i wodociągu (zasileniepompowni) w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • wykopy w rejonie ul. Patriotów (zachód),

 • przebudowa wodociągu przy ul. Zabawnej,

 • kontynuacja budowy wodociągu, przebudowy sieci gazowej i elektrycznej przy ul. Mozaikowej,

 • przebudowa sieci elektrycznych przy ul. Sztygarów i Truskolaskiej,

 • budowa kanału technologicznego,

 • układanie nawierzchni pod bypass kolejowy.

15 stycznia – 21 stycznia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi dojazdowej DD25, budowa pompowni i kanału sanitarnego oraz budowa gazociągu i wodociągu (zasileniepompowni) w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • wykopy w rejonie ul. Patriotów (zachód),

 • przebudowa wodociągu przy ul. Zabawnej,

 • kontynuacja budowy wodociągu i przebudowy sieci gazowej przy ul. Mozaikowej.

08 stycznia – 13 stycznia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi dojazdowej DD25, budowa pompowni i kanału sanitarnego oraz budowa wodociągu (zasilenie pompowni) w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • kontynuacja budowy wodociągu i przebudowy sieci gazowej przy ul. Mozaikowej,

 • przebudowa sieci teletechnicznej (ul. Sarny i Sztygarów),

 • budowa nasypu kolejowego oraz układanie nawierzchni - bypass kolejowy,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych, rozbiórki obiektów przy ul. Deptak.

02 stycznia – 05 stycznia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi dojazdowej DD25, budowa kanału sanitarnego, rozbiórka budynków, zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej w okolicy ul. Patriotów (wschód),

 • zbrojenie i deskowanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • kontynuacja budowy kanalizacji teletechnicznej,kanału technologicznego i wodociągu, przebudowa sieci gazowej przy ul. Mozaikowej,

 • budowa nasypu kolejowego - bypass kolejowy,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak.

Ostatnia aktualizacja: 2022-11-23
-A +A