Utrudnienia w ruchu Zad.A

 

W nocy z 03 na 04.11.2020r. zgodnie z zatwierdzonym Projektem nr Z.2/4081/376/Z.18/2020, Wykonawca planuje wprowadzenie zmian w obowiązującej organizacji ruchu na zjeździe z drogi ekspresowej S2. Zmiana polegać będzie na skierowaniu ruchu relacji zachód – wschód z drogi ekspresowej S2 do skrzyżowania z ul. Puławską, które od tej pory będzie funkcjonować będzie jako rondo z sygnalizacją świetlną. Jednocześnie z dniem 24.10.2020 Wykonawca rozpoczął roboty przygotowawcze celem wprowadzenia wspomnianych wyżej zmian w organizacji ruchu w zakładanym terminie.

 

WAŻNE - zmiana terminu:      Z przyczyn formalno proceduralnych niemożliwe stało się wdrożenie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb przebudowy ul. Płaskowickiej w planowanym terminie tj. 31.07.2020r.

O nowym terminie wprowadzenia zmian organizacji ruchu zostaną Państwo poinformowani.

Od dnia 31.07.2020 ok. godz. 19.00, Wykonawca planuje wprowadzenie zmien w organizacji ruchu na ul, Płaskowickiej. Zmiana polegać będzie na zamknięciu odcinka ul. Płaskowickiej od ronda przy ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich wraz z rondem Płaskowickiej/Stryjeńskich. Zamknięcie będzie trwało do dnia 03.08.2020 do godz. ok. 5.00. Ruch będzie odbywał się wg. załączonego schematu.

      Wyznaczone objazdy zamkniętego odc. ul. Płaskowickiej

 

W dniu 10.07.2020r. zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu PM/IC/933/20, Wykonawca przywrócił ruchu docelowy na ul. Braci Wagów i udostępnił pieszym przylege chodniki. Tym samym kierowcom udostępniona został relacja z ul. Belgradzkiej do ul. Płaskowickiej i odwrotnie. Z ul. Braci Wagów zapewniony jest wjazd/wyjazd na ul. Płaskowickiej oraz w/z kierunku ul. Stryjeńskich oraz Cynamonowej.

 

W dniu 30.06. 2020r. zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu PM/IC/932/20, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruch na ul. Rosoła. Zmiana polega na przeniesieniu ruchu na jezdnię tymczasową prowadzącą jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

W ramach niniejszej organizacji zamknięta zostala również ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Cynamonowej do ul. Rosoła. Ruchu pojazdów odbywać się objazdami.

    Zalecany dojazd  do ul. Płaskowickiej:                      Zalecany dojazd do ul. Rosoła:

                      z ul. Gandhi przez ul. Cynamonową                               z ul. Płaskowickiej przez ul. Dereniową i ul. Gandhi

                      z ul. Rosoła przez ul. Gandhi i ul. Cynamonową              z ul. Płaskowickiej przez al. KEN i ul. Belgradzką

                                                                                                      z al. KEN przez ul. Gandhi z al. KEN przez ul. Belgradzką                

 

W związku z koniecznością rozpoczęcia robót polegających na dołączeniu budowanej trasy do istniejącej S2, Wykonawca od dnia 29.06.2020r. wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Puławskiej w rejonie wiaduktu i na trasie S2 tzw. „zawrotce”.

Zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr Z.2/4081/Z.18/2020 zmiana polega na skierowaniu relacji zachód – północ (z Poznania w kierunku Centrum) trasy S2 na południową łącznicę do skrzyżowania z ul. Puławską (dotychczasowy wjazd na S2 z kierunku Piaseczna) i poprowadzeniu wszystkich relacji przez skrzyżowanie z ul. Puławską (pod wiaduktem).

Wjazd na S2 z Piaseczna poprowadzony został pod wiaduktem i skierowany jest na wspólny wjazd (istniejący wjazd z kierunku Centrum). Relacje Piaseczno – Centrum i Centrum - Piaseczno pozostają bez zmian

 

Od dnia  15.06.2020r. w związku z przebudową chodnika i zatoki autobusowej na ul. Płaskowickiej, Wykonawca wprowdził zmiany w organizacji ruchu w rejonie ronda ul. Płaskowickiej/Pileckiego. Na rondzie wyłączony z ruchu został wjazd w kierunku ul. Puławskiej. Wjazd na  rondo oraz ruch pojazdów na odcinku rondo - wjazd do Straży Pożarnej jest możliwy po południowej jezdni ul. Płaskowickiej. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się po wschodniej i południowej stronie ronda.

 

Od dnia 02.06.2020r. w związku z rozpoczęciem budowy nowego chodnika na ul. Płaskowickiej, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Zmiana polega na wygrodzeniu północnej strony ulicy Płaskowickiej w celu wykonania krawężników i chodnika.

Ruch pieszy odbywa się po stronie południowej ul. Płaskowickiej.

 

W dniu 23.05.2020r. godz. 20:00 w związku z budową drugiej części ronda na skrzyżownaiu ul. Płaskowickiej/Stryjeńskich wprowadzono tymczasową organizację ruchu zatwierdzoną pod nr PM/IC/453/20 polegającą na uruchomieniu ronda na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Stryjeńskich. Zmiana polega na uruchomieniu ronda na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i Stryjeńskich w celu wykonania drugiej jego części. Ruch pieszy i rowerowy został przeniesiony na wschodnią i południową stronę ronda. Ruch w tym rejonie ruch odbywa się zgodnie z poniższym rysunkiem.

   zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Stryjeńskich

 

W dniu 07.05.2020r. w związku z budową drugiej części ronda na skrzyżownaiu ul. Płaskowickiej/Pileckiego, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji w ruchu w tym obszarze. Zmiany polegają m. in. na uruchomieniu ronda oraz przeniesieniu ruchu pieszego i rowerowego na wschodnią stronę ronda. Ruch w tym rejonie ruch odbywa się zgodnie z poniższym rysunkiem.

    zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Pileckiego

 

Od dnia 31.03.2020r. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej – na odcinku wjazd na parking Auchan do ul. Pileckiego. Zmiany polegają na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię ul. Płaskowickiej po stronie północnej z możliwością wyjazdu i wjazdu na ul. Polskie Drogi. Na stronę północną został również przeniesiony ruch pieszy.

   ul. Płaskowickiej  31.03.2020r.

 

Od dnia 17.03.2020r. dla potrzeb budowy drogi dojazdowej w rejonie ul. Nowoursynowskiej, Wykonanwca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Zmiany polegają na zamknięciu ul. Kokosowej oraz ciągu pieszego pomiędzy ul. Nowoursynowską a ul. Rosoła. Zmieniony został także kierunek ruchu na ul. Imbirowej. Roboty przebiegać będą etapowo.

Etap I   -  Zostaną zdemontowane krawężniki oraz istniejący chodnik dla pieszych

Etap II  - Nastąpiło zamknięcie ul. Kokosowej oraz ciągu pieszego pomiędzy ul. Nowoursynowską a ul. Rosoła. Podczas prowadzonych prac zostanie wykonana w całości droga DD3 oraz ciąg pieszy, który będzie przebiegał wzdłuż jezdni.

Etap III - W związku z zamknięciem ul. Kokosowej, wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na ul. Imbirowej polegające na zmianie kierunku ruchu pomiędzy ul. Kakaową a ul. Kokosową.

Etap IV - Po wykonaniu powyższych etapów nastąpi uruchomienie nowo wybudowanej drogi DD3.

    Kokosowa                      dojazd do Imbirowej

 

Od dnia 27.11.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/3344/19,  wprowadził zmiany o organizacji ruchu na ul. Plaskowickiej. Zmiana polega na zwężeniu do 3 m jezdni ul. Płaskowickiej na odcinku od projektowanej ul. Gandhi do ul. Polskie Drogi.

 

Od dnia 28.06.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/687/19, wdrożył nową organizację ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła. Ruch został przełożony na nowy objazd.

    skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła

 

Od dnia 31.05.2019r., Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/5786/17 wdrożył zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z al. KEN. Ruch odbywa się po wyznaczonym objeździe.

     al. KEN 

 

Od dnia 20.05.2019r. dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej, wdrożono zmiany w organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej (w rejonie ul. Lanciego). Zmiany polegają na zwężeniu jezdni do szerokości 2m.

 

Od dnia 17.05.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/3766/18, wprowadził zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Stryjeńskich z ul. Płaskowickiej. Ruch pojazdów odbywa się po wyznaczonym objeździe.

   ul. Stryjeńskich

 

Od dnia 10.05.2019r. w rejonie ul. Pileckiego, Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu. Ruch pojazdów odbywa się po nowym objeździe.

     ul. Pileckiego

 

W celu prowadzenia prac przygotowawczych, od dnia 25.04.2019r. w rejonie ul. Stryjeńskich, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu.

 

Od dnia 04.02.2019r. dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej, na ul. Płaskowickiej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu polegająca na zwężeniu na niewielkim odcinku obu jezdni do szerokości 3m. Ruch samochodowy odbywa się bez zmian.  Przewidywany termin zakończenia robót 30.05.2019r.

   zwężenie ul. Płaskowickiej

 

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 09.11.2018r. zamknięta została ul. Lanciego (od str. ul. Płaskowickiej).

  zamknięcie ul. Lanciego              

 

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 21.09.2018r. zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/5796/17, zamknięta została ul. Braci Wagów (od str. ul. Płaskowickiej). Roboty wymuszające zamknięcie ul. Braci Wagów potrwają minimum 12 miesięcy.  

    zamknięcie ul. Braci Wagów

 

W dniu 13.08.2018r. w związku z budową komory kanalizacji deszczowej na ul. Płaskowickiej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Na czas wykonywanych robót szerokość jezdni została zawężona do 6 metrów na odcinku od ul. Lanciego w kierunku al. KEN na długości ok. 60m. Ruch na ul. Płaskowickiej odbywa się po 1 pasie ruchu w każdym kierunku. Przewidywany termin zakończenia robót ok. 30 marca 2019r.

 

W związku z prowadzonymi robotami na Błoniach Wilanowskich od dnia 30.07.2018r.  od ul. Rzodkiewki wyłączona z ruchu została ul. Orszady - brak skrętu w lewo z ul. Rzodkiewki. W tym samym terminie wyłączona została także ulica bez nazwy - brak wjazdu/wyjazdu z ul. Uprawnej w kierunku ul. Karuzela. Wznowienie ruchu nastąpi po ukończeniu budowy.

     zamknięcie części ul. Orszady                         zamknięcie ulicy bez nazwy (Uprawna - Karuzela)

 

Od dnia 10.07. 2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1931/18 w związku z budowią ciepłociągu wyłączona z ruchu została ul. Płaskowickiej na odcinku Nowoursynowska - Rosoła. W czasie prowadzenia robót nie jest możliwy wyjazd/wjazd z ul. Nowoursynowskiej na skrzyżowanie ul. Płaskowicjiej z ul. Rosoła. Na czas wykonywania robót, Wykonawca wyznaczył objazd.   

  zamknięcie ul. Nowoursynowskiej

 

Od dnia 06 czerwca 2018r. zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/5796/17 nastąpiło wdrożenie czasowej organizacji ruchu – etap 2b polegające na likwidacji wydzielonego pasa ruchu do skrętu w prawo z ul. Płaskowickiej w al. KEN - skręt w prawo jest możliwy z pasa ruchu na wprost. Ponad to wyłączeniu z funkcjonowania uległ przystanek Braci Wagów 01. W zamian za zawieszony przystanek uruchomiony został tymczasowy przystanek NATOLIN PŁN. 62, który zlokalizowany jest przy al. KEN ok. 90 m za skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 503 i 504.

 skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z al. KEN

 

Od 23 lutego br.  wprowadzono pierwszą fazy II Etapu zmian w organizacji ruchu na Ursynowie. Na tym etapie, ograniczenia w ruchu wprowadzono na ul. Płaskowickiej od ul. Polskie Drogi do ul. Stryjeńskich. Wprowadzone zostały zmiany przystanków dotyczące linii 192, 195, 503, 504 i N34.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków:

  • PILECKIEGO 02

  • WARCHAŁOWSKIEGO 01

  • STRYJEŃSKICH 03

  • STRYJEŃSKICH 04

Uruchomiono przystanki tymczasowe:

  • PILECKIEGO 52  - zlokalizowany będzie przy ul. Pileckiego ok. 60 m przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązywał będzie jako warunkowy dla linii N34,

  • STRYJEŃSKICH 53  - zlokalizowany będzie przy ul. Dereniowej ok. 90 m przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 192, 503 i 504,

  • STRYJEŃSKICH 54 -  zlokalizowany będzie przy ul. Płaskowickiej ok. 60 m za lokalizacją podstawową w jadąc w kierunku ul. Pileckiego. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 195 oraz warunkowy dla linii N34.

   I faza Etapu II                                I faza Etapu II Pałskowickiej - Stryjeńskich

Pozostałe, wcześniej sygnalizowane zmiany wprowadzone zostaną w terminie póżniejszym, o czym zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

         Planowane w terminie późniejszym zmiany

 

Od dnia 26 stycznia 2018r. o godz. 12.00 zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1750/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, wdrożono Etap I czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wjazdów technicznych oraz ogrodzenia placu budowy tunelu trasy S2 w ciągu ul. Płaskowickiej. Ograniczenia w ruchu dotyczą obszaru ul. Płaskowickiej oraz ulic poprzecznych na odc. od ul. Pileckiego do ul. Rosoła. Poniżej schematy zmienionej organizacji ruchu.

                                                                                               

Rondo ul. Płaskowickiej_ul. Stryjeńskich     Skrzyżowanie z ul. Braci Wagów            Skrzyżowanie z al. KEN         

                                                        

Skrzyżowanie z ul. Lanciego                    Skrzyżowanie z ul. Rosoła

 

W dniu 11.01.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4682/16 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79,  zamkięto fragment ul. Gruchaczana  i wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Ul. Gruchacza zamknięta jest na odcinku: magazyny OBI - przejazd kolejowy. Organizacja ruchu obowiązuje do końca sierpnia 2020r.

 

W nocy z wtorku na środę (28.03/29.03.2017r.) w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Filipiny Płaskowickiej wprowadzono zmienioną organizację ruchu

Ruch w ciągu al. KEN w kierunku Lasu Kabackiego i centrum odbywa się w obu kierunkach po wschodniej jezdni KEN i dobudowanym odcinku drogi w rejonie bazarku. W związku z likwidacją ronda wprowadzony został zakaz skrętu w lewo w każdej relacji. Wyznaczone zostały objazdy ulicami  Cynamonowa/Ghandi oraz Stryjeńskich/Belgradzka.

Zmiany tras ZTM:

  • Od dnia 28.03.2017r. od ok. godz. 22:00 do odwołania autobusy linii 136 tylko w kierunku MŁYNÓW zostaną skierowane na trasę zmienioną:

136         w kierunku Młynów:  od wyjazdu z pętli autobusowej: Płaskowickiej (w lewo) i dalej swoją trasą

Od dnia 29.03.2017r. od początku kursowania do odwołania zawiesza się funkcjonowanie przystanków: METRO NATOLIN 03 i NATOLIN PŁN. 08.

  • Od dnia 29.03.2017r. od początku kursowania linii dziennych do odwołania autobusy linii 401 (kursy wariantowe) i 504 zostaną skierowane na trasę zmienioną:

504

w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Belgradzka / al. KEN: Belgradzka – Lanciego - Płaskowickiej i dalej swoją trasą,

w kierunku Os. Kabaty: obowiązuje trasa podstawowa (w rejonie skrzyżowania al. KEN i ul. Płaskowickiej po jezdni tymczasowej)

401 (kursy wariantowe)              w kierunku Natolin Płn. (linia 401): trasa zostaje skrócona do przystanku URSYNÓW PŁD. 03

504 (kursy wariantowe)             w kierunku Dw. Centralny (linia 504): NATOLIN PŁN. 14 – Płaskowickiej i dalej swoją trasą

Prace w tym etapie potrwają do grudnia, wtedy zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.

Powyższa zmiana w organizacji ruchu jest związana z prowadzonymi pracami polegającymi na wzmocnieniu tunelu pierwszej linii metra.

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-27
-A +A