Roboty drogowe Zad.C_2017

27 grudnia – 29 grudnia 2017

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • wykonanie drogi technologicznej w śladzie drogi dojazdowej DD25,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • zbrojenie i deskowanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • kontynuacja budowy kanalizacji teletechnicznej, kanału technologicznego i wodociągu, przebudowa sieci gazowej przy ul. Mozaikowej,

 • budowa nasypu kolejowego - bypass kolejowy,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak.

18 grudnia – 24 grudnia 2017

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • prace rozbiórkowe,

 • wykop pod drogę technologiczną,

 • zbrojenie i deskowanie podpór pod wiadukt, zasypki fundamentów podpór, prace porządkowe przy ul. Zabawnej,

 • budowa kanalizacji teletechnicznej, kanału technologicznego i wodociągu, przebudowa sieci gazowej przy ul. Mozaikowej,

 • budowa nasypu kolejowego - bypass kolejowy,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak.

11 grudnia – 16 grudnia 2017

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • prace rozbiórkowe,

 • wykonanie izolacji cienkiej fundamentów podpór pod wiadukt, prace porządkowe przy ul. Zabawnej,

 • budowa kanalizacji teletechnicznej, kanału technologicznego i wodociągu, przebudowa sieci gazowej i usuwanie kolizji sanitarnych przy ul. Mozaikowej,

 • budowa nasypu kolejowego, wbijanie ścianki szczelnej - bypass kolejowy,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak.

04 grudnia – 09 grudnia 2017

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • prace rozbiórkowe,

 • zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów i wykonanie izolacji cienkiej fundamentów podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • budowa wodociągu i przebudowa sieci gazowej, usuwanie kolizji sanitarnych przy ul. Mozaikowej,

 • budowa nasypu kolejowego, montaż słupów trakcyjnych, wbijanie ścianki szczelnej, dowóz materiału gruntowego - bypass kolejowy,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak,

 • prowadzenie nadzoru archeologicznego i przyrodniczego.

27 listopada – 02 grudnia 2017

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • prace porządkowe po wycince,

 • prace rozbiórkowe,

 • zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentów podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • budowa wodociągu i gazociągu przy ul. Mozaikowej,

 • budowa nasypu kolejowego, montaż słupów trakcyjnych wbijanie ścianki szczelnej - bypass kolejowy,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak,

 • prowadzenie nadzoru archeologicznego i przyrodniczego.

20 listopada – 25 listopada 2017

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyrywanie karp,

 • prace porządkowe po wycince,

 • prace rozbiórkowe,

 • zbrojenie fundamentów podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • budowa wodociągu przy ul. Mozaikowej,

 • budowa nasypu kolejowego - bypass kolejowy,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak.

13 listopada– 18 listopada 2017

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe po wycince,

 • wykonywanie drogi technologicznej,

 • wykop i ułożenie chudego betonu pod podpory,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • organizacja zaplecza budowy przy ul. Deptak,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak,

 • budowa wodociągu przy ul. Mozaikowej,

 • wykonywanie podbudowy nawierzchni kolejowej - bypass kolejowy.

06 listopada– 12 listopada 2017

 • wycinka drzew i krzewów,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • dowóz i hałdowanie materiałów gruntowych przy ul. Deptak,

 • wykop i ułożenie chudego betonu pod podpory,

 • organizacja zaplecza budowy przy ul. Zabawnej i Patriotów,

 • dowóz płyt MON pod bypass kolejowy,

 • inwentaryzacja kabli światłowodowych.

30 października – 04 listopada 2017

 • tyczenie linii rozgraniczających,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • usuwanie karp,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • dowóz materiałów gruntowych,

 • wykonywanie przekopu próbnego,

 • zabezpieczenie urządzeń do pomiaru wód gruntowych.

23 października – 28 października 2017

 • tyczenie linii rozgraniczających,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • usuwanie karp,

 • układanie płyt MON – tymczasowy dojazd do ul. Drozdowej,

 • wykonywanie przekopu próbnego,

 • wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu przy ul. Patriotów.

16 października – 21 października 2017

 • tyczenie linii rozgraniczających,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • usuwanie karp,

 • układanie płyt MON – tymczasowy dojazd do ul. Drozdowej.

09 października – 13 października 2017

 • przegląd saperski,

 • tyczenie linii rozgraniczających,

 • tyczenie obszarów zalesionych przed wycinką drzew i krzewów,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • usuwanie karp.

02 października – 07 października 2017

 Wykonawca przeprowadzał tyczenie obszarów zalesionych przed wycinką drzew i krzewów.

Ostatnia aktualizacja: 2022-11-23
-A +A