Prace projekowe Zadanie C 2017 rok

10 kwietnia – 16 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad projektem podziału kompetencji,

 • prace nad przekrojami poprzecznymi,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • prace nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni i energetycznej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej oraz w zakresie usunięcia kolizji telekomunikacyjnych,

 • korekta Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży melioracyjnej,

w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u).

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • uzupełnienie odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

03 kwietnia – 09 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • prace nad przekrojami poprzecznymi,

 • kontynuacja opracowania Projektu w zakresie czasowej organizacji ruchu,

 • kontynuacja praca nad Planem Działań Ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem podziału kompetencji.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej,

 • korekta projektu monitoringu wód podziemnych,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • uzyskiwanie uzgodnień Projektu Wykonawczego od operatorów branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • przygotowywanie materiałów do uzgodnienia z PKP.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

27 marca – 02 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • kontynuacja opracowania Projektu w zakresie czasowej organizacji ruchu,

 • kontynuacja praca nad Planem Działań Ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem podziału kompetencji.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni, telekomunikacji, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej, energetycznej,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • uzyskiwanie uzgodnień Projektu Wykonawczego od operatorów branży telekomunikacyjnej,

 • uzgadnianie dokumentacji dotyczącej czasowych zajęć i ograniczonego korzystania z nieruchomości,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

20 marca – 26 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • kontynuacja prac nad katalogiem szczegółów technicznych,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • prace nad projektem podziału kompetencji.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni, telekomunikacji, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej, energetycznej,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • uzyskiwanie uzgodnień Projektu Wykonawczego od operatorów branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

13 marca – 19 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • prace nad katalogiem szczegółów technicznych,

 • kontynuacja prac nad projektem w zakresie czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni, telekomunikacji, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • uzyskiwanie uzgodnień Projektu Wykonawczego od operatorów branży telekomunikacyjnej,

 • uzgodnienie dokumentacji dotyczącej czasowych zajęć i ograniczonego korzystania z nieruchomości,

 • prace nad korektą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych robót branży melioracyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie ostatecznej wersji Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

06 marca – 12 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • bieżąca korekta projektu w zakresie organizacji ruchu,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego w zakresie zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej,

 • przekazanie dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości,

 • kontynuacja opracowywania Projektu w zakresie czasowej organizacji ruchu,

 • prace związane z przebudową oświetlenia drogowego stanowiącego własność Zarządu Dróg Miejskich.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • kontynuacja prac nad korektą lokalizacji ekranów akustycznych w rejonie węzła Patriotów wynikająca z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykonywanie dodatkowej analizy akustycznej w tym zakresie,

 • weryfikacja uzyskanych decyzji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

27 lutego – 05 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • bieżąca korekta projektu w zakresie organizacji ruchu,

 • opracowywanie przedmiarów z zakresie oznakowania poziomego,

 • kontynuacja opracowywania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

 • analiza zgłoszonych przez Weryfikatorów uwag do opracowań Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie dokumentacji geologicznej z odwiertów pod piezometry,

 • prace związane z przebudową oświetlenia drogowego stanowiącego własność Zarządu Dróg Miejskich.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienie z PKP projektu torowego objazdu kolejowego (bypass’u),

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • oczekiwanie na stanowisko PKP w sprawie wystąpienia o uzgodnienie infrastruktury kolejowej.

   Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • kontynuacja prac nad korektą lokalizacji ekranów akustycznych w rejonie węzła Patriotów wynikająca z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykonywanie dodatkowej analizy akustycznej w tym zakresie,

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

20 lutego – 26 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • wprowadzanie zmian rozwiązań drogowych wynikających z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • kontynuacja opracowywania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja uzgadniania dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • prace związane z przebudową oświetlenia drogowego stanowiącego własność Zarządu Dróg Miejskich,

 • prace projektowe związane z przebudową linii kablowej wysokiego napięcia.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej i trakcji związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • oczekiwanie na stanowisko PKP w sprawie wystąpienia o uzgodnienie infrastruktury kolejowej.

   Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • korekta lokalizacji ekranów akustycznych w rejonie węzła Patriotów wynikająca z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykonywanie dodatkowej analizy akustycznej w tym zakresie,

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

13 lutego – 19 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • korekta lokalizacji ekranów akustycznych,

 • kontynuacja opracowywania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • uzyskiwanie szczegółowych warunków technicznych związanych z przebudową kanalizacji Orange,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • prace związane z przebudową oświetlenia drogowego stanowiącego własność Zarządu Dróg Miejskich,

 • prace projektowe związane z przebudową linii kablowej wysokiego napięcia.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej i trakcji związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • oczekiwanie na stanowisko PKP w sprawie wystąpienia o uzgodnienie infrastruktury kolejowej.

   Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

06 lutego – 12 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • kontynuacja opracowywania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • uzyskiwanie szczegółowych warunków technicznych związanych z przebudową kanalizacji Orange,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • kontynuacja uzgadniania dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • wprowadzanie poprawek do Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia oraz przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • prace projektowe związane z przebudową linii kablowej wysokiego napięcia,

 • zakończenie montażu piezometrów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

30 stycznia – 05 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad katalogiem szczegółów konstrukcyjnych,

 • kontynuacja uzgadniania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • uzyskiwanie szczegółowych warunków technicznych związanych z przebudową kanalizacji Orange,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • kontynuacja uzgadniania dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia oraz przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • prace związane z przebudową linii kablowej wysokiego napięcia,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • wykonywanie odwiertów pod piezometry i montaż piezometrów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • weryfikacja uwag RDOŚ i przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko .

23 – 29 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad Projektem stałej organizacji ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych projektu kanału technologicznego,

 • prace projektowe związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • kontynuacja uzgadniania dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia oraz przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • wykonywanie odwiertów pod piezometry.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

16 – 22 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad uwagami do Projektu stałej organizacji ruchu, wykonywanie rysunków i uzupełnienie opisu technicznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych projektu kanału technologicznego,

 • prace projektowe związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • uzgadnianie dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia oraz przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • wykonywanie odwiertów pod piezometry,

 • opracowywanie projektu monitoringu jakości i poziomu wód gruntowych dla piezometrów.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienia z PKP Zakładem Linii Kolejowych w zakresie rozwiązań technicznych,

 • uzgodnienia z PKP Zakładem Linii Kolejowych Projekt uwzględniającego tor objazdowy (bypass),

 • prace nad projektem branży torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

09 – 15 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • prace nad uwagami do Projektu stałej organizacji ruchu i uzupełnienie opisu technicznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych projektu kanału technologicznego,

 • uzgadnianie dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, melioracyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia,

 • kontynuacja prac nad szczegółowymi rysunkami przewiertu w ul. Patriotów.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienia PKP Zakładu Linii Kolejowych w zakresie rozwiązań technicznych,

 • złożenie do PKP Projekt uwzględniającego tor objazdowy (bypass),

 • prace nad projektem branży torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

02 – 08 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • prace nad uwagami do Projektu rtałej organizacji ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych projektu kanału technologicznego,

 • inwentaryzacja kanalizacji Orange, wystąpienia o szczegółowe warunki techniczne do poszczególnych użytkowników kanalizacji,

 • monitoring złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Projektu robót geologicznych do budowy piezometrów,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, melioracyjnej,

 • prace nad rysunkami wykonawczymi rozdzielnic wód opadowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem przebudowy linii wysokiego napięcia,

 • kontynuacja prac nad szczegółowymi rysunkami przewiertu w ul. Patriotów.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienia PKP Zakładu Linii Kolejowych w zakresie rozwiązań technicznych,

 • prace nad projektem branży torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

Ostatnia aktualizacja: 2017-04-19
-A +A