zaawansowanie finansowe Zadanie B

Zaawansowanie finansowe na dzień 01 marca 2021r.

 

Lp.

Treść

Wartość netto [zł]

Zaawansowanie [%]

1

Wartość robót ogółem

615 970 000,00

2

Narastająco

630 497 675,10*

 99,99%

3

W okresie rozliczeniowym    

  7 167 110,13 

  0,75%

*  z uwzględnieniem robót dodatkowych

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-25
-A +A