Ważne informacje

WAŻNE INFO

 

W dniu 25.05.2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 225/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok. 6,5 km ODCINEK 2 OD KM 8+523,19 DO KM 10+291,61”. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18459 

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o  długości ok.6,5 km ODCINEK 1 od km 5+086,05 do km 8+523,19". Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18132

W dniu 07.04.2017 r. Wykonawca Zadania A złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  Wniosek o rozszerzenie złożonego w dniu 30.08.2016 r. Wniosku o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej o zakres inwestycji objęty obszarem S2.

W nocy z wtorku na środę (28.03/29.03.2017 r.) wprowadzono zmianę organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. F. Płaskowickiej

Ruch w ciągu al. KEN w kierunku Lasu Kabackiego i centrum  odbywa się w obu kierunkach po wschodniej jezdni KEN i dobudowanym odcinku drogi w rejonie bazarku. W związku z likwidacją ronda wprowadzony został zakaz skrętu w lewo w każdej relacji. Wyznaczone zostały objazdy ulicami  Cynamonowa/Ghandi oraz Stryjeńskich/Belgradzka.

Zmiany tras ZTM:

Linia 136:

Bez zmian, ponieważ udostępniony został wyjazd bezpośrednio z pętli na ul. Płaskowickiej w kierunku ul. Rosoła

Linia 504:

W kierunku DW. CENTRALNEGO z południa aleją KEN skręca w prawo (w kierunku ul. Rosoła), wjeżdża na teren pętli, objeżdża ją i wyjeżdża z powrotem na ul. Płaskowickiej, gdzie kontynuuje przejazd dalej trasą podstawową. Wszystkie przystanki na swojej trasie przejazdu odbywają się po dotychczasowej trasie.

W kierunku OS. KABATY trasa nie uległa zmianie, natomiast nieczynny jest przystanek NATOLIN PŁN. 12 (zlokalizowany w al. KEN w kierunku płd. po skręcie z ul. Płaskowickiej) .

Pasażerowie korzystający z tej linii mają do dyspozycji przystanek BRACI WAGÓW 01 (zlokalizowany w ul. Płaskowickiej przed skrzyżowaniem z al. KEN), znajdujący się ok. 170 m. przed skrzyżowaniem i ok. 250 m. przed zlikwidowanym przystankiem NATOLIN PŁN. 12.

Prace na tym etapie potrwają do grudnia, wtedy zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.

Powyższa zmiana w organizacji ruchu jest związana z prowadzonymi pracami polegającymi na wzmocnieniu tunelu pierwszej linii metra.

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła  „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok.6,05 km ODCINEK 2 OD KM 8+523,19 DO KM 10+291,61”. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/17877

W dniu 01 marca 2017 r. Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  dokonał przekazania Wykonawcy Zadania A Placu Budowy dla realizacji zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 od węzła – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska(bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok.4,6 km,  celem realizacji ZADANIA Z1: „Przebudowa tunelu szlakowego B3 linii metra M1 na odcinku segmentów wzmocnionych”.

W dniu 01.03.2017 Wykonawca Zadania A rozpoczyna roboty na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN.

Na konferencji prasowej, która odbyła się w  poniedziałek 27 lutego 2017r.  w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, przedstawiciele firmy Astaldi poinformowali media i mieszkańców o szczegółach nowej organizacji ruchu.  Najważniejsze zmiany to likwidacja ronda Krystyny Krahelskiej i brak lewoskrętu na skrzyżowaniu al. KEN i ul. Płaskowickiej. Zamiast tego wytyczone zostaną objazdy przez ul. Cynamonową, Gandhi, Stryjeńskich i Belgradzką. Ruch Centrum – Kabaty w okolicy skrzyżowania KEN / Płaskowickiej będzie odbywał się w obu kierunkach po wschodniej jezdni KEN i dobudowanym odcinku drogi przy bazarku. Takie zasady ruchu będą obowiązywały przez ok. półtora roku.

                                                                                                                    

Org. ruchu na skrzyżowaniu  ul. Płaskowickiej/ al. KEN                                               Org. ruchu al. KEN 

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” zadanie „B” i zadanie „C” ODCINEK OD KM 10+291,61 DO KM 11+789,51”.      Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/17842

Spotkanie z mieszkańcami w dzielnicy Wawer Pan Tomasz Skoczyński -  przedstawiciel mieszkańców Warszawy Dzielnica Wawer – Nadwiśle organizuje spotkanie w zakresie budowy miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie węzła Wał Miedzeszyński wchodzącego w zakres realizowanej inwestycji drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska, w dniu 28.02.2017 o godzinie 17:30 w Warszawskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a w Warszawie. Na spotkanie zostali również zaproszeni przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.

W dniu 10.02.2017 r. Wykonawca Zadania "B" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19).

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie  „C" Warszawy na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie” – Budowa drogi ekspresowej S2 –POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZWY na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km około 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km około 18+950,00) o długości ok. 7,5 km. odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/17536

 Pierwsze pozwolenie na budowę - w dniu 28.12.2016 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pierwszą decyzję zezwalającą na rozpoczęcie robót w rejonie przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy. Pozwolenie na budowę dotyczy wzmocnienia tunelu szlakowego I linii metra warszawskiego, pod którym przebiegać będzie tunel drogi ekspresowej S2 POW.  Roboty będą wykonywane w rejonie skrzyżowania ulic Płaskowickiej i KEN.

W dniu 13.12.2016 r. Wykonawca Zadania "B" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51).

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km. Obszar S1 – od węzła „Puławska” (bez węzła) do km 0+992,59."  Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/17198

W dniu 10.11.2016 r. Wykonawca Zadania "B" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61).

W dniu 26.10.2016 r. Wykonawca Zadania "C" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla obszaru od km 11+789.5 (ul. Celulozy)  do km 18+949.9 - Węzeł Lubelska (bez Węzła).

W dniu 30.08.2016 r. Wykonawca Zadania "A" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) dla obszaru od Węzła Puławska (bez węzła) do km 0+992,59 (wjazd do tunelu).

W dniu 16 marca 2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie podpisała z Firmą Archeo-Explorers Wiesław Koszkul z siedzibą w Krakowie Umowę na „Wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz archeologicznych, rozpoznawczych badań sondażowych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (baz węzła) od km 0+433,71 do km 18+950 wraz z opracowaniem wyników badań”. Terenowa część badań wykopaliskowych prowadzona będzie nie dłużej niż 120 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia 14 lipca 2016 r., a badania terenowe sondażowe nie dłużej niż 75 dni od daty podpisania Umowy tj. do dnia 30 maja 2016 r.

     Informacja dla właścicieli nieruchomości -„Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe”

     Informacja dla właścicieli nieruchomości – „Procedura odszkodowawcza”

 

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-20
-A +A